Educaţia artistică – o ramură a invăţămantului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
172 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-03 09:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37:7 (9)
Educație (8993)
ARTE. RECREAȚIE. DISTRACȚII. SPORT (3710)
SM ISO690:2012
LUCAN, Ivona. Educaţia artistică – o ramură a invăţămantului. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 131-134. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Educaţia artistică – o ramură a invăţămantului

Artistic education – a branch of teaching


CZU: 37:7
Pag. 131-134

Lucan Ivona
 
Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 20 august 2020


Rezumat

Am „decupat” de sub umbrela învăţământului ramura educaţiei artistice, un concept folosit des în exprimarea de zi cu zi, dar mai puţin cunoscut la nivelul sensului său propriu. Nu putem discuta despre educaţia prin artă înainte de a puncta câteva detalii esenţiale cu privire la învăţământul în genere, din România. Aşadar, am punctat aspecte despre evoluţia-involuţia sistemului educaţional, despre manualele şcolare vechi şi pline de greşeli, despre clasele cu un număr mult prea mare de elevi, despre lipsa tehnologiilor necesare, a claselor neprimitoare, inestetice şi despre atelierele care nu sunt utilate cu instrumentele de lucru trebuincioase. Materia şi programa şcolară sunt dense, axate, în cea mai mare parte, pe teorie şi, mai deloc, pe practică. De cele mai multe ori, când ajungem „pe teren”, conştientizăm că teoria nu ne foloseşte sau că lucrurile în practică nu seamănă cu cele din teorie.

We „extracted” from the umbrella of tuition the branch of artistic education, a concept extensively used in daily discourses, but less known at the level of its literal sense. We cannot talk about education via arts before laying stress on a series of essential details about Romanian tuition, in general. Therefore, I pointed out the aspects about the evolution – involution of the educational system, the obsolete textbooks full of mistakes, the classrooms overcrowded with students, the lack of technologies deemed necessary, the unwelcoming, unaesthetic classrooms, and the workshops lacking the work instruments deemed necessary. The curriculum and syllabus are thick, mostly centred on theory and scarce practice. Most of the time when we reach „the field”, we do become aware that theory is of no use to us or practical things are distinct from the theoretical ones.

Cuvinte-cheie
educaţie artistică, artă, învăţământ, Inteligenţa emoţională, pedagogie alternativă,

artistic education, arts, tuition, emotional intelligence, alternative pedagogy