IBN
Închide
Croitoru Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2014 - 1

Harta de corespondență internațională ca instrument de monitorizare și gestiune a băncii în raport cu exteriorul
Croitoru Aliona1 , Berzoi Angela2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Paris-Sud XI
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Abordarea factorială a competitivităţii în domeniul managementului bancar
Croitoru Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea instrumentarului inovaţional de gestiune ca suport al creşterii competitivităţii băncilor comerciale
Croitoru Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţelor competitive ale băncilor comerciale moldoveneşti pe baza paradigmei S-C-P şi a ipotezei eficienţei
Hârbu Eduard , Croitoru Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile competitive de creștere a performanțelor băncilor comerciale în perioada postcriză
Croitoru Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Dimensiunea competiţională a pieţei bancare din Republica Moldova prin prisma indicatorilor de eficienţă
Popa Andrei1 , Croitoru Aliona2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1034
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Determinantele structurale ale competitivităţii bancare în condiţiile actuale ale dezvoltării economiei RM
Belostecinic Marina , Croitoru Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(71) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul concentrării în sistemul bancar moldovenesc asupra performanţelor competitive ale băncilor comerciale autohtone
Croitoru Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza teoretică privind competiţia şi competivitatea în sistemul relaţiilor de piaţă contemporane
Popa Andrei , Croitoru Aliona
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(4) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Cauzele care au declanşat criza financiară internaţională actuală
Croitoru Aliona , Belostecinic Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(66) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-36. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10