Принципы и методы работы с джазовыми стандартами в процессе импровизации
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
236 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-11 16:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.036.9:781.65 (2)
Muzică (982)
SM ISO690:2012
БЕРЕЗОВИКОВA, Татьяна; ДАШЕВСКИЙ, Вячеслав. Принципы и методы работы с джазовыми стандартами в процессе импровизации. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 38-42. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Принципы и методы работы с джазовыми стандартами в процессе импровизации

Principii şi metode de lucru cu standardele de jazz in procesul de improvizaţie

Principles and methods of working with jazz standards in the process of improvision


CZU: 78.036.9:781.65
Pag. 38-42

Березовиковa Татьяна, Дашевский Вячеслав
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Disponibil în IBN: 19 august 2020


Rezumat

Джазовые стандарты – важная часть репертуара любого джазового исполнителя. В предлагаемой статье рассматриваются основные принципы и подходы к импровизационной обработке джазовых стандартов. Основное внимание уделяется мелодии и гармонии как важнейшим средствам импровизационного варьирования

Standardele de jazz reprezintă o parte importantă a repertoriului oricărui jazzman. În prezentul articol se discută principiile şi abordările de bază ale prelucrării improvizatorice a standardelor de jazz. Atenţia principală este acordată melodiei şi armoniei ca mijloacele cele mai importante de variere improvizatorică.

Jazz standards are an important part of the repertoire of any jazzman. This article discusses the basic principles and approaches to improvising processing of jazz standards. The main attention is paid to melody and harmony as the most important means of improvisational variation.

Cuvinte-cheie
джаз, джазовый стандарт, импровизация, тема, обработка темы, мелодия, гармония,

jazz, standard de jazz, improvizaţie, temă, prelucrarea temei, melodie, armonie,

jazz, jazz standard, improvisation, theme, theme processing, melody, harmony