IBN
Închide
Rotaru Irina Aurel
Cuvinte-cheie (14): Raman. (1), XRD (1), absorption. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Growth and characterization of Eu doped GaSe single crystals by X-ray diffraction and raman spectroscopy
Untila Dumitru12, Evtodiev Igor21, Caraman Iuliana3, Kantser Valeriu12, Spalatu Nicolae4, Dmitroglo Liliana2, Evtodiev Silvia2, Spoială Dorin2, Rotaru Irina2, Gashin P.2
1 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology, Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Tallinn University of Technology
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural and optical properties of composites containing AIIBVI and  AIIBVI semiconductors
Evtodiev Igor12, Untila Dumitru21, Evtodiev Silvia1, Caraman Iuliana3, Gashin P.1, Dmitroglo Liliana1, Rotaru Irina1, Kantser Valeriu12
1 State University of Moldova,
2 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology, Academy of Sciences of Moldova,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Fotoluminescenţa structurilor nanolamelare cu puncte metalice obţinute prin intercalarea monocristalului de GaS
Rotaru Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

The photoluminescence of CdSe-GaSe AND CdSe-GaSe:Eu nanolamellar composites
Dmitroglo Liliana1, Untila Dumitru1, Caraman Iuliana2, Evtodiev Igor1, Rotaru Irina1, Luchian Efimia1
1 State University of Moldova,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Optical properties of compounds with submicron points obtained through Ga2S3 Intercalation with Cd
Racoveţ Oxana1, Evtodiev Igor1, Caraman Iuliana2, Rotaru Irina1, Lazar G2
1 State University of Moldova,
2 Universitatea din Bacău
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 2 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5