IBN
Închide
Dolghi Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Promovarea unei culturi interne bazate pe calitate în cadrul entității de audit
Dolghi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Efectele globalizării asupra calității informației prezentate în situațiile financiare
Dolghi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Ediția 7. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-127-59-2.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici și proceduri în asigurarea calității auditului financiar
Dolghi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Înregistrări contabile aferente daunelor și indemnizațiilor de asigurare în contabilitatea societății de asigurări
Dolghi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici contabile și aspecte practice în contabilizarea cheltuielilor aferente daunelor și indemnizațiilor de asigurare
Dolghi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Rolul informației contabile în procesul decizional
Dolghi Cristina
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-274. Vizualizări-2385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Brokerul – veriga principală în promovarea produselor de asigurare
Dolghi Cristina , Şerban Luminiţa
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(67) / 2013 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa asigurărilor – provocare pentru economia Republicii Moldova
Dolghi Cristina , Novac Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(69) / 2013 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-22. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Aspecte practice privind auditul operatiilor din asigurarea directa coasigurare si reasigurare
Dolghi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-33. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţia de audit intern şi rolul acesteia în procesele de management al riscurilor
Dolghi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-44. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные принципы и обзор существующих процедур страхования при осуществлении перевозок
Dolghi Cristina
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Organizarea serviciului de contabilitate în cadrul entităţii economice. Funcţii de bază şi cerinţe
Dolghi Cristina
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(32) / 2010 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Страхование туристов и ответственности туристических организаций
Dolghi Cristina
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(22) / 2009 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Piaţa de asigurări – perspective şi realizări
Dolghi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 3(13) / 2008 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-59. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea şi organizarea activităţii de audit, unele particularităţi ale acestuia în activitatea de asigurări
Dolghi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8(18) / 2008 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15