IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Tirajul revistei   
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-02 21:09
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 12 / 2013  (2 din 2)65    
 2013  (2 din 2)133    
Nr. 12(2) 65
Nr. 11(2) 68
 2012  (2 din 2)133    
Nr. 11 76
Nr. 10 57
 2011  (3 din 2)155    
Nr. 9(2) 55
Nr. 9(1) 46
Nr. 8 54
imagine

pISSN: 1857-1239
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole4214190858228
Volume715945285
Total4284350308513

Vizualizări   2001Descărcări   52

Conţinutul numărului de revistă

Considerations sur la formation de l`intellectualite en Moldova: quelques reperes historiques concernant le paysage socioprofessionnel a travers le clivage urbain – rural 3-11
Trofimov Victoria , Roşca Dorina
Кооперативная система кактретий сектор экономики в индустриально развитых странах 12-33
Moraru Silvia , Ungurean O.
Aprecierea economică a locului şi rolului serviciilor in econo¬mia Republicii Moldova 34-41
Sârbu Olga , Coreţchi Boris
Riscul în producerea şi realizarea producţiei agricole 42-47
Nirean Elena
Managementul riscurilor 48-52
Apostu-Marian Gabriela , Dobrin Cosmin
Schimbarea organizaţională– Caleap rin paradox 53-58
Latu Lazăr , Botez Daniel
European neighbourhood policy impact on financial security in developing countries 59-72
Şoimu Oxana
Analyse de l'evolution des approches theoriquesconcernant le concept de capital social 73-86
Roşca Dorina
Direcţiile de reorganizare a structurii întreprinderilor cooperatiste în baza viziunii de marketing şi abordarii logistice 87-98
Petrovici Sergiu , Gudima Ala
Problemele actuale ale comerţului angro în Republica Moldova 99-103
Pituşcan Feodosie
Formarea şi asigurarea competitivităţii pîinii şi produselor de panificaţie pe piaţă în baza activităţii de marketing 104-108
Petrovici Sergiu , Dumbrava Dorina
Analiza dezvoltării pieţei produselor şi serviciilor de alimentaţie publică 109-114
Tăzlăvan Doina
Fidelizarea consumatorilor, element central al politicilor de marketing 115-121
Lache Cătălina
Caracteristici ale sortimentului comercial: nominalizări, definiţii, indici şi modul determinării lor 122-129
Maleca Tudor
Influenţa regimului termic de păstrare asupra modificării conţinutului de vitamina „C” în merele tardive 130-135
Maleca Tudor , Chihai Marcela
Estimarea inofensivităţii chimice a fructelor tropicale, comercializate pe piaţa de consum a mun. Chişinău 136-137
Chihai Marcela
Comercializarea mobile din lemn natural în R. Moldova 138-144
Şargu Lilia
Specificul negocierii afacerilor internaţionale deficient şi oportunităţi 145-156
Şargu Lilia
Evaluarea proprietăţilor consumiste ale şampoanelor pentru copii produse de S.A. „Viorica Cosmetic” 157-162
Cobirman Galina
„Evaluarea calităţii pieilor naturale realizate de Î.I. „Botnari accesorii” 163-170
Cecan Ecaterina
Использование функциональных композитных смесей в производстве хлебобулочных изделий 171-175
Коляда Е.
Unele modificări în contabilitatea vânzării mărfurilor prin comerţ de consignaţie 176-183
Tuhari Tudor
Flexibilitatea ca timp şi structură organizaţională 184-189
Latu Lazăr
Analiza costurilor la un leu producţiei (serviciilor) 190-195
Prodan Natalia
Reflecţii analitice asupra performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova 196-202
Paladi Valentina , Erhan Lica
Unele aspecte ale contabilităţii fondului comercial 203-210
Bucur Vasile
Unele aspect ale auditului în comerţ cu privire la evaluarea denaturărilor 211-220
Iachimovschi Anatol
К вопросу об учете операций эмиссии собственных облигаций в коммерческих банках 221-226
Драгомир Наталья
Aplicarea IFRS în economia naţională: Provocări, avantaje, riscuri, probleme 227-232
Maleca Ina
Formarea competenţelor profesionale la studenţii contabili 233-237
Căpăţînă Sofia
Particularităţile de determinare a costului în construcţia drumurilor 238-243
Ciolpan Tatiana
Unele aspect privind contabilitatea impozitului pe profit 244-247
Guţan Viorica
Contabilitatea perfecţionării în comerţul exterior 248-253
Fulga Viorica
Etapele analizei activităţii economico-financiare a entităţilor comerciale 254-259
Popa Alina
Particularităţi ale contabilităţii cheltuielilor asociaţiilor obşteşti 260-263
Prodan Djulieta
Aspecte manageriale în contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale 264-268
Bordeianu Olga
Некоторые проблемы внедрения МСФО для МСБ 269-275
Мороз Светлана
Viziuni privind tendinţe actuale ale cadrului legal în domeniul cooperaţiei de consum din Republica Moldova 276-286
Dandara Liliana
Particularităţi ale contractelor speciale de pregătire şi for¬mare profesională 287-290
Budevici-Puiu Liliana
Statutul juridic al inspectorului de muncă în Republica Moldova 291-295
Păscăluţă Felicia
Aspecte comparative ale legislaţiei Republicii Moldova şi Legislaţiei Federaţiei Ruse privind răspunderea pentru încălcarea normelor cu privire la obţinerea, păstrarea, prelucrarea şi protecţia datelor personale ale salariatului 296-299
Secrieru Oxana
Garanţiile juridice ale muncii femeilor salariate care folosesc concediul partial plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 3 ani şi a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 6 ani 300-305
Macovei Tatiana
Legislaţia naţională în domeniul prevenirii şi combaterii actelor de terorism 306-315
Dandara Liliana , Iliev Cristina
Le respect du droit à la vie par l’Etat 316-320
Iliev Cristina
Trăsăturile definitorii semantico- structurale şi funcţionale ale unităţilor sintaxologice 321-326
Botnarciuc Vasile
Problema tratării formelor de viitor în gramaticile uzuale ale limbii franceze 327-330
Maţcan Rodica
Studiul comparativ al algoritmilor de criptare a datelor 331-333
Oprea Sofia
Aplicarea metodei Lagrange la optimizarea producerii bunurilor materiale 334-336
Vulpe Ion , Chirilov Pavel
Ecuaţii informaţionale în aplicaţii 337-342
Bălănel Dumitru
Specificul şi principiile elaborării resurselor tehnologice ale sistemului informatic bancar 343-346
Iachim Elena
Starea actuală a problemei de căutare semantică în reţelele de calcul 347-352
Bălănel Dumitru
Particularităţile resurselor informaţionale ale unităţilor de învăţământ universitar din Republica Moldova 353-355
Tutunaru Carolina
Consideraţii privind rolul tehnologiilor informaţionale în gestiunea unităţii economice 356-358
Zavtoni Oxana
Managementul didactic ale-learningului în UCCM 359-364
Musteaţă Simion
Формирование духовно-нравственной культуры молодежи 365-369
Samoteeva Raisa , Раевская Ирина
Cultura fizică şi sportul în colectivele cooperaţiei de consum (problem şi căi de soluţionare) 370-373
Crăciun Grigore , Godina Igor
Exerciţiile fizice- mijloc efficient de restabilire a capacităţii de activitate a colaboratorilor din domeniul сooperaţiei de consum 374-376
Crăciun Grigore , Godina Igor