IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Tirajul revistei   
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-22 14:04
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (3 din 2)
imagine

pISSN: 1857-1239
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole422148351496
Volume7450540
Total429152856536
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   656Descărcări   3

Conţinutul numărului de revistă

Tendinţe actuale în asigurarea calităţii învăţământului superior din RM 3-11
Handrabura Loretta, Handrabura Alina
Dezvoltarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior 12-25
Şavga Larisa
Совершенствование практической подготовки студентов: роль малых предприятий, созданных в вузе, в формировании профессиональных навыков выпускников 26-31
Белецкая Наталья
Aspecte ştiinţifice şi practice referitoare la capitalul intelectual 32-37
Puiu Tatiana
Актуальные проблемы обеспечения гарантии качества в вузе 38-43
Андреев Валерий, Калинина Галина
Внедрение системы управления качеством – Основа повышения конкурентоспособности университета на рынке образовательных услуг 44-49
Огуй Наталья, Карпенко Н., Герман Н.
Управление внутренней системы гарантии качества образования в таджикском государственном университете коммерции 50-53
Хабибов Сафиулло, Шаропов Фарход
Strategii didactice şi tehnologii informaţionale în sprijinul calităţii formării specialiştilor 54-59
Cabac Valeriu, Deinego Nona, Negara Corina
Sistem de evaluare a performanţei programelor de studii 60-65
Chiciuc Andrei, Todos Petru, Ţicul Stela
Radiografia în dimensiunea 3 „C” a sistemului de asigurare a calităţii în contextul Procesului Bologna 66-88
Moldovan-Batranac Viorelia
Politica de contabilitate – element relevant la formărea calităţii specialiştilor de contabilitate 89-93
Tuhari Tudor
Instituţii şi modele de promovare a ştiinţei sustenabilităţii 94-103
Paraschivescu Viorica, Radu Carmen
Aspecte privind conceptul de calitate a informaţiei contabile 104-107
Maleca Ina
Necesitatea abordării Sistemului de Management al Calităţii(SMC) în instituţiile de învăţământ superior economic ca un system deschis spre mediul de afaceri 108-113
Jalencu Marian
Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului intelectual al studenţilor (În baza metodei „Studiu de caz”) 114-116
Scutelniciuc Valentina, Maţcan Rodica
К вопросу о повышении качества подготовки бухгалтеров 117-119
Драгомир Наталья
Importanţa implementării programelor de orientare profesională în universităţi 120-125
Urban Violeta, Lupaşcu Adrian
Avantajele unei comunicări de calitate în formarea profesională a studenţilor 126-131
Botnarciuc Vasile, Eţcu Ion, Sajin Angela
Comunicarea managerială ca avantaj strategic 132-144
Lupaşcu Lilia
Training quality in the context of european values:Problems and solutions 145-150
Trofimov Victoria, Mereniuc Tatiana, Trofimov A.
Sistemul asigurării managementului calităţii: implementarea la catedra ”Finanţe şi bănci” 151-154
Caraganciu Galina
Optimizarea comunicării profesionale a studenţilor 155-162
Guţu Svetlana
Relevanţa ofertelor educaţionale pentru piaţa muncii 163-169
Bulat Galina
Forme de aplicare a cunoştinţelor teoretice la specialitatea „Turism” 170-173
Baciu-Cazacu Ala, Pănuţă Angela
Gestionarea managementul de risc în activitatea de control vamal 174-181
Lazur Maria
Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii din românia în contextul crizei economice şi financiare 182-187
Fotache Gabriela, Fotache Marian
Modele de investigare a influenţei publicităţii asupra deciziei de cumpărare a consumatorului 188-193
Cogălniceanu Natalia
Oportunitatea abordării de marketing strategic a calităţii procesului didactic universitar 194-200
Volovoi Galina
Responsabilităţi instituţionale referitoare la promovarea politicilor de asigurare a calităţii 201-205
Baciu Sergiu
Motivaţii şi obstacole ale asigurării calităţii în învăţământul superior autohton 206-213
Fuior Elena
Обеспечение качества подготовки профессионалов в сфере управленческого учета: опыт кафедры бухгалтерского учета и аудита Полтавского университета экономики и торговли 214-219
Карпенко О.
Качество учебного процесса как конкурентное преимущество высшего ученого заведения 220-223
Ivanov Iu.
Evaluarea satisfacţiei clienţilor – Garanţie de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale 224-231
Musteaţă Simion, Nacu Angela
Obiectivul calităţii în formarea profesională a auditorilor 232-236
Prisacaru Ion
Managementul calităţii în domeniul resurselor umane: Oportunităţi şi perspective 237-240
Andriţchi Viorica
Implementarea sistemelor de management integrat în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova: Probleme, viziuni, perspective 241-249
Şavga Larisa, Ţurcanu Gheorghe, Jalencu Marian, Şavga Ghenadie
Pregătirea şi aplicarea în practică a studiilor de caz ca mijloc de asigurare a calităţii învăţămîntului universitar 250-258
Petrovici Sergiu, Muştuc Svetlana
Calitatea studiilor superioare: Paradigmă filosofică 266-269
Samoteeva Raisa
Управление качеством профессиональной подготовки специалистов - один из важнейших элементов системы управления качеством образовательной деятельности полтавского университета экономики и торговли 270-275
Omelicenco N.
Managementul ştiinţelor socio-umane 276-283
Sârbu Ion
Jocul de afaceri – Metodă activă de sporire a calităţii formării competenţelor practice 284-289
Lapusin Raisa, Liviţchi Oxana
Развитие системы менеджмента качества в белорусских вузах 290-296
Наумчик Алла
Reliefări privind orientarea spre performanţă şi creşterea competitivităţii instituţiei de învăţământ superior din sistemul cooperaţiei de consum 297-301
Cuşnir Corina
Promovarea implementării SMC în întreprinderile cooperatiste prin intermediul absolvenţilor UCCM 302-305
Tcaciuc Claudia, Smolevscaia Mariana
Negocierea afacerilor prin prisma sistemelor de management al calităţii 306-311
Şargu Lilia
Despre structura planurilor de studii la masterat la specializarea tehnologii informaţionale în economie 312-314
Oprea Sergiu
Platforma E-learning - Suport al asigurării calităţii învăţământului la distanţă 315-320
Melnic Andreia
Problemele managementului calităţii instruirii informatice în instituţiile de învaţământ superior 321-329
Leahu Tudor
Moodle - Alternativă pentru asigurarea calităţii învăţământului de tip E-learning 330-334
Bucşă Radu-Cristian, Melnic Andreia
Качество планирования и организации учебного процесса на основе информационных технологий 335-337
Кулибаба В.
Операции в пространствах, генерируемых многокритериальной классификацией 338-343
Bălănel Dumitru
Simulari de marketing prin metoda Monte Carlo 344-347
Gherasim Adrian
Tehnologii inovaţionale şi informaţionale în predarea disciplinelor la specialitatea „Merceologie şi comerţ” 348-352
Raischi Natalia
Utilizarea instrumentelor business intelligence într-o lume tot mai competitivă 353-358
Fotache Gabriela, Fotache Marian