IBN
Închide
Rogovaia Galina
Cuvinte-cheie (84): church-state relations (3), Mitropolia Basarabiei (3), stare seculară (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Doctorul Lilia Braga la 60 de ani
Juc Victor, Rogovaia Galina, Rustanovici Ludmila
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Православная церковь в светском государстве: ситуация Республики Молдова и Украины (II)
Роговая Галина
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Православная церковь в светском государстве: ситуация Республики Молдова и Украины (III)
Роговая Галина
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Православная церковь в светском государстве: ситуация Pеспублики Mолдова и Украины
Роговая Галина
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Конструктивное сотрудничество Республики Молдова и Украины на пути к европейской интеграции
Роговая Галина, Рустанович Людмила
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3043-8-2.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Православная церковь (МП) в евроинтеграционном процессе Молдовы
Роговая Галина
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Инерционные факторы в опыте европейской интеграции Республики Молдова и Украины
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование среднего класса: опыт Республики Молдова и Украины
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Евроинтеграционный курс Республики Молдова и Украины: объективные стимулы процесса
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Politica și morala
Rogovaia Galina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Republica Moldova pe calea modernizăriiStudiu enciclopedic
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3073-0-7.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культура морали в современном молдавском обществе: мировоззренческие составляющие
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нравственные основы современности проблемы трансформации и институционные регуляторы
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Религиозные организации как субъекты гражданского общества в Республике Молдова
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Развитие институтов гражданского общества в Республике Молдова: Моральная составляющая процесса
Роговая Галина
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(163) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Задачи формирования морального кодекса в условиях урбанизации села и рурализации города
Роговая Галина
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Институты гражданского общества в Республике Молдова и возможности их морального воздействия на политическую власть
Роговая Галина
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(160) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Мораль и политическая власть:теория, реалии, перспективы
Роговая Галина
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(153) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моральная консолидация как средство обеспечения национальной и международной безопасности
Роговая Галина
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(154) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Мораль и политика в современном обществе: проблема соотношения
Роговая Галина
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(151) / 2009 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Principiile morale ale societăţii în perioada de tranziţie
Rogovaia Galina
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(146) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21