IBN
Închide
Bălănel Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2017 - 4

Evaluarea şi controlul în tehnologia metasistemică de instruire, cercetare şi inovare MT TRI D. Balanel
Bălănel Dumitru
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metasystemic technology of instruction, student research and innovation
Bălănel Dumitru
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metasystemic technology of training, student research and innovation
Bălănel Dumitru
Universitatea de Stat din Moldova
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologic aspects of metasystemic technology of training, student research and innovation (MT TRI)
Bălănel Dumitru
Universitatea de Stat din Moldova
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Cybernetic Approach in Regional Infrastructure of Governance/ E-Governance to Long-Life Developement ( Study in Social Cybernetics)
Bălănel Dumitru
Free International University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metasystemic technology of instruction, reshearch and innovation
Bălănel Dumitru
Free International University of Moldova
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Необходимые и достаточные условия семантического поиска
Бэлэнел Д.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация информации и инфомусор
Бэлэнел Д. , Diulin Pavel , Metelchin Alexandru
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Ecuaţii informaţionale în aplicaţii
Bălănel Dumitru
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală a problemei de căutare semantică în reţelele de calcul
Bălănel Dumitru
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация информации и инфомусор
Бэлэнел Д. , Diulin Pavel , Metelchin Alexandru
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

”Matrioshca Balanel” ca metoda de reprezentare a cunoaşterii
Bălănel Dumitru
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метасистема как инструментальное средство разработки инновационных технологий
Бэлэнел Д.
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Операции в пространствах, генерируемых многокритериальной классификацией
Бэлэнел Д.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14