IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-25 18:36
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)15
  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole956362649716129715
Volume2720079616
Total9833827287777

Vizualizări   900Descărcări   8

Conţinutul numărului de revistă

Asupra proprietăţilor grupurilor pseudominore de Wp-simetrie 5-14
Branişte Marina, Lungu Alexandru
Средние группы бирозеточных р-симметрий 15-26
Палистрант Александр
Curburi în spaţii finsler 27-30
Lungu O.
Câteva proprietăţi ale unui spaţiu randers cuartic 31-37
Lungu O.
Asupra rezolvabilităţii unor ecuaţii integrale singulare complete 38-47
Neaga Vasile, Paladi Oxana, Pancenco I., Vornicescu Galina
Regularizarea şi soluţionarea unor ecuaţii integrale singulare 48-54
Paladi Oxana
Asupra compacităţii unor operatori integrali singulari în spaţii cu ponderi 55-61
Paladi Oxana
An approach for studying and solving stochastic discrete control problems with finite time horizon 62-67
Capcelea Maria
Principii de echilibru pareto nash- stackelberg 68-72
Lozan Victoria, Ungureanu Valeriu
Mulţimi de echilibre stackelberg în jocurile diadice în strategii mixte 73-86
Lozan Victoria, Ungureanu Valeriu
Pregătirea itemilor de evaluare în MS Word şi importarea în moodle 87-92
Bragaru Tudor, Baron Ghenadie, Lungu Alexandru
Structura suprafeţei straturilor de AlN depuse pe Si prin metoda hvpe la etapa iniţială de obţinere 93-97
Raevschi Simion, Compan Mihail, Zhilyaev Yurii, Gorceac Leonid, Botnariuc Vasile
Current flow mechanism in ZnSe-ZnO-Pd structures 98-100
Scurtu Roman, Gaşin Petru, Chetruş Petru
Abordări metodologice ale subdezvoltării pe plan mondial şi naţional 101-105
Hămuraru Maria, Bîrca Natalia
Competitivitatea – Criteriu fundamental al strategiei dezvoltării economice durabile, condiţie a succesului pe piaţă 106-109
Hămuraru Maria, Pascal Cristina
Conceptul atractivităţii investiţionale a localităţii prin prisma factorilor constitutivi 110-116
Chiriac Lilia
Conceptul de coopeare economică internaţională. Cooperarea micro- şi macroeconomică 117-119
Galaju Ion, Tofan Veaceslav
„Globalism” sau „Mondialism” – Un conflict al categoriilor economice 120-128
Guzun Victor
Impactul crizei financiare şi economice globale asupra noilor pieţe emergente 129-137
Deleu Corina
Dimensiunile dezvoltării durabile 138-144
Miron Viorel
Metodica cercetării formării potenţialului profesional al economiştilor prin mijloace tradiţionale şi cu utilizarea tehnologiilor informaţionale 145-148
Movilă Irina, Branaşco Natalia
Evaluarea patrimoniului în baza teoriei valoare-entropie 149-157
Albu Svetlana
Teoria investiţională: Aplicare în evaluare şi gestiune 158-164
Albu Svetlana
Metode de analiză structurală a profitului până la impozitare 165-168
Braşoveanu Adriana
Анализ показателей прогнозирования налоговых поступлений 169-173
Герман Екатерина
Finanţele publice în economia de piaţă. Aspecte teoretice 174-176
Grincu Olesi
Analiza financiară ca metodă de monitoring în sistemul bancar 177-179
Ivanov Olga
Prognozarea indicatorilor financiari în vederea previzionării disponibilităţilor fondului autohton de pensii pentru limita de vârstă 180-184
Lunga Angela
Влияние мирового финансового кризиса на банковскую систему стран Восточной европы и Республики Молдова 185-188
Kit Petro
Specificul gestiunii financiare în asigurări 189-194
Teacă Aliona
Эффективность государственного финансового контроля в Республике Молдова 195-201
Vostricov Denis
Organizarea serviciului de contabilitate în cadrul entităţii economice. Funcţii de bază şi cerinţe 202-206
Dolghi Cristina
Unele consideraţii privind contabilizarea factorului uman al entităţii economice 207-213
Ţurcanu Svetlana
Informarea şi consilierea profesională – Condiţie de eficientizare a pieţei muncii în republica moldova 214-216
Luchian(Carp) Ana
Rolul informaţiei contabile şi caracteristica generală a procesului decizional 217-222
Panuş Valentina
Некоторые аспекты управления стоимостью компании 223-228
Савчук Владимир
Применение методов оценки в управлении стоимостью предприятия 229-233
Савчук Владимир
Contabilitatea managerială strategică – Instrument al managementului 234-236
Bajan Maia
Ways of implementing the strategic management in the Romanian companies 237-242
Marcovici Mugurel-Alin
Orientarea socială a întreprinderilor mici şi mijlocii – element al Pr-ului naţional şi internaţional 243-247
Mironova Svetlana
Modalităţi de schimbare a imaginii pieţei muncii prin pregătire profesională continuă 248-255
Postolachi Valentina
Diagnosticul contextului antreprenorial al comerţului interior în Republica Moldova 256-262
Şerban Natalia
Coordonate structurale şi forme manageriale moderne ale comerţului cu amănuntul 263-272
Şerban Natalia
Правовые и бухгалтерские особенности учета облигаций у инвестора и эмитента 273-277
Zachernicinaia Anna
Utilizare optimă a resurselor publicitare 278-283
Gribincea Alexandru, Prodan Marina, Bejan Oxana, Barbacaru Elena
Пути совершенствования оценки недвижимого имущества в целях налогообложения в республике Молдова 284-289
Buzu Olga
Problemele eficentizării comerţului la începututl secolului XXI 290-293
Bădărău Elena
Comerţul electronic – Componentă de bază a comerţului modern 294-296
Bădărău Elena
Organizarea procesului de evaluare 297-300
Curnic Viorica
Valoarea cunoştinţelor în societatea ignoranţei 301-305
Cantarean Nicolae, Oweidah Jamil
Licenţierea internaţională ca modalitate de transfer de tehnologie 306-310
Lobanov Natalia
Evoluţia politicilor, mecanismelor economice ale SUA: Reflecţii, concluzii 311-316
Prodan Marina, Negruţă Alexandru, Barbacaru Elena, Coreţchi Boris