IBN
Închide

51Publicaţii

433Descărcări

28047Vizualizări

Ganea Victoria
Cuvinte-cheie (143): creştere economică (3), controlling (3), economic entity (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Conceptual aspects and the most used practices in obtaining the reliability of entity value estimation
Bîrca Iulita12, Țîrlea Mariana Rodica3, Ganea Victoria4, Buzu Olga5
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
3 „Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest,
4 State University of Moldova,
5 Technical University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul științei economice în medicină
Eţco Constantin, Ganea Victoria, Lîsîi Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(90) / 2021 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Aspecte teoretice cu referire la eficientizarea achizițiilor publice în contextul dezvoltării durabile
Ganea Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Development of professional competencies training model and forecasting the needs of the national economy in specialists with higher economic studies
Ganea Victoria, Tirşu Valentina
State University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Beneficiile analizei și controlului abaterilor în cadrul bugetelor bazate pe performanță
Ganea Victoria, Mihaila Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mаnаgеmеntul finаnciаr – catalizator al mаximizării continue а vаlorii întrеprindеrii. Analiza ÎS CVC „Milеștii Mici”
Ganea Victoria1, Tanas Natalia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 ÎS CVC „Milеștii Mici”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Abuzul de poziție dominantă asupra entității economice: impact financiar
Ganea Victoria, Țîbuleac Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea preţurilor la medicamente pe piaţa farmaceutică
Ganea Victoria, Țenti Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-1193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul controlling-ului asupra activității entităților economice din Republica Moldova
Mihailă Svetlana1, Ganea Victoria2, Cobzari Ludmila1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de bugetare pe bază de performanță: evoluție și avantaje
Ganea Victoria, Mihaila Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Modelarea deciziei de investiţie în cadrul entităților sistemului cooperației de consum din Republica Moldova
Ganea Victoria1, Sanduţa Tatiana2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea şi importanța controllingului în procesul decizional managerial al entităților
Ganea Victoria1, Mihailă Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-67. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Cheltuielile publice pentru sănătate în Republica Moldova şi România: realităţi şi posibilităţi de optimizare
Ganea Victoria1, Copăceanu Cristina2, Gafton Cristina3, Rusu Patric4
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
4 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Estimarea gradului de eficienţă a mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate
Ganea Victoria, Copăceanu Cristina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de realizare a studiilor de fezabilitate pentru Republica Moldova
Ganea Victoria1, Băncilă Natalia2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica inovaţională şi factorii actuali de creştere economică: interacţiune şi integrare
Ganea Victoria1, Bujor Oleg2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 December, 2014. Descarcări-36. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de funcţionare a politicii inovaţionale in scopul activizării creşterii economice
Ganea Victoria1, Bujor Oleg2, Grozav Diana2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de finanţare a businessului mic şi mijlociu în Republica Moldova
Ganea Victoria
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activității de evaluare în băncile comerciale
Băncilă Natalia1, Ganea Victoria2, Mărgineanu Aureliu1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-1191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The financing process of small and medium business in the Republic of Moldova
Ganea Victoria
National Council for Accreditation and Attestation
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 51