IBN
Închide

39Publicaţii

516Descărcări

21714Vizualizări

Popa Andrei
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20

2023 - 3

Pandemia COVID-19 – impact economic și reacție
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 20 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile globale și managementul riscurilor ca paradigmă în asigurarea sustenabilității IMM-urilor
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегические задачи по повышению конкурентоспособности и валовой эффективности сельского хозяйства Республики Молдова на пути в членство Европейского Союза
Попа А.1 , Пармакли Дмитрий2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Antreprenoriatul și cunoașterea: două componente ale creșterii economice
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia circulară ca strategie de dezvoltare regională și locală
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul schimbării ca instrumentar al dezvoltării locale: cazul raionului Cahul
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Economia circulara ca paradigma a dezvoltarii sustenabile
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-50. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Trends and goals of the competitivity of the agricultural sector of the Republic of Moldova
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(8) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Eficiența investițiilor în Republica Moldova – actualitate și opțiuni de perspectivă
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

AGEPI susține financiar brevetarea in străinătate a invențiilor și soiurilor de plante
Popa Andrei
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changing the relationship between student – teacher and the real sector of activity
Popa Andrei , Todos Irina , Roşca-Sadurschi Liudmila , Vulpe Olesea , Gîrneţ Slavic , Noni Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme și modalități de asistență financiară a întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agricol
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 3 July, 2017. Descarcări-33. Vizualizări-1060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile antreprenoriale și modalități de minimizare a lor
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aspecte ale managementului schimbării organizaționale
Popa Ana , Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele universitare în procesul de reformare a sistemului educațional și de cercetare științifică
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea E-learning-ului, premisă a asigurării calității procesului de învățământ
Bîrlea Svetlana , Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Построение концептуальной модели по преодолению экономического кризисав аграрном секторе АТО Гагаузия и ее экономическое обоснование
Кураксина Светлана1 , Попа А.2
1 Комратский государственный университет,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Crearea mecanismului de gestionare a crizelor din cadrul sectorului agricol al Găgăuziei. Abordare conceptuală
Popa Andrei1 , Curaxina Svetlana2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Economica
Nr. 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt de salut către participanții la Conferința Științifico-Practică Internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European''
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul embargourilor comerciale asupra ritmurilor dezvoltarii economiei republicii Moldova
Popa Andrei1 , Cojocaru Lilian2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeana şi posibilitaţile de finanţare a micului business
Popa Andrei1 , Cojocaru Lilian2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Tendinţele dezvoltării economiei raionului cahul în condiţiile concurenţei regionale
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(9) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Dezvoltarea prin clustere ca strategie inovaţională a economiei contemporane
Popa Andrei , Sadurschi Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele moderne de organizare a managementului costurilor
Popa Andrei , Zarişneac Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2012. Cahul. ISBN 978-9975-914-75-8.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Dimensiunea competiţională a pieţei bancare din Republica Moldova prin prisma indicatorilor de eficienţă
Popa Andrei1 , Croitoru Aliona2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţia ca factor al dezvoltării reţelelor antreprenoriale: cazul întreprinderilor mici şi mijlocii
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2011. Cahul. ISBN 978-9975-914-56-7.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni privind strategia de dezvoltare a turismului în raionul Cahul
Popa Andrei , Noni Ludmila , Crestenco Natalia , Mihailuc Olesea , Dandiş Nicolae
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Evaluarea potenţialului agricol prin prisma eficienţei economice
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 6 / 2010 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 31 December, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza teoretică privind competiţia şi competivitatea în sistemul relaţiilor de piaţă contemporane
Popa Andrei , Croitoru Aliona
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(4) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политика антикризисного менеджмента в аграрном секторе АТО Гагауз Ери
Попа А. , Кураксина Светлана
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(4) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Aspecte metodologice privind stabilirea strategiilor de dezvoltare regional
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(1) / 2009 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 13 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii generale ale managementului strategic al dezvoltării regionale în condiţiile globalizării
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(2) / 2009 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 13 October, 2015. Descarcări-25. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Particularităţi ale managementului startegic al dezvoltării regionale
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 29 December, 2014. Descarcări-22. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere pentru planificarea politicilor de dezvoltare a regiunii de sud
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2. 2008. Cahul. ISBN 978-9975-9683-6-2.
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Evoluţia sistemelor inovaţionale – de la local spre regional
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1. 2007. Cahul. ISBN 978-9975-9751-7-9.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia controlului economico-financiar
Ulian Galina , Caprian Iulia , Popa Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 5 / 2007 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-60. Vizualizări-1039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Mediul inovaţional ca premisă a competitivităţii locale şi regionale
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 22 December, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Dezvoltarea rurală în reţea şi competitivitatea locală
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării
Vol.1. 2005. Balti, Republic of Moldova. ISBN 9975-931-90-1.
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni privind apropierea învăţământului economic de dezvoltarea competitivităţii colective
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39