Conceptul de literatură: teorii şi controverse
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
205 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-29 15:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82.0 (191)
Literatură (2551)
SM ISO690:2012
ŞCHIOPU, Constantin. Conceptul de literatură: teorii şi controverse. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 101-106. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Conceptul de literatură: teorii şi controverse

Literature concept: theories and controversies


CZU: 82.0
Pag. 101-106

Şchiopu Constantin
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 20 august 2020


Rezumat

În articol este abordată problema definirii literaturii, insistându-se asupra mai multor teorii lansate pe parcursul timpului. Ca punct de pornire în abordarea problemei servesc concepţiile lui Platon şi Aristotel despre artă/literatură. În continuare sunt analizate un şir de concepte: literatura – artă a limbajului/cuvântului (Croce, G. Morpurgo-Tagliabue, Cercul lingvistic de la Moscova, Societatea pentru studiul limbajului poetic de la Petrograd), identitatea structurală a diferitor straturi ale operei (Cercul lingvistic de la Praga: J. Mukarovsky, B. Havranek, F. Vodicka), opera literară ca produs stratificat (Roman Ingarden). Se concluzionează că toate teoriile sunt importante, întrucât ele elimină cel puţin o parte a controverselor cu privire la singura interpretare ideatică justă a operelor literare.

The article addresses the problem of defining literature, insisting on several theories launched over time. Plato and Aristotle’s conceptions of art/literature serve as a starting point in approaching the problem. Further, a series of concepts are analyzed: literature – language/word art (Croce, G. Morpurgo-Tagliabue, Moscow linguistic circle, Society for the study of poetic language in Petrograd), the structural identity of different layers of the work (Linguistic Circle from Prague: J. Mukarovsky, B. Havranek, F. Vodicka), the literary work as a stratified product (Roman Ingarden). It is concluded that all theories are important, as they eliminate at least a part of the controversies regarding the only fair ideological interpretation of literary works.

Cuvinte-cheie
literatură, teorii, controverse, limbaj, identitate structurală, operă literară,

literature, theories, controversies, language, structural identity, literary work