IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-26 14:13
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)15
  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole956362757716129715
Volume2720083616
Total9833828407777

Vizualizări   918Descărcări   20

Conţinutul numărului de revistă

Asupra unor noi distribuţii fiabiliste şi teorema limită Poisson pentru ele 3-7
Munteanu BogdanGheorghe, Leahu Alexei, Cataranciuc Sergiu
Algorithms for solving stochastic discrete control problems on networks with varying time of states’ transitions of the dynamical system 8-14
Capcelea Maria
Determinarea mulţimii Nash în jocul diadic în strategii mixte 15-23
Cîrnaţ Maria
Modele şi metode de studiere a sistemelor polling 34-38

CZU: 519.872

Mitev Lilia
Grupurile cristalografice de 4 − simetrie cu grupurile generatoare de categoria G320 39-47
Lungu Alexandru, Roşca Marina
Исследование пятимерных групп симметрии с инвариантными двумерной плоскостью, прямой в ней и точкой на ней 48-59
Палистрант Александр
Asupra simbolului pe algebre generate de operatori integrali singulari 60-72
Neagu Vasile
Приближение решеточных сумм в динамике кристаллов 73-77
Cliucanov Alexandr, Кочемасов Александр, Ника Денис
Force constant matrices from keating interatomic potential: application to graphene 78-83
Cocemasov Alexandr
Исследование нанокомпозитных структур на основе ванадия и его оксидов 84-88
Прилепов Владимир, Гашин Петру, Прилепов Игорь, Попеску Михай, Споялэ Дорин, Кирица Аркади, Goriaceva N., Заламай Виктор
Straturi nanometrice de stanat de cadmiu pentru celule fotovoltaice 89-93
Botnariuc Vasile, Gorceac Leonid, Coval Andrei, Cinic Boris, Chetruş Petru, Raevschi Simion, Inculeţ Ion
Convertoare fotovoltaice TiO2/p-CdTe şi TiO2/n-CdSe 94-96
Dumitriu Petru, Potlog Tamara
Studiul interacţiunilor de schimb de la interfeţele celulelor solare CdS/CdTe 97-101
Duca Dumitru, Potlog Tamara
Aspecte privind operaţiunile de fuziune realizate la nivelul republicii moldova şi impactul acestora asupra companiilor participante 102-108
Cojocaru Maria, Hromei Anca-Simona
Managementul administrării fiscale în republica moldova 109-114
Cojocaru Maria, Rotaru Lilia
Controlul fiscal la faţa locului 115-117
Caprian Iulia, Djugostran Anastasia
Sistemul de control – bază de apreciere a activităţii şi de asigurare informaţională a procesului decizional 118-121
Mihailă Svetlana, Bajan Maia
Perfecţionarea funcţiei de organizare şi motivare în întreprinderile mici şi mijlocii 122-127
Mironova Svetlana
Implicaţii ale teoriilor economice, organizaţionale şi manageriale în managementul întreprinderilor mici şi mijlocii 128-131
Mironov Svetlana, Mironova Anna
Sistemul fiscal în Republica Moldova şi interdependenţa dintre acesta şi contabilitatea 132-137
Nacu Viorica
Идентификация проблем малого и среднего бизнеса в АТО Гагаузия 138-142
Онофрей Александру, Муска Снежана
Impactul taxelor percepute de către serviciul vamal în Republica Moldova 143-148
Rotaru Lilia, Cojocaru Maria
Reforms, democratization and good governance – keys for economic renessance of emerging markets (Moldova and Ukraine: comparative analysis) 149-155
Ciobanu Ceslav
Metode şi tehnici moderne utilizate pentru analiza eficienţei mesajelor promoţionale 156-161
Gaugaş Tatiana
Principalii factori determinanţi ai mediului de afaceri în Republica Moldova 162-167
Aculai Elena, Veveriţă Valentina, Vinogradova Natalia
Politicile manageriale în domeniul protecţiei mediului portului maritim 168-173
Apetroaie Gabriel-Marius
Experienţa europeană în domeniul organizării comerţului cu produse stomatologice 174-180
Bulat Veronica
Clasificarea priorităţilor de dezvoltare a potenţialului economic al structurii comercial-antreprenoriale 181-187
Burlacu Natalia, Harin Alexandru
Leasingul – componentă a sistemului de finanţare şi formă de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii 188-195
Doga-Mîrzac Mariana
Importanţa sectorului businessului mic şi mijlociu în economia modernă 196-202
Doga-Mîrzac Mariana
Aspecte tehnico-economice privind gestionarea terminalelor de containere 203-207
Dinu Laurentiu
Echipa managerială în condiţiile globalizării: probleme, performanţe, competenţe 208-212
Guzun Stela
Stabilitatea ca sarcină în gestionarea întreprinderii portuare 213-218
Florescu Viorel
Strategii manageriale bazate pe mecanisme de elaborare a politicii de fidelizare a clienţilor hotelurilor „regency”, „Codru” şi „Dacia” 219-224
Lisa Galina
Societăţile pe acţiuni din republica moldova şi investiţiile realizate în cadrul acestora 225-228
Litocenco Ana
Rolul instituţiilor naţionale şi internaţionale în atragerea investiţiilor în societăţile pe acţiuni din Republica Moldova 229-233
Litocenco Ana
Necesitatea planificării carierei 234-238
Postică Maia
Forecasting time series with noticeable fractality 239-243
Terzi Dmitri
Повышение эффективности финансового контроля 244-246
Каприян Юлия
Rezumat la teza de doctor in economie. Autor Leonid Buzatu. 247-248