Cauzele care au declanşat criza financiară internaţională actuală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
809 36
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-06 14:40
SM ISO690:2012
CROITORU, Aliona; BELOSTECINIC, Marina. Cauzele care au declanşat criza financiară internaţională actuală. In: Economica. 2009, nr. 2(66), pp. 15-20. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(66) / 2009 / ISSN 1810-9136

Cauzele care au declanşat criza financiară internaţională actuală

Pag. 15-20

Croitoru Aliona, Belostecinic Marina
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Într-o perioadă de circa 100 de ani, crizele bancare au făcut ocolul întregii economii mondiale de la ţările dezvoltate (SUA, Japonia, ţările UE) până la cele în proces de dezvoltare (Argentina, Mexic, Thailanda, Coreea, Rusia etc.). O viziune asupra cauzelor apariţiei crizei financiare internaţionale actuale face posibilă concluzia că ea a atins orice economie asemeni Marii Depresiuni a secolului trecut şi este expresia boom-ului proceselor integraţioniste din economia mondială contemporană, pe de o parte, şi a amplificării, până la epuizare, pe de altă parte, a funcţiilor instrumentelor financiare derivate în orientarea resurselor creditare în cele mai dezvoltate state ale planetei.

In a period of about 100 years the banking crises have made the tour of the whole world economy from the developed countries (USA, Japan, EU), to the developing ones (Argentina, Mexico, Thailand, Korea, Russia, etc.) A general vision of the causes of appearance of the current International financial crisis makes it possible to conclude that it has reached any economy like the Great Depression of the last century and it is the boom’s expression of the integrated processes from the world contemporary economy, on the one hand and, on the other hand, the amplification of the derivative functions of the financial instruments until exhaustion in the orientation of the credit resources to the most developed states of the planet.