IBN
Închide
Sârbu Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2022 - 3

Conceptual approaches and effects of the circular economy in the Republic of Moldova
Sârbu Olga , Coşer Cornel
State Agrarian University of Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziția la economia circulară ca factor al dezvoltării durabile
Sârbu Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends and peculiarities of rural depopulation in the Republic of Moldova
Sârbu Olga , Coşer Cornel
Technical University of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Comerțul cu produse agroalimentare pe piețele internaționale: oportunități și riscuri pentru Republica Moldova
Cimpoieş Liliana1 , Sârbu Olga2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European and national challenges associated to circular economy transition
Sârbu Olga1 , Nirean Elena1 , Cimpoieş Liliana2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investițiile străine directe și impactul lor în economia țărilor europene
Sârbu Olga , Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problems of human capital formation and use in rural area of Moldova
Sârbu Olga1 , Cimpoieş Liliana2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Potențialul exporturilor de produse agroalimentare ale Republicii Moldova
Cimpoieş Liliana1 , Sârbu Olga2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Evaluarea disparităţilor economice şi sociale în dezvoltarea regională a Republicii Moldova
Sârbu Olga , Todorova Ludmila
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of innovation in the system of higher education as a basis for advancing science and developing the economy
Sârbu Olga , Todorova Ludmila
State Agrarian University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coşer Cornel , Gherman Olimpiu , Sârbu Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ сегментации рынка труда в зависимости от гендерного признака
Sârbu Olga , Захарко Сильвия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-1571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Демографическая политика как инструмент повышения эффективности рынка труда в Республике Молдова
Sârbu Olga , Тодорова Людмила
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Promovarea produselor agroalimentare autohtone pe pieţele externe
Sârbu Olga , Zaharco Silvia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul agriculturii în dezvoltarea spațiului rural al Republicii Moldova
Sârbu Olga , Cimpoieş Liliana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-215. Vizualizări-2241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Fenomenul imbatrinirii populatiei si influenta acestuia asupra pietei muncii in Republica Moldova
Nirean Elena , Sârbu Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nirean Elena , Sârbu Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Practici, tendinţe şi politici în economia rurală
Sârbu Olga , Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

Analiza şi evaluarea riscului necompetitivităţii în întreprinderile agricole
Nirean Elena , Sârbu Olga
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea economică a locului şi rolului serviciilor in econo¬mia Republicii Moldova
Sârbu Olga , Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31