IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Tirajul revistei   
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-06 20:34
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2013  (2 din 2)133
  2012  (2 din 2)133
  2011  (3 din 2)155
imagine

pISSN: 1857-1239
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole4213514166016
Volume713715243
Total4283651316259

Vizualizări   1839Descărcări   35

Conţinutul numărului de revistă

Modelul cooperatist: oportunităţi în contextul evoluţiilor contemporane 3-9
Perspectivele şi provocările pe termen mediu pentru procesul creşterii economice în Republica Moldova 10-15
, , Fală Alexandru
Проблема лидерства в исследованиях второй половины ХІХ в. 16-23
Проблемы формирования кооперативного сектора национальной экономики24-29
Apopii Victor
Cовременные приоритеты развити потребительской кооперации Беларуси 30-32
Капштык А.
Contabilitatea analitică şi controlul intern privind cheltuielile din comerţ şi cooperaţia de consum33-42
Aspecte ale evoluţiei activităţii de achiziţionare – procesare în cooperaţia de consum a Republicii Moldova 43-46
, , Cosnicean Irina ,
Развитие управленческого учета на предприятиях потребительской кооперации как фактор повышения их конкурентоспособности47-49
Карпенко О.
Использование целевых показателей при формировании системы стратегического контроллинга предприятий потребительской кооперации 50-54
Карцева В.
Reglementarea cooperării internaţionale financiare neinstituţionalizate 55-62
Flocea Ruslan
Диагностика эффективности деятельности потребительской кооперации Украины 63-69
Криворучко О.
Analiza asigurării cu informaţii a întreprinderilor de comerţ şi alimentaţie publică70-75
Perfecţionarea analizei în scopul evaluării obiective a eficienţei activităţii comerciale 76-79
, Fulga Viorica
Modernizarea infrastructurii comerciale, diversificarea canalelor de distribuţie ca factori ai eficienţei activităţii unităţilor comerciale 80-86
, ,
Locul, rolul şi problemele realizării informatice complexe integrate a procesării informaţiilor de evidenţă economică 87-97
Cultura planificării carierei98-103
, Graur Elena
Etica în afaceri: aspecte metodologice de cercetare104-108
, Bucaros Muza
Mecanismul modelării bugetare în modelul de programare financiară 109-113
Calitatea - componentă a strategiilor de marketing în domeniul educaţiei 114-119
Gherasim Daniel
Reglementarea cooperării internaţionale financiare instituţionalizate120-123
Flocea Ruslan
Influence of selected variables on the price of petroleum products in the republic of Croatia 124-131
, ,
Aspecte aferente conţinutului şi modului de contabilizare a valorii adăugate132-137
Guţan Viorica
Aspecte ale gestiunii resurselor umane în asociaţiile obşteşti138-140
Автоматизированные информационные технологии бухгалтерского учета в Молдове141-144
Căi de prefecţionare a bazei informaţionale pentru determinarea indicatorilor de eficienţă a entităţilor comerciale145-152
Aspecte aplicative ale analizei reducerii capitalului social al societăţii pe acţiuni 153-156
Chirilov Nelea
Учёт доходов на предприятиях ресторанного бизнеса Украины и перспективы его развития 157-160
Carpenco D.
Probleme conceptuale privind determinarea eficacităţii şi eficienţei în procesul de adoptare a deciziilor 161-168
Impactul întreprinderilor mici şi mijlocii asupra creşterii economice: experienţă internaţională169-174
Российский контекст качества жизни населения 175-181
Кривошей В.
Legităţile şi formele dezvoltării sortimentului de mărfuri182-184
Controlul bilologic al fungilor fitopatogeni în contextul asigurării inocuităţii produselor horticole185-189
Artiomov Laurenţia
Siguranţa alimentară – necesitate în comercializarea produselor alimentare190-192
Gradul de modificare a unor indici biochimici în funcţie de temperatura de păstrare aplicată193-197
, Chihai Marcela
Аналитическое исследование тепломассообменных процессов при двустороннем жареньи в функционально замкнутых ёмкостях198-202
, Герман Н. , Молчанова Н.
Consideraţii teoretice şi practice privind sporirea calităţii serviciilor de alimentaţie publică203-208
Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova 209-217
Condrea Elena
Identificarea nivelului optim al presiunii fiscale pentru deţinătorii patentei de întreprinzător218-229
Fuior Elena ,
Mecanismul economic al activităţii de inovare230-235
Ganea Victoria , Demideţchi Diana
Contribuţia lui Mihai Eminescu la filosofia dreptului236-243
Fiscalitatea României în contextul european244-247
,
Echivalenţa ricardiană şi „Urma” fiscalităţii în comportamentul economic248-258
Dinga Emil
Kонцепции прибыли и их содержательная характеристика 259-269
Анисян Г.
Implications of tax regulations on success of the proces of gouverning personal finances270-279
Buljan Barbaca Domagoja
Aspecte privind combaterea comportamentului de neconformare fiscală prin modalităţi de eficientizare a interacţiunii dintre autorităţile fiscale şi contribuabili 280-284
Creating the system for public oversight and regulation of audit285-287
Глобализационные процессы и ответственность современных лидеров 288-293
Нестуля С.
Dezvoltarea instrumentarului inovaţional de gestiune ca suport al creşterii competitivităţii băncilor comerciale294-300
Croitoru Aliona
Particularităţile cercetărilor de marketing în agricultură301-308
Contribuţia ţărilor cu economii emergente la evoluţia PIB mondial 309-314
Anton L
Sinteza conceptuală a pădurii ca obiect al evaluării economice315-319
Функции правосознания детей и молодежи320-327
Певцова Елена
Finalitatea formării profesionale a studenţilor – abordare prin competenţe328-333
Responsabilitatea socială – noua paradigmă a unor instituţii publice moderne 334-339
Abordări locale ale educaţiei financiare340-344
Ciumara Tudor
Probleme de lexicografie aplicată345-350
Reflecţii privitor la dicţionarele bilingve de afaceri 351-353
Principii de eficientizare a comunicării studenţilor economişti 354-357
Guţu Svetlana , Guţu Alexandrin
Evaluarea pregătirii tehnice în jocurile sportive: studiu comparativ al studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor fără profil sportiv 358-360
Crăciun Grigore
Sistemele de polispast ca mijloc eficient în turism361-367
Crăciun Grigore , Berlinschii Iurii ,
Semnificaţia strategiei în învăţământul formativ 368-371
Căpăţînă Sofia
Stil de viaţă şi eco-eficienţă în era informaţională372-377
Bălăceanu Cristina , Apostol Diana Mihaela , ,
Oбразование как институт этнокультурной aдаптации в условиях становления новой европейской общности 378-381
Алексеев К.
Система стратегического управления предприятиями аграрного сектора экономики Республики Молдова 382-390
Баранова Елена
Гендерное лидерство в органах студенческого самоуправления: теоретические аспекты391-394
Бабенко Е.