IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-08 12:24
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)42
  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole983458357891932442
Volume2822944691
Total10114813019610

Vizualizări   942Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Elaborarea sistemului informaţional naţional adaptiv pentru automatizarea proceselor de testare tehnică a vehiculelor 3-9

CZU: 004.42:656.13

Ciobu Victor
Sistem informatic adaptive „determinarea stărilor proprii ale moleculelor de fullerene” 10-15

CZU: 004:531.314+517.1:531

Ciobu Victor, Paladi Florentin, Căpăţână Gheorghe
Particularităţile dechirilizării limbii române 16-20

CZU: 821.135.1

Demidova Valentina
Clase de subgrafuri stabile în orientarea tranzitivă a grafurilor 21-30

CZU: 519.1/.6

Cataranciuc Sergiu, Grigoriu Nicolae
Algoritm pentru determinarea strategiilor optime staţionare în problemele stocastice de control optimal discret pe reţele decizionale cu multiple clase recurente 31-40

CZU: 519.1/.6

Capcelea Maria, Capcelea Titu
Modelarea fiabilităţii sistemelor semimarkoviene complexe cu restabilire şi cu deconectare de elemente 41-46

CZU: 519.86

Corlăteanu Andrei
On quasigroups with some minimal identities 47-52

CZU: 510.6+515.1

Ceban Dina, Syrbu Parascovia
On recursive differentiability of binary quasigroups. 53-60

CZU: 510.6+515.1

Larionova Inga, Syrbu Parascovia
Sistemul de aşteptare cu flux semi-Markov. Criteriul de mediere 61-64

CZU: 519.217

Damian Iulia
Падение фононной теплопроводности в сегментированных Si/Ge нанонитях 65-71

CZU: 539.21

Isacova Calina
Celule fotovoltaice cu heterojoncţiunea nCdS-pInP 72-75

CZU: 535.2:621.311.243

Botnariuc Vasile, Gaşin Petru, Gorceac Leonid, Inculeţ Ion, Cinic Boris, Coval Andrei, Raevschi Simion
Electrical and photoelectrical properties OF CdS/Cd1-xMnxTe heterojunctions 76-78

CZU: 535/537:621.315.592

Gashin P., Nikorich Valentina, Cuznețova Snejana, Ketrush Petru, Suman Victor
Методика получения тонкопленочных структур системы AS-Se-S на протяженные гибкие основы и исследованиe их электрофизических и оптических свойств 79-85

CZU: 535.34

Chiriţa Arcadii, Прилепов Владимир, Коршак Олег, Наседкина Надежда, Жидков Юрий, Чёрный Алексей
Influenţa factorilor fizici asupra creşterii culturilor de grâu şi porumb 86-89

CZU: 632.935:633.1/.15

Lozovanu Petru, Moşneaga Alisa
New model for evaluation of the perceived image quality by smartphone users 90-97

CZU: 004.738.5:771.537

Zorea Pinchas
Природные явления и обучение физике 98-101

CZU: 523+531

Губанова Антонина
Aspecte privind auditul performanţei în Republica Moldova 102-108

CZU: [336.148+657.6.01](478)

Caprian Iulia, Bîtlan Anastasia
Identification des besoins de formation dans le champ du management de l’activite hoteliere en Republique de Moldavie: approche methodologique 109-114

CZU: [338.48:640.41:005](478)

Ulian Galina, Castraveţ Lucia
Доктрина государственного финансового контроля 115-119

CZU: [336.148+657.6.01](478)

Каприян Юлия
Место сферы туризма в международной и национальной классификации товаров и услуг 120-124

CZU: 338.48(477+100)

Бедрадина Анна, Герасименко Виктор, Павлоцкий Владимир
Optimizarea sistemului fiscal – premisa creării unei economii de piaţă funcţională în Republica Moldova 125-129

CZU: 336.221.22:338(478)

Griciuc Petru
Noi generaţii de sisteme de recomandare şi algoritmi pentru implementarea lor în comerţul electronic 130-139

CZU: 004.738.5:339.3

Mişcoi Gheorghe, Bădărău Elena
Aspecte privind recunoaşterea, evaluarea şi contabilizarea produselor şi a producţiei în curs de execuţie 140-148

CZU: 657.422.6/.7:658.62

Bădicu Galina
Некоторые вопросы учета доходов при продаже проездных билетов на автовокзалах (автостанциях). 149-153

CZU: 657.4:656.1.035

Герасимов Михаил
Armonizarea cadrului legal al Republicii Moldova privind accizele la prevederile legislative internaţionale şi aplicări ale acestora în evidenţa contabilă a entităţii 154-159

CZU: 657.4:336.226(478)

Nacu Viorica
Direcţii de asigurare a creşterii economice a sectorului agrar 160-165

CZU: 338.43(478)

Timofti Elena, Şargo Aliona
Повышение эффективности использования земли – результат умелого управления ее плодородием 166-171

CZU: [332.3+332.64]:631.4(478)

Онофрей Александру, Дудогло Татьяна
Mecanisme de influenţă a publicităţii televizate asupra copiilor 172-175

CZU: 659.148-053.2

Someşfălean Vasilica-Magdalena
Impactul strategiilor netradiţionale de reclamă utilizate în cadrul pieţei autohtone 176-184

CZU: [339.138+659.16:658.87](478)

Gaugaş Tatiana
Diferenţa dintre managementul strategic al structurilor de economie socială comparativ cu afacerile clasice 185-189

CZU: [330.342.146+334.73]:005.21

Achiţei Angela
A model of the forces that generate resistance to change within an organization 190-195

CZU: 005.73:658.1

Braduţanu Daniela
Dezvoltarea parcurilor industriale în calitate de infrastructură de suport pentru întreprinderile mici şi mijlocii 196-202

CZU: 338.45:334.72.012.63/.64(478)

Doga-Mîrzac Mariana
Proiectarea şi reproiectarea sistemului decizional în întreprinderile moderne 203-206

CZU: 005.7:334.72

Mironov Svetlana
Models of quality management system: content and scope 207-211

CZU: 005.6:334.72:69

Zrekat Awny
The opportunity of applying models of quality management system in public construction enterprises 212-216

CZU: 006.322:334.72:69

Zrekat Awny