IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Tirajul revistei   
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-17 21:59
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2013  (2 din 2)133
  2012  (2 din 2)133
  2011  (3 din 2)155
imagine

pISSN: 1857-1239
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole4213509935992
Volume713699242
Total4283646926234

Vizualizări   2888Descărcări   35

Conţinutul numărului de revistă

Sinteza experienţei a unor ţări dezvoltate în diminuarea efectelor crizei mondiale 3-6
Caraganciu Galina
Инновационная деятельность потребительской кооперации: тенденции и особенности развития 7-10
Чичерин Юрий
Оценка места и роли кооперативного ресторанного хозяйства в современных условиях 11-14
Рудницкий С.
Discursul politic între cooperare şi lipsa de cooperare15-25
Căprioara Florin-Mihai
Опыт измерения производительности труда руководителей и специалистов в системе потребительской кооперации Республики Беларусь 26-30
Настюшкина Людмила
Modele alternative de organizare a activităţii cooperaţiei de consum 31-43
Maleca Tudor
Conducere eficientă prin stabilirea şi controlul punerii în aplicare obiectivelor organizaţiei 44-46
Jerebnii Andrei , Ivanov Alexandru
Совершенствование системы управления трудовыми ресурсами организаций на основе применения логистического подхода 47-52
Шатовицкая Ю.
Механизм управления экономической состоятельностью организаций потребительской кооперации 53-57
Шевцова Наталья
Problemele existente în finanţarea IMM-Urilor58-62
Panuţa Svetlana , Hacina Ludmila
Specificul formării preţurilor la produsele şi serviciile întreprinderilor alimentaţiei publice în cooperaţia de consum 63-70
Petrovici Sergiu
Проблемы формирования рыночной инфраструктуры розничной торговли потребительской кооперации 71-74
Наплёкова Юлия
Логистика как фактор повышения роли кооперативов в АПК Украины 75-78
Мищук Инна
Conotaţii privind controlul performanţelor întreprinderilor cooperaţiei de consum autohtone la etapa actuală 79-85
Sanduţa Tatiana
Analiza situaţiei pieţei pâinii şi produselor de panificaţie în republică şi cooperaţia de consum 86-90
Petrovici Sergiu , Dumbrava Doina
Gestiunea întreprinderii din sistemul cooperaţiei de consum în perioadă de criză 91-95
Zugrav Inga
Analiza criteriilor eficiente de segmentare a consumatorilor serviciilor de alimentaţie publică 96-99
Tăzlăvan Doina
Rolul social al cooperativelor100-105
Tcaciuc Claudia , Guţu Alexandru , Guţu Victor
Asigurarea securităţii alimentare în Republica Moldova în contextul economiei mondiale: evaluare, riscuri, probleme de gestiune 106-117
Moraru Simion , Trofimov Victoria , Liviţchi Oxana
O nouă cultură de calitate orientată spre aplicarea activă a principiilor fundamentale de management al calităţii 118-129
Niţă Nelu
Инновационный инструментарий экономического обоснования выбора метода воспроизводства основных средств в организациях потребительской кооперации 130-136
Абакумов Роман
Проблемы развития пенсионной системы Республики Молдова137-143
Рожко Анатолий
Дотации как инструмент инновационных решений в поддержку устойчивого развития регионов 144-147
Семенченко Екатерина
Перспективы развития инноваций в организациях потребительской кооперации как фактора повышения результативности их деятельности 148-150
Andruhova Iu.
Rolul sectorului bancar în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova 151-156
Cobzari Ludmila , Mărgineanu Aureliu
Безработица на рынке труда республики Молдова и пути ее урегулирования в условиях рыночной экономики 157-163
Колесникова Татьяна
Contribuţia tehnologiilor informaţionale la sporirea competitivităţii unitaţilor economice cooperatiste 164-166
Zavtoni Oxana
Организация информации и инфомусор167-171
Бэлэнел Д. , Diulin Pavel , Metelchin Alexandru
Asigurarea calităţii – dimensiune a procesului Bologna172-175
Petrov Elena
Metodologia formării competenţelor profesionale la studenţii contabili 176-181
Căpăţînă Sofia
Aplicarea modelelor economice anglosaxon şi economiei de piaţă social orientată şi efectele ei asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova 182-196
Moraru Simion
Aportul neoliberalismul german în crearea principalei puteri economice europene 197-203
Moraru Simion
Aplicarea experienţei internaţionale privind gestiunea resurselor informaţionale în domeniul educaţional al cooperaţiei de consum din Republica Moldova 204-206
Tutunaru Carolina
Финансово-экономическое состояние Украины в пост кризисный период: обзор и прогнозы 207-211
Рудницкая О.
Principiile şi criteriile selectării variantelor tehnologiilor informaţionale şi informatice ale operaţiunilor financiar -bancare 212-213
Iachim Elena
Rolul statului în protejarea intereselor consumatorilor pe piaţa asigurărilor 214-216
Burlacu Tatiana
Metode de finanţare a deficitelor temporare şi permanente de mijloace băneşti în condiţiile sistemului financiar din Republica Moldova 218-220
Spivacenco Iurie
Impactul masei monetare asupra trendului evoluţionist al cursului valutar în Republica Moldova 221-225
Ţurcan Alexandru
Efectele crizei financiare asupra mediului de afaceri226-230
Moldovan-Madan Alina
Creşterea eficienţei finanţării unităţilor economice din agricultură prin proiectarea şi dezvoltarea finanţării lanţurilor valorice agricole 231-235
Bulgac Vitalii
Abordări conceptuale referitor la securitatea financiară a băncilor comerciale 236-239
Mărgineanu Dina
Diagnosticul şi aprecierea stabilităţii financiare a entităţilor comerciale în contextul elaborării planului de afaceri 240-245
Popa Alina
Определение ключевых стоимостных факторов – важный этап реализации концепции управления стоимостью 246-250
Савчук Владимир
Componenţa şi metodologia formării preţurilor în comerţ şi alimentaţia publică 251-259
Tuhari Tudor
Problemele realizării informatice complexe a procesării informaţiilor de evidenţă economică 260-270
Leahu Tudor
Auditul controlului intern al operaţiunilor comerciale271-281
Iachimovschi Anatol
Unele particularităţi ale auditului în comerţ282-290
Iachimovschi Anatol
Politici şi opţiuni contabile privind creanţele291-299
Manoli Mihail
Совершенствование учета основных средств300-302
Fulga Viorica , Danail Natalia
Specificul evidenţei şi repartizării consumurilor indirecte în construcţia drumurilor 303-307
Ciolpan Tatiana
Piaţa bunurilor în Republica Moldova şi unele căi de soluţionare a problemelor stringente 308-315
Muştuc Svetlana , Sitnicenco Viorica , Pănuţă Angela
Analiza concordanţei dintre fondul de rulment net şi volumul vinzărilor la întreprinderea de comerţ Angro „ Angrocoop” din mun. Chişinău 316-318
Mosinţova Ana
Необходимые и достаточные условия семантического поиска319-322
Бэлэнел Д.
Ecosofia - metodologia generală a cooperaţiei de consum323-333
Sârbu Ion
Problematica definirii şi clasificării concurenţei334-344
Maxim Ion , Bulmaga Olga
Externalităţi pozitive şi negative în economie345-352
Leonida Ionel , Pădurean Alexandru
Sărăcia de lungă durată în economia concurenţială: abordări evolutive şi repere pentru perfecţionarea politicilor guvernamentale 353-358
Liviţchi Oxana
Analiza reglementărilor privind natura juridică a cooperativelor de consum 359-363
Furtuna Daniela , Lazur Maria
Derogări şi excepţii permise statelor de către convenţia europeană a drepturilor omului referitor la limitarea exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 364-367
Iliev Cristina
Promovarea intereselor utilizatorilor finali în sectorul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare 368-375
Gasnaş Iurie
Evaluarea însuşirilor organoleptice ale soiurilor noi de mere376-380
Maleca Tudor , Chihai Marcela
Aspectele biochimice de formare a calităţii strugurilor de masă381-384
Fedorciucova Svetlana
Evaluarea indicilor calităţii cremelor utilizate în tratamentul eritemului fesier la nou născuţi comercializate pe piaţa mun.Chişinău 385-387
Cobirman Galina
Impactul metalelor grele asupra sănătăţii omului388-394
Purici Ion
Delimitări conceptuale şi clasificări privind produsele agroalimentare 395-399
Gangan Svetlana , Mîrza Sergiu
Studiu documentar privind unii factori care influenţează starea de igienă a suprafeţelor metalice din industria alimentară 400-407
Stoica Maricica , Alexe Petru
Impactul proceselor reologice în tehnologia de prelucrare a cărnii 408-413
Oselschi Alexandra
Avantajele ambalajelor confecţionate din sticlă pentru menţinerea calităţii produselor 414-417
Şargu Lilia