IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)26
  2020  (2 din 2)40
  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • Exclusă (2021.06.25)
  • B (2017.10.26-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole10077029791396034866
Volume29287571479
Total103673173615439

Vizualizări   1135Descărcări   61

Conţinutul numărului de revistă

Method of catastrophes and ats application 5-11
Bălănescu Savelie, Voiniţchii Eugen
Method of catastrophes and its application to analyze generalized queueing models 5-11
Groza Olesea, Mishkoy Gheorghe, Mitev Lilia, Costea Alina
Asupra normei esentiale a operatorului cu nucleu cauchy in cazul conturului nemarginit 12-16
Afteni Diana
Исследование пятимерных точечных групп симметрии с инвариантной двумерной плоскостью и неподвижной точкой на ней 17-30
Палистрант Александр
Analiza comparativa a platformelor de e–learning 31-34
Beldiga Maria
Some properties on topological paramedial groupoids with multiple identities 35-41
Bobeică Natalia
A new approach to modeling of real world systems 42-46
Damaschin Roman, Profir Aurelia
Dezvoltarea cursului de instruire la distanta r-tehnologia si aplicarea ei 47-51
Pleşca Natalia, Nigreţcaia-Croitor Ludmila
Определение размеров непрозрачных микрообъектов голографическими методами 52-55
Chiriţa Arcadii, Коршак Олег, Прилепов Владимир, Жидков Юрий, Наседкина Надежда, Чёрный Алексей
Фототермопластические структуры на основе халькогенидных стеклообразных полупроводников для регистрации рельефно-фазовых голограмм в реальном масштабе времени 56-58
Chiriţa Arcadii, Коршак Олег, Прилепов Владимир, Наседкина Надежда, Robu Ştefan, Чёрный Алексей
Straturi cds crescute pe suporturi de sticla prin metoda pulverizarii 59-64
Botnariuc Vasile, Gorceac Leonid, Coval Andrei, Chetruş Petru, Cinic Boris, Raevschi Simion, Mikli V.
Absorbtia luminii si fotoluminescenta ionilor eu3+ in cristale de caf2 65-69
Untila Dumitru, Racoveţ Oxana, Evtodiev Silvia, Caraman Mihail
Absorbtia luminii si fotoluminescenta cristalelor gase:eu 70-75
Untila Dumitru
Aspecte practice privind auditul operatiilor din asigurarea directa coasigurare si reasigurare 76-82
Dolghi Cristina
Основные принципы и обзор существующих процедур страхования при осуществлении перевозок 83-89
Dolghi Cristina
Aspecte calitative de recunoastere a activelor si obligatiilor in scopul calculului solvabilitatii societatii de asigurari in Republica Moldova 90-103
Dolghi Vladimir, Şişcanu Lina
Metodologia diagnosticarii pragului rentabilitatii in intreprinderile agricole 104-111
Tcaci Natalia, Tcaci Alexandru
Rolul, importanta si necesitatea expertizei contabile vizavi de controlul financiar 112-117
Ulian Galina, Caprian Iulia
Necesitatea controlului propriu al unitatilor patrimoniale 118-121
Ulian Galina, Caprian Iulia
Implicatiile dimensiunii gospodariei agricole si a proprietatii funciare asupra finantelor unitatilor economice din agricultura 122-125
Bulgac Vitalii
Disparitatea preturilor in Republica Moldova si efectele acesteia 126-130
Cojocaru Maria
Aspecte privind finantarea in sectorul agrar 131-136
Dumbraveanu Lilia
Rolul cheltuielilor pentru invatamânt in dezvoltarea economico-sociala a Republicii Moldova 137-140
Doga-Mîrzac Mariana
Reflectii asupra posibilitatilor de optimizare a surselor de finantare ale agentului economic 141-144
Ganea Victoria, Copăceanu Cristina
Abordarea complexa privind previziunea crizei la intreprindere 145-150
Mihalachi Ruslan
Современные взгляды на управление финансами предприятия 151-156
Мулик Андрей
Kонцепция оптимизации управления финансами предприятия 157-164
Мулик Андрей
Bзаимосвязь концепции управления стоимостью предприятия и корпоративного управления 165-169
Савчук Владимир
Dezvoltarea conceptului investitiile intreprinderilor 170-177
Şestacovscaia Angela
Esenta economica si continutul activitatii investitionale a intreprinderii 178-185
Şestacovscaia Angela
Tendinte contemporane in dezvoltarea decontarilor bancare in Republica Moldova 186-193
Ştefaniuc Olga
Piata de imobil _ renastere sau stagnare? 194-197
Dolgopol Angela
Republica Moldova in contextul lansarii politicii europene de vecinatate 198-200
Galaju Ion
Эффективность использования сельскохозяйственных земель в республике молдова и одесской области украины. сравнительный анализ 201-206
Пармакли Дмитрий