IBN
Închide
Comendant Tatiana
Cuvinte-cheie (251): cultură (8), culture (6), artă (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 15
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 6

Armonia cromatică în vestimentație
Matușevschi Victoria , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Democrația și educația prin cultură – repere ale integrării europene
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3597-6-4 (PDF).
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concertele de muzică clasică: mijloc de educare și spiritualizare a tineretului contemporan
Cușnir Iulia , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Democrația și educația prin cultură – repere ale integrării europene
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3597-6-4 (PDF).
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa mass-media asupra modului de percepție la tineri a mesajului mediatic
Albu Violeta1 , Comendant Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Democrația și educația prin cultură – repere ale integrării europene
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3597-6-4 (PDF).
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigmele comunicării artistice: particularități de constituire
Curchi Veronica , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2023. Chişinău. ISBN 979-0-3481-0105-7.
Disponibil online 26 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portul popular ca manifestare a spiritului creator
Lupu Viorica , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Democrația și educația prin cultură – repere ale integrării europene
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3597-6-4 (PDF).
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiții și inovații în arta predării xilogravurii
Buga Cristina , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Democrația și educația prin cultură – repere ale integrării europene
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3597-6-4 (PDF).
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Esența și constituirea terminologică a noțiunii de creație artistică
Ghețu Ana , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia constituirii terminologice a noţiunii de creaţie artistică: divergenţe socio-culturale
Comendant Tatiana , Ghețu Ana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-176-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia terminologică a fenomenului de comunicare
Comendant Tatiana , Curchi Veronica
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 4 September, 2022. Descarcări-53. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Destin cultural: Gleb Ceaicovschi-Mereșanu la 100 de ani
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studii culturale
Editia 2, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția terminologică a fenomenului de comunicare
Curchi Veronica , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea și diseminarea bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autoritățile publice locale
Comendant Vasile1 , Comendant Tatiana2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification and dissemination of good practices in the safeguarding and valorization of the national cultural heritage by local public authorities
Comendant Tatiana1 , Comendant Vasile2
1 Academy of Music, Theater and Fine Arts,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate culturală: delimitări conceptuale
Comendant Tatiana , Mitriuc Ana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-76. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici postmoderniste în teatrului liric contemporan
Ciobanu Liliana , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precursorii istorici ai teatrului de operă
Ciobanu Liliana , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezența vizualului în cercetarea socială
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii despre industria muzicală: analiza abordărilor socio-culturologice
Badicu Iurie , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Destin cultural: Gleb Ceaicovschi-Mereșanu la 100 de ani
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea socială și gândirea științifică în procesul educațional universitar: aspecte de corelație
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul profesorului în dezvoltarea gândirii sistemice
Comendant Tatiana
Liceul „V. Alecsandri”, mun. Chişinău
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tematica naţională – atribut firesc in arta gravurii
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Culturologie versus studiul artelor: aspecte de cunoaștere științifică
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culturologie vs studiul artelor: aspecte de cunoaştere ştiinţifică
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordari existentiale ale culturii nationale
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chestionarea studenților: constatări, sugestii, recomandări
Crăciun Claudia , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea spațial-temporală ca obiect al artei picturale (in baza lucrărilor artiștilor plastici contemporani Valeriu și Ion Jabinschi din Republica Moldova)
Iudina Ecaterina , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современный педагог в оценках студентов художественного ВУЗА
Юдина Екатерина , Комендант Татьяна
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cultura în contextul reformator al globalizării şi parcursului de integrare europeană
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-555-6.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile interetnice in contextul sociocultural din Republica Moldova
Comendant Tatiana1 , Caraman Iurie2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Paradigma societăţii moderne: echilibrul între capacitatea intelectuală (IQ) și inteligenţa emoţională (EQ)
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-179. Vizualizări-1284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Personalitatea cadrului didactic – condiţie fundamentală in procesul instructiv-educativ universitar
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-110. Vizualizări-1474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Axionov — personalitate de vază a culturii naţionale
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Категория „Дом” в антропологическом пространстве культуры
Комендант Татьяна , Юдина Екатерина
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Consumul cultural din Republica Moldova. Studiu sociologic
Caraman Iurie1 , Comendant Tatiana2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-1227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul cultură – știință: factori de educație pentru tineret
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности эпатажа как эстетического явления в искусстве
Юдина Екатерина , Комендант Татьяна
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Raportul cadru didactic—student şi impactul competenţelor pedagogice asupra conţinuturilor profesionale
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Creativitatea în perceperea estetică a operelor de artă
Comendant Tatiana , Zamcovaia Galina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul interdisciplinarităţii in desăvârşirea pregătirii absolventului instituţiei superioare de invăţămant artistic
Comendant Tatiana , Iudina Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stratificarea socioculturală din Republica Moldova – tranziţie spre post-modernitate
Caraman Iurie1 , Comendant Tatiana2
1 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
La Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Художественное воспитание — смысловое звено творческого ВУЗА
Юдина Екатерина , Комендант Татьяна
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Impactul fenomenului spirituale
Comendant Tatiana1 , Caraman Iurie2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(152) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Diversitatea culturii în contextul schimbărilor sociale
Caraman Iurie1 , Comendant Tatiana2
1 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-70. Vizualizări-1131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile omului de creaţie
Ţurcan Valeriu , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esenţa culturii pentru tineret
Comendant Tatiana , Iudina Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-1004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma competitivă a cunoaşterii
Zamcovaia Galina , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 47 of 47