IBN
Închide

44Publicaţii

1694Descărcări

29188Vizualizări

Buzdugan Adriana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 2

Impactul globalizării prin multiculturalitatea industriei turismului și ospitalității
Buzdugan Adriana , Diaconu Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
Ediţia 2. 2023. . ISBN (pdf) 978-9975-62-482-4 (PDF).
Disponibil online 20 October, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Youth and sustainable consumption: understanding awareness and adoption trends
Buzdugan Adriana , Nepotu Lucia
Moldova State University
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-12. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Bune practici ale destinațiilor turistice durabile axate pe criteriile consiliului global pentru turism durabil (GSTC)
Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-91-3.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-42. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges of multicultural marketing communication in attracting potential consumers
Buzdugan Adriana , Nepotu Lucia , Diaconu Svetlana
Moldova State University
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Defining aspects of aromamarketing and its effect on customer emotions in the hospitality industry
Buzdugan Adriana1 , Favia Francesco2
1 Moldova State University,
2 International Academic Research Center
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-62-502-9 (PDF).
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-41. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea consumului durabil în universități
Hămuraru Maria , Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea destinațiilor turistice prin blogurile de călătorii – element esențial în comunicarea de marketing
Buzdugan Adriana , Nepotu Lucia , Diaconu Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-62-502-9 (PDF).
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-40. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările comunicării de marketing multicultural în atragerea consumatorilor potențiali
Buzdugan Adriana , Nepotu Lucia , Diaconu Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-62-488-6.
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Evaluarea externă și internă a riscurilor specifice securității serviciilor de ospitalitate
Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii globale privind dezvoltarea durabilă în sectorul energetic
Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2021. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-158-88-6.
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Analiza modelelor de comportament al consumatorilor de produse inovative
Buzdugan Adriana , Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-86. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța creativității în planificarea strategiei și în procesul de elaborare a unei publicități
Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-114. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea comportamentului consumatorului de mașini electrice
Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea comportamentului consumatorului individual și durabil din punct de vedere ecologic
Buzdugan Adriana , Tabarcea Ala
Universitatea de Stat din Moldova
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы развития агротуризма в Республике Молдова
Куцарь Мария , Буздуган Адриана
Молдавский Государственный Университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Benchmarking-ul ofertelor educaționale în domeniul turismului la nivel european
Buzdugan Adriana , Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea interculturală în industria ospitalitaţii și turism
Buzdugan Adriana1 , Ceban Alexandra2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Radisson Blu Leogrand Hotel, Chișinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-turismul – premisă de comunicare digitală in industria turismului
Buzdugan Adriana , Ungurean Dragoș
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Achizițiile guvernamental-municipale: reflecții, sugestii
Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandingul de țară: aspecte teoretice si practice
Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandingul turistic în lume și în Republica Moldova
Tataru Irina , Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. III. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clusterul ca factor de competitivitate în turismul rural
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Includerea noilor tendinţe de cluster în marketing și branding
Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-1260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele comportamentului consumatorului în noua economie
Hămuraru Maria , Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-251. Vizualizări-1340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Competitivitatea și dezvoltarea durabilă a clusterului turistic – model de măsurare a impactului turismului asupra dezvoltării locale
Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-51. Vizualizări-940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de dezvoltare economică a Republicii Moldova
Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul iniţiativelor de tip cluster în dezvoltarea economică modernă
Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un concept de planificare indicativă a economiei Republicii Moldova
Buzdugan Adriana , Maximilian Silvestru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Conceptul şi istoria evoluţiei reclamei sociale
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 22 October, 2016. Descarcări-54. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii pentru furnizarea serviciilor
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile mixului de marketing pentru companiile din Republica Moldova
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 24 October, 2016. Descarcări-112. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aspecte generale privind performanţa serviciilor publice locale în ţările dezvoltate
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(69) / 2013 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-164. Vizualizări-1317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de eficientizare a muncii în complexul comunal-locativ
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de management ale fondului locativ gestionat de administraţia publică locală
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Abordări generale privind competenţele autorităţilor publice locale în atragerea investiţiilor
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Autonomia şi iniţiativele angajaţilor (empowerment-ul) din cadrul gospodăriilor comunale
Buzdugan Adriana
Free International University of Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici generale ale APLP-urilor în Republica Moldova
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Production et consommation locale des produits agroalimentaires face a la mondialisation
Buzdugan Adriana
Université Libre Internationale de Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-1528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promouvoir le developpement de la RSE dans les entreprises de services public
Buzdugan Adriana
Université Libre Internationale de Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-79. Vizualizări-1098
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Diagnosticul general al administratiei publice locale al orasului Chisinau
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructura serviciilor publice
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice
2010. Bălți. ISBN 978-9975-50-022-7.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Managementul social – factor determinant in furnizarea serviciilor sociale
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-70. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul relaţional – paradigmă modernă a marketingului contemporan
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-58. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Esenţa economico – socială şi funcţiile complexului comunal – locativ municipal
Buzdugan Adriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 44 of 44