In semn de omagiu interpretei şi pedagogului Larisa Şulga-Vichilu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
196 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-20 10:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
782.1.071.2(478)+784.071.4(478)+784.9 (1)
Muzică dramatică. Operă (65)
Muzică vocală (139)
SM ISO690:2012
BEREZOVICOVA, Tatiana; BLĂNDU, Adela. In semn de omagiu interpretei şi pedagogului Larisa Şulga-Vichilu. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 19-24. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

In semn de omagiu interpretei şi pedagogului Larisa Şulga-Vichilu

As a tribute to the singer and pedagogue Larisa Şulga-Vichilu


CZU: 782.1.071.2(478)+784.071.4(478)+784.9
Pag. 19-24

Berezovicova Tatiana, Blăndu Adela
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 19 august 2020


Rezumat

Articolul este un omagiu adus interpretei şi profesoarei de canto Larisa Şulga-Vichilu (1940-2017), care a adus un aport considerabil la dezvoltarea culturii şi pedagogiei muzicale naţionale. Absolventa Institutului de Stat al Artelor „Gavriil Musicescu” din Moldova, a evoluat cu succes pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet din Chişinău, interpretând partidele principale de mezzo-soprană în opere din repertoriul universal. Şi-a început cariera pedagogică cu studenţii de la specialitatea Canto academic, însă cea mai rodnică activitate a desfăşurat-o la catedra Muzică uşoară şi jazz a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Discipolii Larisei Şulga-Vichilu activează cu succes atât pe scenele din Republica Moldova cât şi pe cele din alte ţări ale lumii, devenind laureaţi şi diplomaţi ai concursurilor şi festivalurilor naţionale şi internaţionale, vedete ale muzicii uşoare autohtone. Unii dintre ei se manifestă şi în calitate de cadre didactice, continuând tradiţiile pedagogice ale profesoarei lor.

The article is a tribute to the vocal performer and teacher Larisa Şulga-Vichilu (1940-2017) who made a significant contribution to the development of national culture and music pedagogy. The graduate of the „Gavriil Musicescu” State Institute of Arts from Moldova, successfully worked on the stage of the Chisinau National Opera and Ballet Theater, performing the main mezzo-soprano parts from the universal opera repertoire. She started her teaching career with students from the academic singing specialty, but her most fruitful activity was at the Pop and Jazz Music Department of the Academy of Music, Theater and Fine Arts. Larisa Şulga-Vichilu’s disciples are successfully performing both on the stages in the Republic of Moldova and in other countries of the world, becoming laureates and diploma winners of national and international competitions and festivals, stars of the local pop music. Some of them also manifest themselves as teachers, continuing the pedagogical traditions of their mentor.

Cuvinte-cheie
canto de estradă şi jazz, impostarea vocii, Larisa Şulga-Vichilu, metodica predării, mezzo-soprano,

pop and jazz singing, voice setting, Larisa Şulga-Vichilu, vocal teaching method, mezzo-soprano