IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 08:46
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9412813796032282
Volume2615167570
Total9672965466602

Vizualizări   625Descărcări   82

Conţinutul numărului de revistă

Grupuri punctuale cristalografice de Wp– simetrii ciclice 3-12

CZU: 515.14:515.1:517.5

Lungu Alexandru
Algebre echivalente de operatori integrali singulari. Criterii noetheriene 13-29

CZU: 517.968

Neagu Vasile, Bîclea Diana
Asupra metodei potențialelor pentru problema de transport degenerate 30-36

CZU: 19.852

Paşa Tatiana, Ungureanu Valeriu
Programarea aplicaţiilor grafice prin implementarea algoritmilor inteligenţi 37-42

CZU: 004.43:004.92

Cristei Maria
Prezicerea performanţelor studenţilor folosind învăţarea automată (Machine Learning) 43-49

CZU: 004.434:004.82

Cristei Maria, Marin Ghenadie, Stelea Victor
Microscopic Fermi-liquid approach to the resonant effects of spin-orbit interaction in solids 50-53

CZU: 537.312.62

Cliucanov Alexandr, Nica Denis
Cercetarea capacității și conductibilității electrice ale joncțiunilor din P-INP 54-57

CZU: 537.311.322

Botnariuc Vasile, Gagara Ludmila, Gorceac Leonid, Cinic Boris, Coval Andrei, Raevschi Simion, Rotaru Corneliu
Influența grosimii stratului de Cd1-xMnxTe asupra parametrilor fotovoltaici ai heterojoncţiunii CdS/Cd1-xMnxTe 58-61

CZU: 383.4-039.648

Suman Victor, Fedorov Vladimir, Rusnac Dumitru
Growth and characterization of Eu doped GaSe single crystals by X-ray diffraction and raman spectroscopy 62-68

CZU: 621.315.592:548.55

Untila Dumitru, Evtodiev Igor, Caraman Iuliana, Kantser Valeriu, Spalatu Nicolae, Dmitroglo Liliana, Evtodiev Silvia, Spoială Dorin, Rotaru Irina, Gashin P.
Некоторые релаксационные характеристики воды, активированной при помощи нанокомпозитных структур на основе ванадия и его оксидов 69-72

CZU: 539.24:544.653:546.881

Прилепов Владимир, Заламай Виктор, Чёрный Алексей, Споялэ Дорин, Кирица Аркади
Eficiența telemedicinii: aspect metodologic 73-81

CZU: 658.011.44:61:004

Ulian Galina, Maximilian Silvestru, Aramă Efim
Un concept de planificare indicativă a economiei Republicii Moldova 82-89

CZU: 338.26:519.86(478)

Buzdugan Adriana, Maximilian Silvestru
Atenuarea pierderilor în activitățile agricole prin asigurări 90-96

CZU: 368.5

Caprian Iulia
Abuzul de poziție dominantă asupra entității economice: impact financiar 97-101

CZU: 346.545/.546:336+339.137.053.1

Ganea Victoria, Țîbuleac Ana
Modelul de business bancar: tendinţe actuale 102-107

CZU: 334.7:336.71

Gârlea Mihail
Analiza sistemului de creditare în sectorul bancar autohton 108-113

CZU: 336.77(478)

Şestacovscaia Angela
Analiza interacțiunii indicatorilor monetari și de credit în economia Republicii Moldova 114-118

CZU: 336.77:336.748.12(478)

Sula Tudor
Анализ специфических методов, техники технологий разработки и внедрения бизнес-плана на предприятиях малого бизнеса 119-123

CZU: 65.012.2:334.713

Соколова Анна
Cadrul legal de organizare și funcționare a auditului intern 124-139

CZU: 657.63:34

Petreanu Elena
Înregistrări contabile aferente daunelor și indemnizațiilor de asigurare în contabilitatea societății de asigurări 131-139

CZU: 657.1:368.025.7

Dolghi Cristina
Теоретические аспекты развития управленческого учета и его функции в управлении современной страховой компании 140-144

CZU: 657.1:005:368.03

Долги Владимир
Ответственность главного бухгалтера за правонарушения в учете расчетных операций, при расчетах с бюджетом и распределении прибыли 145-150

CZU: 657.31.012.7:347.73

Драбанич Анна
Некоторые особенности организации бухгалтерского учета на автотранспортных предприятиях 151-155

CZU: 657.1:656.13.073

Личман Анна
The contemporary methodological approaches and theories explaining international tourism flows 156-163

CZU: 338.48(100)

Shishcan Zorina, Cazacu Stela
Социальный туризм как фактор и условие регионального развития: поиск новых решений в интеграции сетевой и криптоэкономики 164-169

CZU: 338.48:332.122

Задорожная Екатерина
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova: probleme şi soluţii 170-176

CZU: 338.439.5

Diaconu Tatiana, Mironov Svetlana
Căi de eficientizare a managementului comercial în sectorul agroalimentar 177-183

CZU: 005.5:658.81/.84:338.43

Diaconu Tatiana, Pascari Ludmila
Processes of decentralization in the field of education in different countries 184-189

CZU: 005.9:371.014.552(100)

Blagorazumnaya Olga, Ben Shabo Rina
Система правового обеспечения управления прямыми иностранными инвестициями в Республике Молдова 190-201

CZU: [339.727.22:341.232+336.225.676](478)

Герман Екатерина
Analiza și gestiunea capitalului propriu în cadrul entităților agricole 202-207

CZU: 005.52:658.147:631

Nirean Elena, Coreţchi Boris
Retrospectiva politicilor educaționale implementate în sectorul învățământului superior din Republica Moldova 208-215

CZU: 37.014.5:378(478)(091)

Gavrilaș Natalia
Cultura și impactul valorilor culturale asupra comportamentului consumatorului 216-220

CZU: 366.1:008

Cristafovici Profira, Remeșovschi Natalia