IBN
Închide
Guţan Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2021 - 1

Erorile contabile și modul de corectare a acestora
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Activitatea agenţiilor de turism: aspecte contabile, juridice şi fiscale
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-45. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii şi recomandări privind clasificarea conturilor contabile privind decontările cu bugetul
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Abordări conceptuale privind definirea, componenţa şi clasificarea impozitelor
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-74. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Consideraţii contabile şi fiscale privind formarea şi utilizarea provizioanelor
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind contabilitatea impozitul pe venit calculat de către persoanele ce practică activitate profesională
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea impozitului pe profit: reglementări naţionale şi internaţionale
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5.
Disponibil online 2 January, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de reducere a şomajului şi de creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă în regiunea de sud a Republicii Moldova
Guţan Viorica , Fulga Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2017. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-026-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitate legală privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscal
Guţan Viorica , Fulga Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2017. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-026-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamente contabile privind pierderile fiscale: aspecte naţionale şi internaţionale
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamente contabile şi fiscale privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată
Guţan Viorica , Maleca Ina
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-34. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Probleme privind unificarea termenilor contabili şi fiscali
Guţan Viorica , Parpulov Elena
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Contabilitatea impozitului pe profit în viziunea SNC „Cheltuieli”
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secțiunile 4-6. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecţionarea contabilităţii impozitelor şi taxelor locale ale cooperaţiei de consum
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Accounting and tax depreciation of fixed assets: methodological problems and ways to solve them
Guţan Viorica , Tuhari Tudor
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 November, 2014. Descarcări-82. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte aferente conţinutului şi modului de contabilizare a valorii adăugate
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-1281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Perfecţionarea contabilităţii impozitului pe profit în întreprinderile cooperaţiei de consum
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Contabilitatea: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor
2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-619-8..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme fiscale în activitatea de întreprinzător
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspect privind contabilitatea impozitului pe profit
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-103. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Unele problem privind contabilitatea TVA în cooperaţia de consum
Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20