IBN
Închide
Catereva Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 1

Niveluri de percepție ale vibrațiilor sunetelor în expresivitatea verbală a actorulu
Catereva Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Tehnicile actoricești: vectorul transcendenţei
Catereva Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Tehnicile actoricești: vectorul transcendenței
Catereva Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Different Abbreviations formed by Years in the Information Science Vocabulary
Catereva Irina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endinţele dezvoltării expresivităţii transcendentale actoriceşti în teatrul contemporan moldovenesc
Catereva Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele dezvoltării expresivității transcendentale actoricești in teatrul contemporan moldovenesc
Catereva Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Teatrul transcendental al lui Andrei Şerban
Catereva Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Актерская выразительность: физическое действие как язык архетипов
Катерева Ирина
Академия Музыки, Театра и Изящных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Материя звука
Катерева Ирина
Академия Музыки, Театра и Изящных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Actorul ca energie vizibilă
Catereva Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul spiritual al lui Peter Brook și Jerzy Grotowski
Catereva Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Expresivitatea supraindividuală a actorului
Catereva Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Трансцендентальные средства выразительности актера в Европейском театре второй половины ХХ века (некоторые теоретические аспекты)
Катерева Ирина
Академия Музыки, Театра и Изящных Искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Mijloace transcendentale de expresivitate actoricească în teatrul european din a doua jumătate a secolului al XX-lea (unele aspecte teoretice)
Catereva Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1-2(14) / 2010 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Театральная реальность Андрея Шербан
Катерева Ирина
Академия Музыки, Театра и Изящных Искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Peter Brook, Eji Grotovski returning to the spiritual tradition
Catereva Irina
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 3(6) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Acţiunea fizică simplă — ca limbaj universal al expresivităţii actorului
Catereva Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 22 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17