IBN
Închide
Coreţchi Boris Mihai
Cuvinte-cheie (87): national competitiveness (2), economic growth (2), foreign trade (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Emigrația și efectele ei în Republica Moldova
Nirean Elena1, Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Aspecte inovaționale în dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova din perspectiva internațională
Dobrea Gabriela, Coreţchi Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. III. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerţul exterior – indicator al competitivităţii naţionale
Moroi Elena, Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialectica dintre securitatea naționala și dezvoltarea economica inovativă
Coreţchi Boris
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica şi structura antreprenoriatului în economia naţională
Coreţchi Boris1, Moroi Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul creanțelor și datoriilor curente asupra dezvoltării entității
Nirean Elena1, Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dezvoltării tehnologice în baza inovațiilor Republicii Moldova
Coreţchi Boris, Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul intreprinderilor mici şi mijlocii în ocuparea forţei de muncă în Republica Moldova
Moroi Elena1, Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea economică prin prisma inovaţiilor: aplicativitatea regulii de aur
Coreţchi Boris, Moroi Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza și gestiunea capitalului propriu în cadrul entităților agricole
Nirean Elena1, Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile de concentrare economică și comerciale a Republicii Moldova  prin implementarea politicilor de dezvoltare regională
Coreţchi Boris1, Gherman Olimpiu2, Roman Evgheni1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţiile - baza competitivităţii ţărilor pe piaţa mondială
Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

The analysis of the dynamic evolution of remittances in Moldova and its role in formation of money supply
Nirean Elena1, Coreţchi Boris2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Aprecierea economică a locului şi rolului serviciilor in econo¬mia Republicii Moldova
Sârbu Olga, Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Agro-food sector of the Republic of Moldova in the equation model of economic growth and development
Coreţchi Boris
State Agrarian University of Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comerţuluiextern prin confluenţa celor două transformări:tranziţia şi integrarea
Gribincea Alexandru1, Coreţchi Boris2, Gribincea Corina3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economica
Nr. 4(78) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea comerţului cu produse agricole ecologice în vederea sporirii eficienţei sectorului agrar
Sârbu Olga, Coreţchi Boris1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substituirea importurilor şi promovarea exporturilor produselor agroalimentare ale Republicii Moldova în contextul globalizării
Coreţchi Boris, Gribincea Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of regionalization process on the foreign trade with agro-food products of the Republic of Moldova
Putuntean Nina, Coreţchi Boris
State Agrarian University of Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Evoluţia politicilor, mecanismelor economice ale SUA: Reflecţii, concluzii
Prodan Marina, Negruţă Alexandru, Barbacaru Elena, Coreţchi Boris
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(32) / 2010 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22