IBN
Închide
Rogovaia Galina Nicolai
Cuvinte-cheie (68): social protection (2), national security (2), European integration (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Православная церковь в светском государстве: ситуация Pеспублики Mолдова и Украины
Роговая Галина
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Православная церковь (МП) в евроинтеграционном процессе Молдовы
Роговая Галина
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Инерционные факторы в опыте европейской интеграции Республики Молдова и Украины
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование среднего класса: опыт Республики Молдова и Украины
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Евроинтеграционный курс Республики Молдова и Украины: объективные стимулы процесса
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Культура морали в современном молдавском обществе: мировоззренческие составляющие
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нравственные основы современности проблемы трансформации и институционные регуляторы
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Религиозные организации как субъекты гражданского общества в Республике Молдова
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Развитие институтов гражданского общества в Республике Молдова: Моральная составляющая процесса
Роговая Галина
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(163) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Задачи формирования морального кодекса в условиях урбанизации села и рурализации города
Роговая Галина
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Институты гражданского общества в Республике Молдова и возможности их морального воздействия на политическую власть
Роговая Галина
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(160) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Мораль и политическая власть:теория, реалии, перспективы
Роговая Галина
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(153) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моральная консолидация как средство обеспечения национальной и международной безопасности
Роговая Галина
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(154) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Мораль и политика в современном обществе: проблема соотношения
Роговая Галина
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(151) / 2009 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Principiile morale ale societăţii în perioada de tranziţie
Rogovaia Galina
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(146) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Политическая культура в контексте современного общества
Брага Лилия, Роговая Галина
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(143) / 2007 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16