Ucenicia la Bauhaus. Aspecte metodologice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
326 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-12 19:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378:72(430) (3)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1934)
Arhitectură (440)
SM ISO690:2012
STARŢEV, Ala; JABINSCHI, Tatiana. Ucenicia la Bauhaus. Aspecte metodologice. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 143-149. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Ucenicia la Bauhaus. Aspecte metodologice

Apprenticeship at Bauhaus. Methodological aspects

CZU: 378:72(430)

Pag. 143-149

Starţev Ala1, Jabinschi Tatiana12
 
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 20 august 2020


Rezumat

Conturând caracteristicile metodologiei şcolii Bauhaus, am încercat să determinăm care au fost pârghiile optime în pregătirea viitorului specialist, evidenţiind punctul forte al cursului preliminar/preucenicia, studiu ce a influenţat dezvoltarea ulterioară a creativităţii şi performanţelor elevilor/studenţilor în ateliere. Ne-am propus să reflectăm măiestria pedagogilor care a devenit un factor major în procesul de implementare a unor metodologii eficiente în pregătirea de calitate a noii generaţii de artişti.

Outlining the characteristics of the Bauhaus school methodology, we tried to determine which were the optimal key factors in training the future specialist, highlighting the strength of the preliminary course/preucenicia, a study that influenced the further development of creativity and performance of students in workshops. We set out to reflect the mastery of educators who have become a major factor in the process of implementing effective methodologies in the quality training of the new generation of artists.

Cuvinte-cheie
Bauhaus, artă şi meşteşug, utilitate, metodologie, curs preliminar/preucenicie, arhitectură,

Bauhaus, art and craft, utility, methodologies, preliminary course/preucenics, architecture