IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Tirajul revistei   
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-18 04:52
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (2 din 2)134
  2012  (2 din 2)133
  2011  (3 din 2)155
imagine

pISSN: 1857-1239
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole4222012861599
Volume78236119
Total4292095221718

Vizualizări   1304Descărcări   17

Conţinutul numărului de revistă

Cooperţia de consum din Moldova: evoluţii şi orientări strategice de dezvoltare 3-18
Şavga Larisa, Pănuţă Angela, Panuţa Svetlana
The relevance of ILO recommendation no. 193 concerning the promotion of cooperatives for cooperative legislation 19-28
Henry Hagen
Характер развития потребительской кооперации в условиях экономической глобализации 29-34
Апопий Виктор
Evoluţia economiei Republicii Moldova: realizări, provocări, soluţii 35-42
Stratan Alexandru
Soluţii manageriale de ieşire din criză 43-49
Verboncu Ion
The intellectual capital, a strategic resource of the organization 50-59
Puiu Tatiana
О дискуссионности положительного влияния демутуализации на процесс реформирования кооперативного сектора экономики 60-63
Пантелеймоненко Андрей
Cooperarea în cadrul Uniunii Europene: de la pactul de stabilitate şi creştere la noul tratat fiscal 64-67
Padurean Elena, Pădurean Alexandru
Intensitatea promovării valorilor şi identificarea unor noi dimensiuni ale culturii organizaţionale într-o universitate din România 68-89
Nica Panaite
К вопросу о планировании фонда заработной платы 90-95
Соколова Л., Мисникова Людмила
Viziuni privind reglementarea activităţii cooperaţiei de consum din Republica Moldova 96-107
Şavga Larisa, Dandara Liliana
Implementarea managementului schimbării organizaţionale în întreprinderile cooperatiste 108-119
Tcaciuc Claudia, Balan Aliona, Guţu Alexandru
Studiu privind identificarea cerinţelor de calificare pentru unele categorii de angajaţi din domeniul comerţului 120-131
Budevici-Puiu Liliana, Muştuc Svetlana
Economia tenebră şi formele ei de manifestare în plan internaţional şi naţional 132-149
Moraru Simion, Trofimov Victoria, Şveţ Dorin
Fundamentarea şi implementarea strategiei de responsabilitate socială corporatistă 150-158
Florea Ramona, Florea Radu
The political discourse between cooperation and noncooperation 159-170
Căprioara Florin-Mihai
Spiritul întreprinzător şi inovaţiile - factori de performanţă pentru managementul sistemului cooperatist din România 171-175
Cerescu Rodica, Ionescu Oana
Обоснование системных свойств кооперативных организаций с позиций теории эволюционизма 176-179
Терновский Денис
Ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare experienţa uniunii europene şi problemele Republicii Moldova 180-186
Maxim Ion
Кредитная потребительская кооперация как институт гражданского общества: онтологический статус 187-192
Сафронова Елена, Невлев Владислав
Формирование каналов сбыта продукции АПК: использование потенциала потребительской кооперации 193-199
Миценко Наталья
Contribuţia cooperaţiei de consum în realizarea produsului turistic prin satisfacerea nevoilor de turism ale populaţiei rurale 200-205
Muştuc Svetlana, Baciu-Cazacu Ala, Sitnicenco Viorica
Agriculture cooperatives in bulgaria in terms of eu common agriculrural policy 206-216
Doitchinova Julia, Miteva Albena, Stojanova Zornitza
Agricultura ecologică: Posibilităţile cooperării pentru o dezvoltare durabilă 217-223
Artiomov Laurenţia
Инновационные решения в белгородской области в поддержку устойчивого развития 224-227
Полищук Ольга
Financial and accounting information quality and optimization of the decision making process 228-239
Fotache Gabriela, Fotache Marian
Analysis techniques used by bank diagnosis in romanian credit institutions 240-250
Bordeianu Gabriela-Daniela, Radu Florin
Формирование инновационной среды обрабатывающего производства в современных экономических условиях 251-257
Гарнов Андрей
Solutions of economic efficiency and sustainable development 258-264
Bontaş Dumitru, Bontaş Ovidiu, Urban Violeta
Strategic priorities in the conditions of a sustainable development of global economy 265-269
Cherednichenko Larisa
Probleme fiscale în activitatea de întreprinzător 270-273
Guţan Viorica
Eco-economy and sustainable development in Romania 274-285
Melnic Andreia, Urban Violeta
Procese inovaţionale , tendinţe şi probleme 286-288
Palii Natalia
Orientarea spre beneficiar – garanţie a calităţii învăţământului 289-294
Musteaţă Simion
Student cooperatives in the light of entrepreneurship education 295-304
Hytinkoski Pekka
Oportunităţi de mobilitate academică pentru tinerii din Republica Moldova 305-308
Pavlov Ludmila
Роль кооперативных вузов в стабилизации ситуации на рынке труда в областях центрально-черноземного региона России 309-312
Белецкая Наталья
Noi provocări şi oportunităţi în sistemul educaţional al Republicii Moldova 313-320
Bugaian Larisa
Специфика осуществления PR-деятельности и рекламы в продвижении кооперативного образования 321-324
Шиленко Светлана
Экономическое знание как концептуальная основа экономических программ устойчивого развития кооперативных организаций 325-328
Şilicova Vera
Volatility of the economic theory and its role in intersubject training in modern conditions 329-338
Zhuravleva Galina
Aspecte de formare a motivaţiei de a învăţa la studenţii din UCCM 339-344
Purici Ion
Инновационная модель человека в современной системе кооперативного образования 345-348
Masterschih Irina
Организация информации и инфомусор 349-354
Бэлэнел Д., Diulin Pavel, Metelchin Alexandru
Aprecierea impactului impunerii asupra rezultatelor activităţii întreprinderii din domeniul comerţului 355-365
Fuior Elena
Влияние инфляции на показатели квартальной финансовой отчетности 366-369
Верига Юстина
Cumulul pensiei cu salariul în cazul salariaţilor sistemului bugetar din România 370-380
Ciochină Ion
Politica fiscală din România şi convergenţa cu politica UE 381-393
Lupu Neculai
Stabilitatea financiară prin aspecte conceptuale 394-396
Niculae Mirela
Финансово-экономическое состояние Украины в посткризисный период: обзор и прогнозы 397-402
Рудницкая О.
Asigurarea calităţii – dimensiune a procesului bologna 403-407
Petrov Elena
Актуальные вопросы интеграции учетных систем 408-412
Максимова В., Артюх О., Şleahov E.
Tratamente şi informaţii contabile privind returnările de mărfuri 413-420
Zlatina Natalia
Unele abordări privind aplicarea tehnicilor de înregistrare în contabilitatea întreprinderilor cooperaţiei de consum 421-423
Maleca Ina
Particularităţile contabilităţii operaţiilor de import cu achitare prin acreditiv documentar 424-429
Fulga Viorica
Организация и автоматизация учета труда и заработной платы персонала предприятия 430-434
Метелкина Жана
Особенности операций по заготовке давальческого сырья на элеваторах 435-438
Iconnicov Vladimir
Analiza cadrului legislativ privind asociaţiile obşteşti şi organizarea contabilităţii acestora 439-442
Prodan Djulieta
Comerţul cooperatist la etapa actuală: Ameninţări şi oportunităţi de dezvoltare 443-448
Pituşcan Feodosie
Приемы визуального мерчандайзинга в розничной торговой сети 449-452
Захарченко Н.
Проектирование эффективного бизнес-сайта кооперативной организации 453-457
Colesnicova E.
Безработица на рынке труда Республики Молдова и пути ее урегулирования в условиях рыночной экономики 458-465
Колесникова Татьяна
Формирование системы управленческих решений птицеводческих предприятий на основе методологии контроллинга 466-472
Ioncu Oleg, Ermacicov A.
Diversificarea tranzacţiilor comerciale cu produse agroalimentare pe piaţa europeană 473-486
Sârbu Olga
Analiza mecanismelor de securitate utilizate în cadrul reţelelor informatice corporative 487-489
Oprea Sergiu
Креатив как фактор инновационного развития комплекса маркетинговых коммуникаций 490-494
Кузьминова Юлия
Концептуальные подходы к формированию стратегии развития магазинов самообслуживания в потребительской кооперации 495-498
Дегтярь О.
Основные факторы, влияющие на развитие розничной торговли на современном этапе и направления повышения ее эффективности 499-501
Кадацкая Дарья
A new quality culture oriented towards active application of fundamental principles of quality management 502-515
Niţă Nelu
Studiu documentar privind unii factori care influenţează starea de igienă a suprafeţelor metalice din industria alimentară 516-524
Stoica Maricica, Alexe Petru
Efectele unei comunicări de calitate în formarea profesională a studenţilor economişti 525-533
Botnarciuc Vasile, Sajin Angela
Технологии развития PR-деятельности в среде интернет 534-537
Тарасова Елизавета, Коптелова Лилия
Формирование социально-трудовых отношений в условиях современной России 538-543
Глаголева Наталья, Глаголев Е.
Адаптация мигрантов как фактор устойчивого развития общества 544-547
Зайцева Т.
Caracteristicile obligaţiilor in dreptul privat si dreptul cambial 548-557
Novac-Diaconu Laurenţiu
Interpolul – consolidator al organelor de drept împotriva criminalităţii internaţionale 558-568
Sterpu Vladimir