IBN
Închide
Bîclea Diana
Cuvinte-cheie (34): simbol. (2), operator noetherian (2), operator integral singular (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Aspecte ale fenomenului de chiralitate descrise cu noțiuni matematice
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Eficiența utilizării TIC în procesul instructiv la disciplina limba și literatura română
Bîclea Diana1, Şeighiț Rodica2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Gimnaziul ”Mircea cel Bătrân” din s. Moscovei, raionul Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea soft-ului geogebra la asimilarea noțiunilor de bază din geometria în spațiu
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Algebre echivalente de operatori integrali singulari. Criterii noetheriene
Neagu Vasile1, Bîclea Diana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asupra unor metode de separare a rădăcinilor reale ale ecuațiilor algebrice
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea testelor de evaluare la limba română  cu software hotpotatoes
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-57. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criterii noetheriene pentru unele ecuații singulare cu conjugare complexă
Bîclea Diana1, Neagu Vasile2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planning the stages of a license (bachelor) / master thesis with classical methods of graph theory
Bîclea Diana
Cahul State University "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(2) / 2017 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 24 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aspecte ale interdependenței dintre algoritmizarea matematica și informatica.
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 20 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Condiţii noetheriene pentru operatorii din algebra ∑ (cazul conturului închis)
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 8 / 2012 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10