IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-28 09:17
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)26
  2020  (2 din 2)40
  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • Exclusă (2021.06.25)
  • B (2017.10.26-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole10077041391401234866
Volume29287931484
Total103673293215496

Vizualizări   181Descărcări   90

Conţinutul numărului de revistă

Unele aspecte ale teoriei grupurilor discrete de simetrii generalizate în sens „fizic”

3-16

DOI: 10.5281/zenodo.5094499

CZU: 512.54

Lungu Alexandru

Asupra echivalenței unor algebre de operatori integrali cu translații în spațiile Lp cu ponderi

17-25

DOI: 10.5281/zenodo.5094529

CZU: 517.968

Vornicescu Galina

Parallel algorithm to solving 2D block-cyclic partitioned bimatrix games

26-39

DOI: 10.5281/zenodo.5094574

CZU: 519.832

Hancu Boris, Cataranciuc Emil

Modelling proposed hybrid software-defined network controllers’ topology by using petri nets system

40-50

DOI: 10.5281/zenodo.5094689

CZU: 004.72+519.711

Ameen Ali

Sisteme suport pentru decizii aplicate în gestionarea siguranţei rutiere

51-58

DOI: 10.5281/zenodo.5094706

CZU: 004.89:005:656.1

Bulimaga Viorel

ZnSe-based solar-blind ultraviolet photodetectors with different schottky contact metals

59-67

DOI: 10.5281/zenodo.5094718

CZU: 621.383.4-039.647`231

Sirkeli Vadim, Nedeoglo Natalia, Nedeoglo Dumitru, Yilmazoglu Oktay, Hajo Ahid S., Preu Sascha, Kuppers Franko, Hartnagel Hans Ludwig

Dispozitive din fosfură de indiu bazate pe efectul fotovoltaic

68-72

DOI: 10.5281/zenodo.5094770

CZU: 621.383.5:546.682`18

Botnariuc Vasile, Gorceac Leonid, Coval Andrei, Vatavu Sergiu, Cinic Boris, Raevschi Simion

Efectul dopării straturilor de ZnTe cu cupru asupra parametrilor fotovoltaici ai heterostructurilor ZnTe:Cu/CdTe

73-77

DOI: 10.5281/zenodo.5094790

CZU: 621.383.4/.5+621.315.592

Lungu Ion

Исследование пленок SnO2, легированных переходными металлами, методом рентгеновской дифракции

78-83

DOI: 10.5281/zenodo.5094804

CZU: 621.315.592:539.26

Борис Юлия, Брынзарь Владимир, Тараканова Лариса, Иванов Михаил, Коротченков Геннадий

Фононные свойства кремниевых нанослоев

84-91

DOI: 10.5281/zenodo.5094816

CZU: 539.21:538.913

Кочемасов Александр, Борис Юлия, Зинченко Надежда, Ника Денис

Лабораторные работы в лицейском и университетском курсах физики

92-96

DOI: 10.5281/zenodo.5094841

CZU: 371.388:53(07)

Вангелий Виктория, Ника Денис

Формирование здоровьесберегающих компетенций на уроках физики В 6-х – 9-х классах

97-103

DOI: 10.5281/zenodo.5094853

CZU: 373.5.046.12.03:53(07)

Вангелий Виктория

Metoda STED ca instrument de armonizare a relației dintre performanța educației profesionale și piața muncii în Republica Moldova – oportunități de aplicare și lecții de învățat

104-110

DOI: 10.5281/zenodo.5094861

CZU: 005.96:331.5(478)

Prisăcaru Veronica

Aspecte teoretico-metodologice privind aplicarea metodei studiului bazat pe proiect (PBL) ca oportunitate de dezvoltare a competențelor profesionale în cadrul disciplinelor economice

111-116

DOI: 10.5281/zenodo.5094929

CZU: 378.147.88:33:005.336.5

Hămuraru Maria, Bulat Veronica

Abordări teoretico-metodologice privind comportamentul consumatorului prin prisma procesului decizional

117-125

DOI: 10.5281/zenodo.5094951

CZU: 339.138:366.1

Hămuraru Maria, Bulat Veronica

Efectele hiperinflației asupra bunăstării cetățenilor europeni în secolul al XX-lea

126-136

DOI: 10.5281/zenodo.5094956

CZU: 336.748.12:330.59(4)”19”

Bârdan Veaceslav, Scutaru Alexandru

Impactul turismului asupra economiei Uniunii Europene în perioada prepandemică

137-143

DOI: 10.5281/zenodo.5094979

CZU: 338.48:339.923:061.1EU

Bârdan Veaceslav, Scutaru Alexandru

Cadrul legislativ orientat spre incubatoarele de afaceri (incubatoare de inovare) din mediul universitar

144-151

DOI: 10.5281/zenodo.5094995

CZU: 334.012:378.126:340.134

Doga-Mîrzac Mariana

Analiza politicilor de dezvoltare și a cadrului legislativ orientat spre susținerea incubatoarelor de afaceri la nivel național și al Uniunii Europene

152-162

DOI: 10.5281/zenodo.5095008

CZU: [330.34+340.134]:334.012

Mulic Andrei, Ulian Ecaterina

Cercetarea abordărilor conceptuale ale incubatorului de afaceri amplasat în mediul universitar

163-170

DOI: 10.5281/zenodo.5095014

CZU: 334.012:378.126:001.895

Ataman Viorica

Negocierile prin comunicare în teoriile economice și manageriale

171-175

DOI: 10.5281/zenodo.5095059

CZU: 339.56:005.574

Gîdilica Constantin

Armonizarea modului de determinare, declarare și plată a taxei pe valoarea adăugată în Republica Moldova în raport cu experiența altor țări europene

176-181

DOI: 10.5281/zenodo.5095085

CZU: 336.226.322(478:4)

Luşmanschi Galina, Cojocaru Maria, Lavrenciuc Lilia

Impactul modificărilor legislației fiscale aferente taxei pentru mineralele utile extrase

182-187

DOI: 10.5281/zenodo.5095105

CZU: 336.225:502.3

Şargu Nicu Constantin

Некоторые вопросы определения и учета убытков при авариях автотранспортных средств

188-192

DOI: 10.5281/zenodo.5095124

CZU: 657.44:656.08

Герасимов Михаил

Relațiile interumane în grupurile de muncă

193-198

DOI: 10.5281/zenodo.5095150

CZU: 005.961:316.47

Mironov Svetlana

Designul unei aplicații de data mining pentru achiziționarea noilor clienți

199-202

DOI: 10.5281/zenodo.5095155

CZU: 658.512.2:339.138

Popa Alina