IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-5(5) pentru indicele czu "37:7"

Instruirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul artelor în RSS Moldovenească (1944 – 1990)

CZU : 94(478):37:7.01"1944-1990"
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 5 / 2016 / ISSN 2345-1939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The formation of pedagogical students artistic communication competencies through the choreographic education

CZU : 37:7
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(40) / 2010 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţie în vremuri de criză: învăţământ artistic pe platformă video

CZU : 37:7:004.9+37:7:316.422.6
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia artistică – o ramură a invăţămantului

CZU : 37:7
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электронейромиографическая характеристика квалифицированных спортсменов, специализирующихся в циклических и сложнокоординационных видах спорта
CZU : 37:796.012.11:612.741
Колосова Елена, Халявка Татьяна
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 24(4) / 2015 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5