IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 09:10
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)15
  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole956357752701829715
Volume2719912611
Total9833776647629

Vizualizări   876Descărcări   9

Conţinutul numărului de revistă

Asupra regularizării şi soluţionării unor ecuaţii integrale singulare cu translaţii carleman generalizate 5-11
Afteni Diana
Matricele de relaţii multi-are şi numerele prime în criptarea informaţiei 12-16
Cataranciuc Sergiu, Zgureanu Aureliu
Sistem suport inteligent orientat pe familii de probleme decizionale 28-33
Beldiga Maria, Căpăţână Gheorghe
Modelarea unei familii de probleme decizionale 34-39
Beldiga Maria
Теплопроводность плоских полупроводниковых гетероструктур 40-46
Аскеров Артур
К вопросу о верификации некоторых физических моделей в методике изучения электродинамики 56-61
Conoval Alexandr, Турко Татьяна, Turkot Tatiana
Proprietăţi electrofizice ale straturilor de CdS obţinute prin metoda pulverizării cu tratare termică în hidrogen 62-65
Botnariuc Vasile, Gorceac Leonid, Coval Andrei, Cinic Boris, Chetruş Petru, Raevschi Simion, Banu Semion
Люминесцентные характеристики тонких плёнок оксида цинка, полученных методом электрофореза 66-68
Гоглидзе Татьяна, Дементьев Игорь, Задорожний Александр, Коваль А.В., Петренко Петр, Гашин Петру
Химический метод получения наноразмерного полупроводникового соединения CdS в полимерной матрице 69-72
Гоглидзе Татьяна, Гуцул Татиана, Дементьев Игорь, Задорожный Александр, Коваль Андрей , Гашин Петру, Tarabukin Alexandr
Structuri nanolamelare semiconductor GaSe:Cd – oxid propriu ca adsorbant selectiv de gaze 73-77
Dmitroglo Liliana, Evtodiev Igor, Caraman Iuliana, Dafinei Adrian, Lazar G
Особенности свойств полимерных материалов, основанных НА 4-Aминостироле, в поле высоких локальных напряжений 78-85
Jitaru Raisa, Palistrant Natalia, Robu Ştefan, Enachi Mihail, Barbă Nicanor
Economia socială – soluţie inovativă pentru crearea noilor locuri de muncă, dezvoltare economică şi incluziune socială 86-91
Bradu Margareta
Criza economică şi sărăcia – limitele pieţei libere 92-97
Haller Alina-Petronela
Metodologia de evaluare şi ierarhizare a performanţei inovative a unităţilor economice 98-102
Hârbu Eduard
Necesitatea implementării modelului „Balanţa scorecard” în evaluarea performanţelor privind dezvoltarea durabilă a întreprinderilor 103-107
Miron Viorel
Capital budgeting application in enterprise management 108-112
Ulian Galina
Impozitul ca element fundamental al economiei şi societăţii 113-117
Caprian Iulia, Djugostran Anastasia
Esenţa şi rolul strategiei investiţionale în dezvoltarea durabilă a întreprinderii 118-127
Şestacovscaia Angela
Metode de control fiscal şi managementul elementelor administrării fiscale 128-130
Vâlcu Viorel, Dudău Constantin, Demidov Nicolae, Dima Gheorghiţa
Бюджетная система Республики Молдова: Сущность, цели и основные характеристики 131-135
Ульян Галина , Каприян Юлия, Vişanu Tatiana
Rentabilitatea implementării unor noi servicii bancare pe piaţa financiar-bancară din România 136-145
Butulescu Valeriu
Activitatea investiţională ca obiect specific de gestiune financiară în cadrul întreprinderii 146-160
Şestacovscaia Angela
Piaţa de asigurări în Republica Moldova 161-166
Ulian Galina, Caprian Iulia, Vişanu Tatiana
Evaziunea fiscală – rezultat al imperfecţiunii sistemului fiscal 167-173
Vâlcu Viorel, Dima Gheorghiţa, Enache Teia, Dragomir Monica
Funcţia de audit intern şi rolul acesteia în procesele de management al riscurilor 174-179
Dolghi Cristina
Перспективы и проблемы развития страховых услуг в маcштабах мировой экономики 180-187
Dolghi Igor
Delimitări conceptuale privind controlul de gestiune 188-192
Mihailă Svetlana
Aspecte metodologice privind estimarea eficienţei economice a mijloacelor de producţie în întreprinderile agricole 193-200
Tcaci Natalia, Cojocaru Virginia
Перспективы внедрения страхования рисков в предпринимательскую деятельность и методы оценки их степени 201-207
Dolghi Igor
Comunicarea multiculturală în afaceri: Bariere şi modalităţi de depăşire 208-210
Efros Elena
Gestionarea personalului: imperativ şi motivare 211-214
Muravschi-Lişman Aliona
Implementarea marketingului în activitatea băncilor din Republica Moldova şi modalităţi de eficientizare a acestuia 215-219
Gribincea Alexandru