IBN
Închide
Hubenco Teodora
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Cultura artistică – formă a culturii personale
Hubenco Teodora1 , Clapatiuc Alexandra2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferențe și abordări creative în designul instalațiilor din secolul XX
Hubenco Teodora
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea formelor plastice în ceramica artística
Hubenco Teodora , Carp Mariana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea Chișinăului vechi în creația artiștilor plastici autohtoni
Hubenco Teodora , Crețu Victor
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderne în proiectarea şi amenajarea interiorului
Hubenco Teodora
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Aspecte din istoria dezvoltării ilustrației de modă
Hubenco Teodora
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecţia ca formă de bază in realizarea obiectivelor artistico-plastice in invăţămantul general
Hubenco Teodora
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee de stilizare a figurii umane în ilustrația de modă
Hubenco Teodora
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Educația artistico-plastică din perspectivă curriculară
Hubenco Teodora
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa artelor plastice în educaţia estetică a elevilor
Hubenco Teodora
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere privind dezvoltarea imaginației creative la elevi
Hubenco Teodora
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-45. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii
Hubenco Teodora
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Metode tradiţionale de evaluare la arta plastică
Hubenco Teodora
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(4) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Demersul praxiologic asupra temei de acasă pentru elevi
Hubenco Teodora
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(24) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14