IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-28 17:54
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9413183686555282
Volume2617395573
Total9673357637128

Vizualizări   773Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Исследование четырёхмерных групп симметрии с инвариантной двумерной плоскостью и их точечных подгрупп 5-15
Палистрант Александр
Исследование четырёхмерных групп симметрии категории G41 и их точечных подгрупп G410 16-25
Палистрант Александр
Modele polling. metode şi algoritmi. 26-31
Bejenari Diana
Demonstrarea monoidităţii listelor cu operaţia de concatenare 43-52
Bitcovschi Lucia
Sinteza metodelor de soluţionare a unor cazuri particulare ale problemei de transport pe reţea 53-59
Paşa Tatiana
Внутримолекулярный перенос заряда в тримерных системах смешанной валентности: динамическое рассмотрение 60-65
Boldîrev Serghei
Электронные, дырочные и экситонные состояния в кремниевых квантовых точках, помещенных в диэлектрическую среду оксида кремния 66-72
Исакова Калина
Акустические фононы и теплопроводность: переход от объемных материалов к нанострукту 73-78
Ника Денис
Динамическая теория колебаний кристаллической решетки типа алмаза 79-87
Кочемасов Александр
Application of seven-parameter VFF model for investigations of lattice dynamics in quasi-two-dimensional Si and Ge nanostructures 88-93
Crîşmari Dumitru
Аспекты электрофизикохимических инноваций в Институте Прикладной Физики АН Молдовы 94-99
Болога Мирча
Straturi subţiri de CdS depuse din soluţii lichide (baie chimică) 100-103
Botnariuc Vasile, Gorceac Leonid, Coval Andrei, Raevschi Simion, Micli Valdec, Cinic Boris
Люминесцентные свойства композитов типа «полупроводник-полимер» на основе сульфидов Cd и Zn 104-106
Гоглидзе Татьяна, Гуцул Татиана, Дементьев Игорь
Получение порошкообразных люминесцентных материалов на основе сульфидов Cd и Zn, синтезированных химическим методом 107-111
Гоглидзе Татьяна, Дементьев Игорь, Задорожний Александр, Sobolevscaia Raisa
Tranziţii excitonice indirecte în cristalele de GaSe:Cd 112-116
Dmitroglo Liliana
Proprietăţile electrice şi fotoelectrice ale monoseleniurii de galiu dopat cu Cd 117-121
Dmitroglo Liliana, Vatavu-Cuculescu Elmira, Evtodiev Igor, Caraman Mihail
Controlul şi auditul bancar 122-128
Ulianova Galina, Caprian Iulia
Dezvoltarea activităţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova 129-134
Cojocaru Maria, Ranga Diana
Методика оценки эффективности управления финансовыми ресурсами предприятия 135-140
Данильченко Леонид, Ульян Галина , Каприян Юлия
Dinamica investiţiilor în capitalul fix asigurat financiar prin leasing 141-145
Nichitcin Corina
Реформирование налогообложения недвижимости в Республике Молдова как один из методов финансовой стабилизации местных бюджетов 146-149
Кику Надежда
Тенденции развития и проблемы рынка страхования финансовых гарантий в Республике Молдова 150-152
Dolghi Igor
Современные способы финансирования систем здравоохранения в странах с развитой рыночной экономикой 153-159
Мирон Оксана
Previzionarea falimentului la întreprinderile din Republica Moldova 160-162
Mihalachi Ruslan
Сущность и направления развития финансовых инструментов, используемых для оптимизации управления финансами предприятия 163-168
Мулик Андрей
Diminuarea riscului valutar cu ajutorul tehncii de hedging 169-173
Postolache (Dogotari) Victoria, Reicu Olga
Consideraţii actuale privind contractele forward 174-177
Postolache (Dogotari) Victoria
Regimul de solvabilitate a companiilor de asigurări din Republica Moldova 178-183
Dolghi Vladimir, Şişcanu Lina
Analiza structurii veniturilor din vânzări 184-186
Muntean (Slobodeanu) Neli, Morari Galina
Particularităţile tehnologice ale întreprinderilor farmaceutice şi influenţa acestora asupra calculaţiei costului de producţie 187-190
Morari Galina, Muntean (Slobodeanu) Neli
Evoluţia economiei naţionale după declararea independenţei Republicii Moldova 191-206
Certan Simion, Certan Ion
Priorităţile şi dezideratele de finalitate ale dezvoltării durabile a agriculturii Republicii Moldova în abordarea aspectelor regionale 207-210
Coşer Cornel
Внутренняя отчетность как основной источник информации для оценки деятельности предприятия 211-216
Dumbravă Ruslan
Transportul aerian: modelul tradiţional versus low-cost 217-221
Marcovici Mugurel-Alin
Исследование проблем женщин в бизнесе и гармонизация гендерных взаимодействий 222-227
Micolişina Anna
Transportul naval de gaze naturale lichefiate (GNL) – experienţa mondială: realităţi şi perspective 228-230
Bârdan Veaceslav
Industria stomatologică în Brazilia 231-234
Bulat Veronica
Abordarea culturii prin prisma marketingului 235-238
Cavcaliuc Ina, Popa Eugen
Economie socială de tip european în contextul transformărilor sistemice 239-241
Bradu Margareta
Toward a new economic order through a nev paradigm of economic growth (regaining the credibility of the markets) 242-249
Ciobanu Ceslav
Consideraţii privind estimarea eficienţei utilizării factorului uman 250-253
Griţco Diana
Asupra condiţiilor noetheriene şi formulei de calcul al indicelui unei clase de operatori liniari 254-259
Moloşnic Petru
Regularizarea unor operatori integrali singulari cu conjugare complexă şi cu translaţii de tip carleman 260-266
Neagu Vasile, Moloşnic Petru
Leonid Gorceac la 70 de ani 267-267
Gaşin Petru