IBN
Închide
Popa Andrei
Cuvinte-cheie (28): agricultură (2), relationships: university – students – real sector of activity (1), modern teaching methods (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Eficiența investițiilor în Republica Moldova – actualitate și opțiuni de perspectivă
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

AGEPI susține financiar brevetarea in străinătate a invențiilor și soiurilor de plante
Popa Andrei
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changing the relationship between student – teacher and the real sector of activity
Popa Andrei, Todos Irina, Roşca-Sadurschi Liudmila, Vulpe Olesea , Gîrneţ Slavic, Noni Ludmila
Cahul State University "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme și modalități de asistență financiară a întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agricol
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 3 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Crearea mecanismului de gestionare a crizelor din cadrul sectorului agricol al Găgăuziei. Abordare conceptuală
Popa Andrei1, Curaxina Svetlana2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Economica
Nr. 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul embargourilor comerciale asupra ritmurilor dezvoltarii economiei republicii Moldova
Popa Andrei1, Cojocaru Lilian2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeana şi posibilitaţile de finanţare a micului business
Popa Andrei1, Cojocaru Lilian2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Tendinţele dezvoltării economiei raionului cahul în condiţiile concurenţei regionale
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(9) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Dezvoltarea prin clustere ca strategie inovaţională a economiei contemporane
Popa Andrei, Sadurschi Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Dimensiunea competiţională a pieţei bancare din Republica Moldova prin prisma indicatorilor de eficienţă
Popa Andrei1, Croitoru Aliona2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni privind strategia de dezvoltare a turismului în raionul Cahul
Popa Andrei, Noni Ludmila, Crestenco Natalia, Mihailuc Olesea, Dandiş Nicolae
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Evaluarea potenţialului agricol prin prisma eficienţei economice
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 6 / 2010 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 31 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza teoretică privind competiţia şi competivitatea în sistemul relaţiilor de piaţă contemporane
Popa Andrei, Croitoru Aliona
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(4) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политика антикризисного менеджмента в аграрном секторе АТО Гагауз Ери
Попа А., Кураксина Светлана
Кагульскийгосударственныйуниверситет им.Б.П.Хашдеу
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(4) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Aspecte metodologice privind stabilirea strategiilor de dezvoltare regional
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(1) / 2009 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 13 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii generale ale managementului strategic al dezvoltării regionale în condiţiile globalizării
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(2) / 2009 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 13 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Particularităţi ale managementului startegic al dezvoltării regionale
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 29 December, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Metodologia controlului economico-financiar
Ulian Galina, Caprian Iulia, Popa Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 5 / 2007 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-36. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Mediul inovaţional ca premisă a competitivităţii locale şi regionale
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 22 December, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Viziuni privind apropierea învăţământului economic de dezvoltarea competitivităţii colective
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20