The contemporary methodological approaches and theories explaining international tourism flows
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
477 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-29 11:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.48(100) (9)
Turism (264)
SM ISO690:2012
SHISHCAN, Zorina; CAZACU, Stela. The contemporary methodological approaches and theories explaining international tourism flows. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2017, nr. 2(102), pp. 156-163. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

The contemporary methodological approaches and theories explaining international tourism flows

CZU: 338.48(100)
Pag. 156-163

Shishcan Zorina, Cazacu Stela
 
State University of Moldova
 
Proiect:
INTAS Development of combined technologies for the decontamination of organic pollutants from aquatic compartments: use of solar energy and immobilized cells (DECOTECH)
 
Disponibil în IBN: 24 august 2017


Rezumat

Proceeding from the fact that international tourism is in permanent growth the last decades, and contributes significantly to the development of contemporary national economies, the authors of the article have focused on methodological and theoretical frame that allows deeper understanding of the touristic flows from various aspects. In doing so, the first author has launched some methodological approaches that allow deepening a perspective research on touristic flows while the second author has concentrated upon grouping and analysis of existing theories used to explain touristic flows. As an outcome, the authors recommend a blend of those approaches and theories to be used for an adequate understanding and managing the existing and perspective touristic flows.

Pornind de la faptul că turismul internațional manifestă permanentă creștere în ultimele decenii, precum și contribuie semnificativ la dezvoltarea economiilor naționale contemporane, autorii articolului s-au axat pe cadrul metodologic și teoretic ce ar permite conceperea aprofundată a fluxurilor de turism internațional. Primul autor a lansat unele abordări metodologice care ar contribui la aprofundarea cercetărilor de perspectivă ale fluxurilor turistice, iar cel de-al doilea autor și-a concentrat atenția asupra grupării și analizei teoriilor existente în care se explică natura fluxurilor de turism. Ca rezultat, autorii recomandă utilizarea îmbinării organice a abordărilor și teoriilor considerate pentru perceperea și gestionarea adecvată a fluxurilor de turism existente și de perspectivă

Cuvinte-cheie
international tourism, Synergy,

paradigmatic approach, megatrend, destination image, determinant factor, gravity theory.