IBN
Închide
Macovei Tatiana
Cuvinte-cheie (117): salariat (12), muncă (9), angajator (9)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 27.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 30
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24

2023 - 2

Aspecte teoretico-practice privind telemunca
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in digital era
Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concedierea salariaților pe motiv de reducere a numărului sau a statelor de personal
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(163) / 2023 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 11 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Clauza de neconcurență
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica încadrării în muncă a minorilor
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea disciplinară a salariaților
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spunem nu hărțuirii morale la locul de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-55-5..
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Aspecte normative și practice privind hărțuirea sexuală la locul de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală a salariaților
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpunerea dreptului privind interzicerea muncii forțate din convenția europeană a drepturilor omului în Codul Penal al Republicii Moldova
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Concediul parțial plătit de îngrijire a copilului
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.2, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-150. Vizualizări-1774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activității prin telemuncă în Republica Moldova
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in condition of information society
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-64. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Acțiunile afirmative aplicabile în sfera muncii
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căile de asigurare a disciplinei muncii în cadrul unității
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobbingul organizational
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia vieţii private a salariatului la locul de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Norme speciale privind protecţia dreptului la muncă al persoanelor cu dizabilităţi
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Adaptarea rezonabilă: realitate și deziderate
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, SJ. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea exercitării dreptului la muncă al femeilor prin intermediul acțiunilor affirmative
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul capitalului în susținerea activității societăților de asigurare prin prisma cadrului prudențial de solvabilitate
Şişcanu Lina , Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 11

Cadrul conceptual general al interzicerii discriminării după criteriul de sex în domeniul raporturilor juridice de muncă ale femeilor
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5(293) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 26 May, 2016. Descarcări-66. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica generală a hărţuirii morale a salariaţilor
Macovei Tatiana
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2, R, SJ. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-816-5.
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-63. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii de fond privind dovedirea discriminării  directe după criteriul de sex în domeniul  raporturilor juridice de muncă
Macovei Tatiana
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2, R, SJ. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-816-5.
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(192) / 2016 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 2 December, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea şi clasificarea conflictelor colective de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9(297) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-67. Vizualizări-1065
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea şi natura juridică a litigiilor de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(292) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 24 May, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de soluţionare a litigiilor individuale de muncă de către instanţa de judecată
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salariatul – subiect al dreptului muncii
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(194) / 2016 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-40. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparat privind concediul parental în legislația Republicii Moldova și în cea Europeană
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiecții litigiilor de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(186) / 2016 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-30. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trimiterea în deplasare în interes de serviciu
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(300) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 29 December, 2016. Descarcări-81. Vizualizări-1016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Cercetarea accidentelor de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(177) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-51. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții de fond și de formă privind încheierea contractului individual de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(182) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-41. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disciplina muncii – condiție obiectivă a procesului de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(173) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 15 January, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea și trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(179) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-38. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 10

Ce este mobbing -ul organi zațional
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(164) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-94. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții privind vârsta salariatului
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controverse privind munca de noapte a salariatelor
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interzicerea discriminării de gen la formarea şi perfecţionarea profesională a salariatelor
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea muncii versus munca forțată
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(160) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-30. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile încetării raporturilor juridice de muncă ale femeilor
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(163) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 March, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile soluţionării litigiilor individuale de muncă izvorâte din cauzarea de prejudicii
Macovei Gheorghe , Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 April, 2020. Descarcări-140. Vizualizări-1461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plasarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 April, 2020. Descarcări-79. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea concediului de maternitate în legislația națională și cea străină
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(34) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 February, 2015. Descarcări-43. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări naționale și internaționale privind interzicerea discriminării femeilor în cadrul raporturilor juridice de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 6 May, 2014. Descarcări-50. Vizualizări-1075
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 12

Aplicarea tratamentului diferentiat in privinta femeilor in domeniul raporturilor juridice de munca
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauzele remunerării diferite a femeilor și bărbaților pe piața muncii din Republica Moldova
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(150) / 2013 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-44. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile de fond și formă privind aplicarea perioadei de probă în contractual individual de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(151) / 2013 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 23 November, 2015. Descarcări-27. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia istorică a dreptului la muncă al femeilor
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-62. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interzicerea hărţuirii morale a femeilor la locul de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-89. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interzicerea muncii forţate
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice.
R, SJ, SE. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-185. Vizualizări-1941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 62