IBN
Închide
Petrovici Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 1

Influența factorilor mediului extern asupra competitivității întreprinderii
Petrovici Sergiu
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Stimularea muncii ca factor hotărâtor în sporirea competitivității întreprinderii
Petrovici Sergiu
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-986-1.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale
Petrovici Sergiu , Mîrza Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Model de evaluare a competitivităţii întreprinderii comerciale prin descrierea grafică
Petrovici Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţi de utilizare a conceptelor cheie pentru evaluarea aspectelor de concurenţă în sectorul comerţului interior în Republica Moldova
Petrovici Sergiu , Muştuc Svetlana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţile asigurării şi sporirii competitivităţii întreprinderilor în cooperaţia de consum
Petrovici Sergiu
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-5-1.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Methodical approach of assessing competitiveness in domestic trade and in consumer cooperation
Petrovici Sergiu , Muştuc Svetlana
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 August, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Dezvoltarea strategică a pieței cerealelor în baza abordării de marketing
Petrovici Sergiu1 , Mîrza Sergiu2
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 3(93) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 October, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation and development of product competitive policy at enterprises based on marketing research
Petrovici Sergiu , Muştuc Svetlana
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea pieţei cerealelor ca bază de asigurare a securităţii alimentare naţionale
Petrovici Sergiu1 , Mîrza Sergiu2
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The assessment of regulations imposed on enterprises’ competition on the market of the Republic of Moldova
Petrovici Sergiu , Muştuc Svetlana
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-1096
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Improvement of price formation mechanism in public eating establishments
Petrovici Sergiu
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 November, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Alegerea strategiei de marketing în domeniul comerţului şi alimentaţiei publice ca o condiţie a perfecţionării cadrului normativ
Petrovici Sergiu , Tăzlăvan Doina
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Economica
Nr. 2(84) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-1245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza asigurării cu informaţii a întreprinderilor de comerţ şi alimentaţie publică
Petrovici Sergiu
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situaţiei pieţei pâinii şi produselor de panificaţie în republică şi cooperaţia de consum
Petrovici Sergiu , Dumbrava Doina
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-52. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul activităţii de marketing a întreprinderilor pe piaţa cerealelor
Petrovici Sergiu1 , Mîrza Sergiu2
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul formării preţurilor la produsele şi serviciile întreprinderilor alimentaţiei publice în cooperaţia de consum
Petrovici Sergiu
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Direcţii strategice de dezvoltare a pieţei produselor şi serviciilor din alimentaţia publică
Petrovici Sergiu , Tăzlăvan Doina
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Economica
Nr. 2(80) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-40. Vizualizări-1071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţiile de reorganizare a structurii întreprinderilor cooperatiste în baza viziunii de marketing şi abordarii logistice
Petrovici Sergiu , Gudima Ala
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea şi asigurarea competitivităţii pîinii şi produselor de panificaţie pe piaţă în baza activităţii de marketing
Petrovici Sergiu , Dumbrava Dorina
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-1517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Aplicarea metodei logistice ABC în cercetarea sortimentului de produse la întreprinderile cooperatiste
Petrovici Sergiu , Ioncu Oleg
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea dimensiunilor pieţei rurale în baza conceptului de marketing inovaţional
Petrovici Sergiu
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea şi aplicarea în practică a studiilor de caz ca mijloc de asigurare a calităţii învăţămîntului universitar
Petrovici Sergiu , Muştuc Svetlana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-1257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23