IBN
Închide
Şişcan Svetlana-Zorina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 4

Development of entrepreneurship in circular cities as consituents of circular world economy
Kaim Marina , Shishcan Zorina
Academy of Economic Studies of Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discovery of the entrepreneurial potential of settlements, districts in the cross-border territory of the Republic of Moldova-Ukraine on the basis of smart specialization approaches and priorities for sustainable territorial development
Babin Anatolie , Shishcan Zorina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a rezumate. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends in the development of global advertising services market
Shishcan Zorina , Anton Lia
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a rezumate. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends in the development of global market of advertising services
Shishcan Zorina , Anton Lia
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a . 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-6-1.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Trendul actual mondial de economie sustenabilă şi formarea ecosistemului circular în Republica Moldova
Dodu-Gugea Larisa , Şişcan Svetlana-Zorina , Staver (Condratchi) Liliana , Fortuna Olesea
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(116) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Green entrepreneurship in the Republic of Moldova and european circular economy trend
Shishcan Zorina , Kaim Marina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuromarketing Strategic Engineering: Global, Local, and Transnational
Shishcan Zorina
Academy of Economic Studies of Moldova
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cadrul conceptual-metodologic al analizei unui mediu de afaceri internaţional
Şişcan Svetlana-Zorina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Cooperation in Global Issue Solution Regarding Environmental Protection
Auzeac Tatiana , Shishcan Zorina
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of trade restriction and trade barriers in the contemporary world economy
Shishcan Zorina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-52. Vizualizări-2570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Specific features of consulting in the USA
Moraru Alina , Şişcan Svetlana-Zorina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 17 November, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Procesele de internaţionalizare, globalizare şi transnaţionalizare în economia mondială (aspect metodologic)
Şişcan Svetlana-Zorina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Teze. 2017. Chișinău, Republica Moldova. e-ISBN ISBN 978-9975-75-891-8..
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary methodological approaches and theories explaining international tourism flows
Shishcan Zorina , Cazacu Stela
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The directions of the development of green entrepreneurship in the Republic of Moldova in the context of European integration
Shishcan Zorina , Kaim Marina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Teze. 2017. Chișinău, Republica Moldova. e-ISBN ISBN 978-9975-75-891-8..
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Perspectives of Green Economy in the Republic of Moldova under the Impact of Ecologization World Economy Megatrend
Shishcan Zorina , Kaim Marina
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(3) / 2017 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 4 March, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

The Ecologization Megatrend of World Economy and the response to it by Republic of Moldova in the context of European integration
Shishcan Zorina
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Domeniile prioritare ale cooperării economice transfrontaliere
Şişcan Svetlana-Zorina , Matei Violetta
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17