IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-29 09:29
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  2 / 2021  (1 din 2)26CZU
 2021  (1 din 2)26
Nr. 2(142) 26CZU
 2020  (2 din 2)40
Nr. 7(137) 25CZU
Nr. 2(132) 15CZU
 2019  (2 din 2)53
Nr. 7(127) 29CZU
Nr. 2(122) 24CZU
 2018  (2 din 2)49
Nr. 7(117) 17CZU
Nr. 2(112) 32CZU
 2017  (2 din 2)59
Nr. 7(107) 27CZU
Nr. 2(102) 32CZU
 2016  (2 din 2)69
Nr. 7(97) 30CZU
Nr. 2(92) 39CZU
 2015  (2 din 2)52
Nr. 7(87) 17CZU
Nr. 2(82) 35CZU
 2014  (2 din 2)66
Nr. 7(77) 26
Nr. 2(72) 40CZU
 2013  (2 din 2)59
Nr. 2(69) 29
Nr. 7(67) 30
 2012  (2 din 2)66
Nr. 7(57) 32
Nr. 2(52) 34
 2011  (2 din 2)77
Nr. 7(47) 44
Nr. 2(42) 33
 2010  (2 din 2)111
Nr. 7(37) 59
Nr. 2(32) 52
 2009  (2 din 2)92
Nr. 7(27) 43
Nr. 2(22) 49
 2008  (2 din 2)85
Nr. 8(18) 41
Nr. 3(13) 44
 2007  (2 din 2)103
Nr. 8 49
Nr. 2 54
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • Exclusă (2021.06.25)
  • B (2017.10.26-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole100710700062935134866
Volume29395521956
Total1036110955831307

Vizualizări   698Descărcări   175

Conţinutul numărului de revistă

Unele aspecte ale teoriei grupurilor discrete de simetrii generalizate în sens „fizic”3-16

DOI: 10.5281/zenodo.5094499

CZU: 512.54

Lungu Alexandru
Asupra echivalenței unor algebre de operatori integrali cu translații în spațiile Lp cu ponderi17-25

DOI: 10.5281/zenodo.5094529

CZU: 517.968

Vornicescu Galina
Parallel algorithm to solving 2D block-cyclic partitioned bimatrix games26-39

DOI: 10.5281/zenodo.5094574

CZU: 519.832

Hancu Boris , Cataranciuc Emil
Modelling proposed hybrid software-defined network controllers’ topology by using petri nets system40-50

DOI: 10.5281/zenodo.5094689

CZU: 004.72+519.711

Ameen Ali
Sisteme suport pentru decizii aplicate în gestionarea siguranţei rutiere51-58

DOI: 10.5281/zenodo.5094706

CZU: 004.89:005:656.1

Bulimaga Viorel
ZnSe-based solar-blind ultraviolet photodetectors with different schottky contact metals59-67

DOI: 10.5281/zenodo.5094718

CZU: 621.383.4-039.647`231

Sirkeli Vadim , Nedeoglo Natalia , Nedeoglo Dumitru , Yilmazoglu Oktay , Hajo Ahid S. , Preu Sascha , Kuppers Franko , Hartnagel Hans Ludwig
Dispozitive din fosfură de indiu bazate pe efectul fotovoltaic68-72

DOI: 10.5281/zenodo.5094770

CZU: 621.383.5:546.682`18

Botnariuc Vasile , Gorceac Leonid , Coval Andrei , Vatavu Sergiu , Cinic Boris , Raevschi Simion
Efectul dopării straturilor de ZnTe cu cupru asupra parametrilor fotovoltaici ai heterostructurilor ZnTe:Cu/CdTe73-77

DOI: 10.5281/zenodo.5094790

CZU: 621.383.4/.5+621.315.592

Lungu Ion
Исследование пленок SnO2, легированных переходными металлами, методом рентгеновской дифракции78-83

DOI: 10.5281/zenodo.5094804

CZU: 621.315.592:539.26

Борис Юлия , Брынзарь Владимир , Тараканова Лариса , Иванов Михаил , Коротченков Геннадий
Фононные свойства кремниевых нанослоев84-91

DOI: 10.5281/zenodo.5094816

CZU: 539.21:538.913

Кочемасов Александр , Борис Юлия , Зинченко Надежда , Ника Денис
Лабораторные работы в лицейском и университетском курсах физики92-96

DOI: 10.5281/zenodo.5094841

CZU: 371.388:53(07)

Вангелий Виктория , Ника Денис
Формирование здоровьесберегающих компетенций на уроках физики В 6-х – 9-х классах97-103

DOI: 10.5281/zenodo.5094853

CZU: 373.5.046.12.03:53(07)

Вангелий Виктория
Metoda STED ca instrument de armonizare a relației dintre performanța educației profesionale și piața muncii în Republica Moldova – oportunități de aplicare și lecții de învățat 104-110

DOI: 10.5281/zenodo.5094861

CZU: 005.96:331.5(478)

Prisăcaru Veronica
Aspecte teoretico-metodologice privind aplicarea metodei studiului bazat pe proiect (PBL) ca oportunitate de dezvoltare a competențelor profesionale în cadrul disciplinelor economice111-116

DOI: 10.5281/zenodo.5094929

CZU: 378.147.88:33:005.336.5

Hămuraru Maria , Bulat Veronica
Abordări teoretico-metodologice privind comportamentul consumatorului prin prisma procesului decizional117-125

DOI: 10.5281/zenodo.5094951

CZU: 339.138:366.1

Hămuraru Maria , Bulat Veronica
Efectele hiperinflației asupra bunăstării cetățenilor europeni în secolul al XX-lea126-136

DOI: 10.5281/zenodo.5094956

CZU: 336.748.12:330.59(4)”19”

Bârdan Veaceslav , Scutaru Alexandru
Impactul turismului asupra economiei Uniunii Europene în perioada prepandemică137-143

DOI: 10.5281/zenodo.5094979

CZU: 338.48:339.923:061.1EU

Bârdan Veaceslav , Scutaru Alexandru
Cadrul legislativ orientat spre incubatoarele de afaceri (incubatoare de inovare) din mediul universitar144-151

DOI: 10.5281/zenodo.5094995

CZU: 334.012:378.126:340.134

Doga-Mîrzac Mariana
Analiza politicilor de dezvoltare și a cadrului legislativ orientat spre susținerea incubatoarelor de afaceri la nivel național și al Uniunii Europene152-162

DOI: 10.5281/zenodo.5095008

CZU: [330.34+340.134]:334.012

Mulic Andrei , Ulian Ecaterina
Cercetarea abordărilor conceptuale ale incubatorului de afaceri amplasat în mediul universitar163-170

DOI: 10.5281/zenodo.5095014

CZU: 334.012:378.126:001.895

Ataman Viorica
Negocierile prin comunicare în teoriile economice și manageriale171-175

DOI: 10.5281/zenodo.5095059

CZU: 339.56:005.574

Gîdilica Constantin
Armonizarea modului de determinare, declarare și plată a taxei pe valoarea adăugată în Republica Moldova în raport cu experiența altor țări europene176-181

DOI: 10.5281/zenodo.5095085

CZU: 336.226.322(478:4)

Luşmanschi Galina , Cojocaru Maria , Lavrenciuc Lilia
Impactul modificărilor legislației fiscale aferente taxei pentru mineralele utile extrase182-187

DOI: 10.5281/zenodo.5095105

CZU: 336.225:502.3

Şargu Nicu Constantin
Некоторые вопросы определения и учета убытков при авариях автотранспортных средств188-192

DOI: 10.5281/zenodo.5095124

CZU: 657.44:656.08

Герасимов Михаил
Relațiile interumane în grupurile de muncă193-198

DOI: 10.5281/zenodo.5095150

CZU: 005.961:316.47

Mironov Svetlana
Designul unei aplicații de data mining pentru achiziționarea noilor clienți199-202

DOI: 10.5281/zenodo.5095155

CZU: 658.512.2:339.138

Popa Alina