IBN
Închide
Diaconu Tatiana
Cuvinte-cheie (71): management (6), Trade (5), comerţ (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2022 - 3

Analiza activitații de inovare a întreprinderilor din Republica Moldova
Diaconu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(116) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea potențialului de inovare a întreprinderilor din Republica Moldova
Diaconu Tatiana , Moldovan Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-104-3.
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul comerțului exterior al Republicii Moldova prin aplicarea sistemului complex de indicatori
Diaconu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(22) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Dimensionarea şi aprecierea eficienţei cheltuielilor publice în Republica Moldova
Dragomir Lilia , Diaconu Tatiana , Darii Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Analiza funcţiilor managementului comercial în întreprinderile din sectorul agroalimentar
Diaconu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptuale privind tratarea sistemică a managementului comercial cu produse Agroalimentare
Diaconu Tatiana , Mironov Svetlana , Pascari Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căi de eficientizare a managementului comercial în sectorul agroalimentar
Diaconu Tatiana , Pascari Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul situaţei comerţului interior cu produse agroalimentare în Republica Moldova şi priorităţi de dezvoltare.
Diaconu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(78) / 2017 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova: reflecţii, concluzii.
Diaconu Tatiana , Mironov Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(78) / 2017 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova: probleme şi soluţii
Diaconu Tatiana , Mironov Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aprecierea poziţiei Republicii Moldova privind relaţiile comerciale internaţionale în cadrul politicii europene şi partenerialului estic şi impactul acestora asupra economiei naţionale
Diaconu Tatiana , Covalschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea locuinţelor orăşenilor şi târgoveţilor din Ţara Moldovei în a II-a jumătate a secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea
Diaconu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-774-8.
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Analiza-diagnostic a întreprinderilor din sectorul agroalimentar şi performanţele acestora
Diaconu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-1489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente cu privire la comerţul exterior al Republicii Moldova cu produse agroalimentare
Diaconu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de eficientizare a comerțului cu produse agro-alimentare din Republica Moldova
Diaconu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(68) / 2015 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Analiza schimburilor comerciale ale Republicii Moldova cu UE şi perspectivele semnării acordului zlsac
Diaconu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele comerţului exterior asupra dezvoltării durabile în sprijinul negocierilor ZLsAc dintre UE şi Georgia
Diaconu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(67) / 2014 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 4 November, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17