IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-10 14:35
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9412492394745282
Volume2613049470
Total9672622885215
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   185Descărcări   23

Conţinutul numărului de revistă

Straturi subţiri de oxid de zinc crescute prin metoda pulverizării în flux de argon

3-7

CZU: 539.23::621.794

Botnariuc Vasile, Gorceac Leonid, Coval Andrei, Cinic Boris, Gaugaş Petru, Chetruş Petru, Moldovanu Sergiu, Raevschi Simion

Celule solare de perovskite cu înaltă putere de conversie

8-13

CZU: 621.315.592:[538.9:535.3]

Popa Mihail, Tighineanu Ion

Soluționarea problemei de transport pe rețea ca problemă a programării neliniare

14-24

CZU: 004.728.5:[519.852:517.9]

Paşa Tatiana

Procesarea imaginilor digitale cu implementarea algoritmilor învăţării nesupervizate

25-32

CZU: 004.81:159.953.5:[519.68:61]

Cristei Maria

Managementul dezvoltării tehnologice în baza inovațiilor Republicii Moldova

33-39

CZU: 005:[001.895:338.1](478)

Coreţchi Boris, Ulian Galina

Aplicarea diagnosticului financiar în eficientizarea managementului activităților economice ale întreprinderii

40-47

CZU: 336:[005:334.7]

Amarfii-Railean Nelli

Analiza strategică a rolului auditului intern în optimizarea guvernanței corporative

48-58

CZU: 657.6:005.35

Petreanu Elena

Inovațiile – factor determinant al creșterii economice

59-69

CZU: 001.895:338.1

Cojocaru Maria, Ulian Galina, Davidov Cătălina

Aplicarea practică a modelului balanced scorecard pe exemplul întreprinderii vinicole im „Vinia Traian” S.A..

70-74

CZU: 338.2:334.76:663.2(478)

Şchiopu Irina

Gestiunea financiară a companiei de asigurări: considerații conceptuale

75-81

CZU: 658.15:368

Marin Lilian

Istoricul și specificul asigurărilor de transport

82-85

CZU: 347.764:[368.2:368.236]

Lom Ionuț Valentin, Enachi Marcela

Studiu comprehensiv asupra evoluției și impactului asigurărilor medicale

86-93

CZU: 368.9.06

Caprian Iulia, Enachi Marcela, Jomir Florentina

Позитивное командное лидерство как фактор эффективных организационных преобразований

94-100

CZU: 005.322:331.1

Masadeh Adeeb

Compliance – instrument de creștere a valorii companiei

101-104

CZU: 005.35:334.72(478)

Covali Olga

Abordări privind contabilitatea costurilor de producție în cadrul clinicilor stomatologice

105-110

CZU: 657.47:616.31

Luşmanschi Galina, Bogoi Maria

Documentele primare contabile: sursa de informatie pentru control

111-115

CZU: 657.1(083)

Caprian Iulia, Covali Olga, Popușoi Rodica

Особенности учета доходов и расходов от продажи проездных билетов втотранспортными предприятиями

116-119

CZU: 338.47:657.1

Герасимов Михаил