IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Tirajul revistei   
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-10 22:23
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 12 / 2013  (2 din 2)65    
 2013  (2 din 2)133    
Nr. 12(2)65
Nr. 11(2)68
 2012  (2 din 2)133    
Nr. 1176
Nr. 1057
 2011  (3 din 2)155    
Nr. 9(2)55
Nr. 9(1)46
Nr. 854
imagine

pISSN: 1857-1239
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Categoria:
  • C (30.04.2009-31.12.2013)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole4214831699503
Volume717365287
Total4285005349790

Vizualizări   2470Descărcări   42

Conţinutul numărului de revistă

Modelul cooperatist: oportunităţi în contextul evoluţiilor contemporane 3-9
Şavga Larisa
Perspectivele şi provocările pe termen mediu pentru procesul creşterii economice în Republica Moldova 10-15
Stratan Alexandru , Rojco Anatolii , Fală Alexandru
Проблема лидерства в исследованиях второй половины ХІХ в. 16-23
Nestulea Aleksei
Проблемы формирования кооперативного сектора национальной экономики 24-29
Apopii Victor
Cовременные приоритеты развити потребительской кооперации Беларуси 30-32
Капштык А.
Contabilitatea analitică şi controlul intern privind cheltuielile din comerţ şi cooperaţia de consum 33-42
Tuhari Tudor
Aspecte ale evoluţiei activităţii de achiziţionare – procesare în cooperaţia de consum a Republicii Moldova 43-46
Melinte Claudia , Graur Elena , Cosnicean Irina , Smolevscaia Mariana
Развитие управленческого учета на предприятиях потребительской кооперации как фактор повышения их конкурентоспособности 47-49
Карпенко О.
Использование целевых показателей при формировании системы стратегического контроллинга предприятий потребительской кооперации 50-54
Карцева В.
Reglementarea cooperării internaţionale financiare neinstituţionalizate 55-62
Flocea Ruslan
Диагностика эффективности деятельности потребительской кооперации Украины 63-69
Криворучко О.
Analiza asigurării cu informaţii a întreprinderilor de comerţ şi alimentaţie publică 70-75
Petrovici Sergiu
Perfecţionarea analizei în scopul evaluării obiective a eficienţei activităţii comerciale 76-79
Maleca Ina , Fulga Viorica
Modernizarea infrastructurii comerciale, diversificarea canalelor de distribuţie ca factori ai eficienţei activităţii unităţilor comerciale 80-86
Pituşcan Feodosie , Muştuc Svetlana , Sitnicenco Viorica
Locul, rolul şi problemele realizării informatice complexe integrate a procesării informaţiilor de evidenţă economică 87-97
Leahu Tudor
Cultura planificării carierei 98-103
Postică Maia , Graur Elena
Etica în afaceri: aspecte metodologice de cercetare 104-108
Samoteeva Raisa , Bucaros Muza
Mecanismul modelării bugetare în modelul de programare financiară 109-113
Stănică CristianNicolae
Calitatea - componentă a strategiilor de marketing în domeniul educaţiei 114-119
Gherasim Daniel
Reglementarea cooperării internaţionale financiare instituţionalizate 120-123
Flocea Ruslan
Influence of selected variables on the price of petroleum products in the republic of Croatia 124-131
Toni Milun , Horvatovic Marina , Posaric Ivona
Aspecte aferente conţinutului şi modului de contabilizare a valorii adăugate 132-137
Guţan Viorica
Aspecte ale gestiunii resurselor umane în asociaţiile obşteşti 138-140
Prodan Djulieta
Автоматизированные информационные технологии бухгалтерского учета в Молдове 141-144
Metelchina Janna
Căi de prefecţionare a bazei informaţionale pentru determinarea indicatorilor de eficienţă a entităţilor comerciale 145-152
Popa Alina
Aspecte aplicative ale analizei reducerii capitalului social al societăţii pe acţiuni 153-156
Chirilov Nelea
Учёт доходов на предприятиях ресторанного бизнеса Украины и перспективы его развития 157-160
Carpenco D.
Probleme conceptuale privind determinarea eficacităţii şi eficienţei în procesul de adoptare a deciziilor 161-168
Zetia Vasile
Impactul întreprinderilor mici şi mijlocii asupra creşterii economice: experienţă internaţională 169-174
Oglindă Lilia
Российский контекст качества жизни населения 175-181
Кривошей В.
Legităţile şi formele dezvoltării sortimentului de mărfuri 182-184
Maleca Tudor
Controlul bilologic al fungilor fitopatogeni în contextul asigurării inocuităţii produselor horticole 185-189
Artiomov Laurenţia
Siguranţa alimentară – necesitate în comercializarea produselor alimentare 190-192
Purici Ion
Gradul de modificare a unor indici biochimici în funcţie de temperatura de păstrare aplicată 193-197
Maleca Tudor , Chihai Marcela
Аналитическое исследование тепломассообменных процессов при двустороннем жареньи в функционально замкнутых ёмкостях 198-202
Scripnic V. , Герман Н. , Молчанова Н.
Consideraţii teoretice şi practice privind sporirea calităţii serviciilor de alimentaţie publică 203-208
Tăzlăvan Doina
Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova 209-217
Condrea Elena
Identificarea nivelului optim al presiunii fiscale pentru deţinătorii patentei de întreprinzător 218-229
Fuior Elena , Maxim Ion
Mecanismul economic al activităţii de inovare 230-235
Ganea Victoria , Demideţchi Diana
Contribuţia lui Mihai Eminescu la filosofia dreptului 236-243
Munteanu Ştefan
Fiscalitatea României în contextul european 244-247
Padurean Elena , Pădurean Alexandru
Echivalenţa ricardiană şi „Urma” fiscalităţii în comportamentul economic 248-258
Dinga Emil
Kонцепции прибыли и их содержательная характеристика 259-269
Анисян Г.
Implications of tax regulations on success of the proces of gouverning personal finances 270-279
Buljan Barbaca Domagoja
Aspecte privind combaterea comportamentului de neconformare fiscală prin modalităţi de eficientizare a interacţiunii dintre autorităţile fiscale şi contribuabili 280-284
Leonida Ionel
Creating the system for public oversight and regulation of audit 285-287
RashkovMavrudiev Hristo
Глобализационные процессы и ответственность современных лидеров 288-293
Нестуля С.
Dezvoltarea instrumentarului inovaţional de gestiune ca suport al creşterii competitivităţii băncilor comerciale 294-300
Croitoru Aliona
Particularităţile cercetărilor de marketing în agricultură 301-308
Mîrza Sergiu
Contribuţia ţărilor cu economii emergente la evoluţia PIB mondial 309-314
Anton L
Sinteza conceptuală a pădurii ca obiect al evaluării economice 315-319
Platon Ion
Функции правосознания детей и молодежи 320-327
Певцова Елена
Finalitatea formării profesionale a studenţilor – abordare prin competenţe 328-333
Musteaţă Simion
Responsabilitatea socială – noua paradigmă a unor instituţii publice moderne 334-339
Niţă Nelu
Abordări locale ale educaţiei financiare 340-344
Ciumara Tudor
Probleme de lexicografie aplicată 345-350
Scutelniciuc Valentina
Reflecţii privitor la dicţionarele bilingve de afaceri 351-353
Maţcan Rodica
Principii de eficientizare a comunicării studenţilor economişti 354-357
Guţu Svetlana , Guţu Alexandrin
Evaluarea pregătirii tehnice în jocurile sportive: studiu comparativ al studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor fără profil sportiv 358-360
Crăciun Grigore
Sistemele de polispast ca mijloc eficient în turism 361-367
Crăciun Grigore , Berlinschii Iurii , Palamarciuc Lilia
Semnificaţia strategiei în învăţământul formativ 368-371
Căpăţînă Sofia
Stil de viaţă şi eco-eficienţă în era informaţională 372-377
Bălăceanu Cristina , Apostol Diana Mihaela , Penu Daniela , Padurean Elena
Oбразование как институт этнокультурной aдаптации в условиях становления новой европейской общности 378-381
Алексеев К.
Система стратегического управления предприятиями аграрного сектора экономики Республики Молдова 382-390
Баранова Елена
Гендерное лидерство в органах студенческого самоуправления: теоретические аспекты 391-394
Бабенко Е.