IBN
Închide

33Publicaţii

331Descărcări

16633Vizualizări

Popa Andrei
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14

2022 - 1

Managementul schimbării ca instrumentar al dezvoltării locale: cazul raionului Cahul
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Economia circulara ca paradigma a dezvoltarii sustenabile
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Trends and goals of the competitivity of the agricultural sector of the Republic of Moldova
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(8) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Eficiența investițiilor în Republica Moldova – actualitate și opțiuni de perspectivă
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

AGEPI susține financiar brevetarea in străinătate a invențiilor și soiurilor de plante
Popa Andrei
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changing the relationship between student – teacher and the real sector of activity
Popa Andrei , Todos Irina , Roşca-Sadurschi Liudmila , Vulpe Olesea , Gîrneţ Slavic , Noni Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme și modalități de asistență financiară a întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agricol
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 3 July, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile antreprenoriale și modalități de minimizare a lor
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aspecte ale managementului schimbării organizaționale
Popa Ana , Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele universitare în procesul de reformare a sistemului educațional și de cercetare științifică
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea E-learning-ului, premisă a asigurării calității procesului de învățământ
Bîrlea Svetlana , Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Построение концептуальной модели по преодолению экономического кризисав аграрном секторе АТО Гагаузия и ее экономическое обоснование
Кураксина Светлана1 , Попа А.2
1 Комратский государственный университет,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Crearea mecanismului de gestionare a crizelor din cadrul sectorului agricol al Găgăuziei. Abordare conceptuală
Popa Andrei1 , Curaxina Svetlana2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Economica
Nr. 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul embargourilor comerciale asupra ritmurilor dezvoltarii economiei republicii Moldova
Popa Andrei1 , Cojocaru Lilian2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeana şi posibilitaţile de finanţare a micului business
Popa Andrei1 , Cojocaru Lilian2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Tendinţele dezvoltării economiei raionului cahul în condiţiile concurenţei regionale
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(9) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Dezvoltarea prin clustere ca strategie inovaţională a economiei contemporane
Popa Andrei , Sadurschi Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele moderne de organizare a managementului costurilor
Popa Andrei , Zarişneac Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2012. Cahul. ISBN 978-9975-914-75-8.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Dimensiunea competiţională a pieţei bancare din Republica Moldova prin prisma indicatorilor de eficienţă
Popa Andrei1 , Croitoru Aliona2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţia ca factor al dezvoltării reţelelor antreprenoriale: cazul întreprinderilor mici şi mijlocii
Popa Andrei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2011. Cahul. ISBN 978-9975-914-56-7.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33