IBN
Închide
Comendant Tatiana
Cuvinte-cheie (189): cultură (7), culture (5), cercetare (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Identificarea și diseminarea bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autoritățile publice locale
Comendant Vasile1 , Comendant Tatiana2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification and dissemination of good practices in the safeguarding and valorization of the national cultural heritage by local public authorities
Comendant Tatiana1 , Comendant Vasile2
1 Academy of Music, Theater and Fine Arts,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate culturală: delimitări conceptuale
Comendant Tatiana , Mitriuc Ana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezența vizualului în cercetarea socială
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Destin cultural: Gleb Ceaicovschi-Mereșanu la 100 de ani
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea socială și gândirea științifică în procesul educațional universitar: aspecte de corelație
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tematica naţională – atribut firesc in arta gravurii
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Culturologie versus studiul artelor: aspecte de cunoaștere științifică
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culturologie vs studiul artelor: aspecte de cunoaştere ştiinţifică
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordari existentiale ale culturii nationale
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chestionarea studenților: constatări, sugestii, recomandări
Crăciun Claudia , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование пространства и времени как предмета искусства живописи (на примере работ современных молдавских художников Валерия и Иона Жабински)
Iudina Ecaterina , Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современный педагог в оценках студентов художественного ВУЗА
Юдина Екатерина , Комендант Татьяна
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cultura în contextul reformator al globalizării şi parcursului de integrare europeană
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-555-6.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile interetnice in contextul sociocultural din Republica Moldova
Comendant Tatiana1 , Caraman Iurie2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Paradigma societăţii moderne: echilibrul între capacitatea intelectuală (IQ) și inteligenţa emoţională (EQ)
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-106. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Personalitatea cadrului didactic – condiţie fundamentală in procesul instructiv-educativ universitar
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-88. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Axionov — personalitate de vază a culturii naţionale
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Категория „Дом” в антропологическом пространстве культуры
Комендант Татьяна , Юдина Екатерина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Consumul cultural din Republica Moldova. Studiu sociologic
Caraman Iurie1 , Comendant Tatiana2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32