IBN
Închide
Gheorghieva Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

  Creația pentru pian a lui Nikolai Medtner în contextul viziunilor sale estetice
Gheorghieva Maria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(68) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Сочетание лирических и драматических черт в развертывании образного мира Сонаты-воспоминание ор. 38, № 1 Н. Метнера
Георгиева Мария
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-176-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сочетание лирических и драматических черт в развертывании образного мира сонаты-воспоминание ор. 38, № 1 Н. Метнера
Георгиева Мария
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Фактура сонаты-воспоминание (ор. 38, № 1) Николая Метнера сквозь призму исполнительских задач
Георгиева Мария
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 4 September, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Основные виды фортепианной фактуры Сонаты-воспоминание ор. 38 №1 Н. Метнера
Георгиева Мария , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  Жанровые и тематические особенности Canzona Matinata (утренняя песня) OP. 39 №4 Н. Метнера
Георгиева Мария
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Организация музыкального времени в сонате-воспоминании (ОР. 38) Н. Метнера
Георгиева Мария
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Драматургия Cонаты-воспоминания (ор.38) Н. Метнера как основа ее исполнительской интерпретации
Георгиева Мария
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Организация музыкального времени в Сонате-воспоминании (Ор. 38) Н. Метнера
Gheorghieva Maria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Синтез гомофонно-гармонического и полифонического мышления в сонате-воспоминании (ор. 38) Н. Метнера
Георгиева Мария
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10