IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Tirajul revistei   
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (3 din 2)
imagine

pISSN: 1857-1239
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole422135632414
Volume7386622
Total429139498436
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   491

Conţinutul numărului de revistă

Obiective de dezvoltare a cooperaţiei de consum prin optica politicilor europene 3-10
Şavga Larisa
Prezent şi perspective în managementul organizaţiilor româneşti 11-15
Verboncu Ion
Социально-экономическое содержание кооперации: Теоретические и прикладные аспекты 16-26
Апопий Виктор
Imaginea şi misiunea ca elemente fundamentale ale reuşitei întreprinderilor cooperatiste 27-31
Melinte Claudia
Совершенствование социального планирования в организации 35-42
Благоразумная Ольга, Лапушин Раиса
Evoluţia generală a sistemului cooperaţiei de consum din România în perioada 2005-2009 43-47
Bălan Mariana, Bălan Gheorghe-Stelian
Formarea personalităţii managerului eficient 48-51
Ivanov Alexandru
Aspecte ale impactului culturii organizaţiei asupra eficienţei organizaţiei 52-56
Graur Elena
Riscul – Componentă inevitabilă în lumea afacerilor 57-63
Hacina Ludmila
Развитие интеграционных процессов как путь адаптации потребительской кооперации к изменениям рыночной среды 64-69
Миценко Наталья
Формирование системы управления знаниями как способ совершенствования стратегического управления предприятиями и организациями потребительской кооперации Украины 70-78
Лысенко Мария
Tendinţele de dezvoltare a sistemului cooperaţiei de consum din Republica Moldova 79-81
Cosnicean Irina
Кооперативное образование как фактор развития персонала предприятий и организаций потребительской кооперации Украины 82-87
Шимановская-Дианич Людмила
Cooperativa – Formă de activitate socialmente responsabilă 88-93
Tcaciuc Claudia, Balan Aliona
Experienţa funcţionării sistemelor cooperatiste de creditare în Germania şi Italia 94-101
Moraru Simion
Problemele şi căile de soluţionare a datoriilor naţionale şi internaţionale 102-104
Gavriliţă Vladimir
Oportunităţi în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 105-109
Panuţa Svetlana
Ameliorarea sistemului de management al riscurilor în cadrul întreprinderii de comerţ 110-115
Garabajii Ecaterina
Esenţa categoriei libertatea economică în procesul de producţie a mărfurilor 116-129
Moraru Simion
Депривация по питанию, как фактор бедности и угрозы продовольственной безопасности Молдовы 130-140
Рожко Анатолий
Рынок, как экономическая категория,и его инфраструктура 141-156
Moraru Simion, Baciu-Cazacu Ala
Brandingul ca inovaţie bancară 157-163
Luchian Ivan, Ciobu Stela
Şomajul în regiunea de nord-est 164-171
Ciochină-Barbu Ioan
Eficienţa publicităţii 172-178
Gherasim Adrian, Gherasim Daniel
Semnificaţia sistemului cooperatist în dezvoltarea economiei mondiale 179-184
Moraru Simion, Dornices Lia
Повышение конкурентноспособности предприятий потребительской кооперации – путь к экономической безопасности государства и росту социального обеспечения сельского населения 185-195
Похилюк Василий
Документационное сопровождение процесса управления качеством в системе потребительской кооперации Украины 196-202
Рыбалко-Рак Леся, Панченко Владимир
Particularităţi ale managementului organizaţiilor în condiţiile unui mediu de afaceri turbulent 203-207
Dobrin Cosmin, Popa Ion, Cicea Claudiu
Влияние государственных процедур, регулирующих предпринимательство, на бизнес-среду в Республике Молдова 208-214
Vinogradova Natalia
Управление инвестициями в потребительской кооперации на поссоветском пространстве – Один из путей преодоления кризиса развития организации на современном этапе 215-224
Похилюк Руслан
Потребности предприятий в бизнес-услугах и уровень их удовлетворения в рамках ассоциаций предпринимателей 225-233
Aculai Elena, Bulgac Adela
Knowledge management strategies for SMEs 234-243
Ceptureanu Sebastian, Ceptureanu Eduard
Кадровый потенциал как фактор совершенствования управленческих процессов в системе потребительской кооперации Украины 244-250
Авраменко Марина
Tabloul de bord – Instrument de bază utilizat în sistemele integrate de management din domeniul energiei 251-262
Plumb Ion, Popa Ion, Zamfir Andreea, Dobrin Cosmin, Colesca Sofia, Sabie Oana, Corboş Răzvan, Popescu Ruxandra-Irina, Deac Vasile
Calitatea - componenţa a strategiilor de marketing în domeniul educaţiei 259-265
Gherasim Daniel
Cercetarea dimensiunilor pieţei rurale în baza conceptului de marketing inovaţional 263-271
Petrovici Sergiu
Aplicarea metodei logistice ABC în cercetarea sortimentului de produse la întreprinderile cooperatiste 272-277
Petrovici Sergiu, Ioncu Oleg
Fidelizarea consumatorilor, element central al politicilor de marketing 278-284
Lache Cătălina
Substituirea importurilor şi promovarea exporturilor produselor agroalimentare ale Republicii Moldova în contextul globalizării 285-291
Coreţchi Boris, Gribincea Alexandru
Estimarea dimensiunilor pieţii ca premisă de eficientizare a activităţii comerciale 292-296
Pituşcan Feodosie, Muştuc Svetlana
Importurile Republicii Moldova şi partenerii Săi comerciali 297-303
Gherman Olimpiu, Lupu Ilie
Particularităţile concurenţei în sectorul comerţului cu amănuntul 304-307
Pănuţă Angela
Формирование эффективных систем товароснабжения розничных торговых предприятий потребительской кооперации на основе логистики 308-314
Мищук Инна
Aspecte psihologice ale controlului managerial 321-324
Jerebnii Andrei
Rolul motivaţiei în influenţarea comportamentului de cumpărare şi consum 315-328
Cogălniceanu Natalia
Strategii de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova 329-333
Sitnicenco Viorica