IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Tirajul revistei   
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-09 10:16
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (2 din 2)134
  2012  (2 din 2)133
  2011  (3 din 2)155
imagine

pISSN: 1857-1239
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole4222137331853
Volume78658120
Total4292223911973

Vizualizări   1354Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Modelul cooperatist: oportunităţi în contextul evoluţiilor contemporane 3-9
Şavga Larisa
Perspectivele şi provocările pe termen mediu pentru procesul creşterii economice în Republica Moldova 10-15
Stratan Alexandru, Rojco Anatolii, Fală Alexandru
Проблема лидерства в исследованиях второй половины ХІХ в. 16-23
Nestulea Aleksei
Проблемы формирования кооперативного сектора национальной экономики 24-29
Apopii Victor
Cовременные приоритеты развити потребительской кооперации Беларуси 30-32
Капштык А.
Contabilitatea analitică şi controlul intern privind cheltuielile din comerţ şi cooperaţia de consum 33-42
Tuhari Tudor
Aspecte ale evoluţiei activităţii de achiziţionare – procesare în cooperaţia de consum a Republicii Moldova 43-46
Melinte Claudia, Graur Elena, Cosnicean Irina, Smolevscaia Mariana
Развитие управленческого учета на предприятиях потребительской кооперации как фактор повышения их конкурентоспособности 47-49
Карпенко О.
Использование целевых показателей при формировании системы стратегического контроллинга предприятий потребительской кооперации 50-54
Карцева В.
Reglementarea cooperării internaţionale financiare neinstituţionalizate 55-62
Flocea Ruslan
Диагностика эффективности деятельности потребительской кооперации Украины 63-69
Криворучко О.
Analiza asigurării cu informaţii a întreprinderilor de comerţ şi alimentaţie publică 70-75
Petrovici Sergiu
Perfecţionarea analizei în scopul evaluării obiective a eficienţei activităţii comerciale 76-79
Maleca Ina, Fulga Viorica
Modernizarea infrastructurii comerciale, diversificarea canalelor de distribuţie ca factori ai eficienţei activităţii unităţilor comerciale 80-86
Pituşcan Feodosie, Muştuc Svetlana, Sitnicenco Viorica
Locul, rolul şi problemele realizării informatice complexe integrate a procesării informaţiilor de evidenţă economică 87-97
Leahu Tudor
Cultura planificării carierei 98-103
Postică Maia, Graur Elena
Etica în afaceri: aspecte metodologice de cercetare 104-108
Samoteeva Raisa, Bucaros Muza
Mecanismul modelării bugetare în modelul de programare financiară 109-113
Stănică CristianNicolae
Calitatea - componentă a strategiilor de marketing în domeniul educaţiei 114-119
Gherasim Daniel
Reglementarea cooperării internaţionale financiare instituţionalizate 120-123
Flocea Ruslan
Influence of selected variables on the price of petroleum products in the republic of Croatia 124-131
Toni Milun, Horvatovic Marina, Posaric Ivona
Aspecte aferente conţinutului şi modului de contabilizare a valorii adăugate 132-137
Guţan Viorica
Aspecte ale gestiunii resurselor umane în asociaţiile obşteşti 138-140
Prodan Djulieta
Автоматизированные информационные технологии бухгалтерского учета в Молдове 141-144
Metelchina Janna
Căi de prefecţionare a bazei informaţionale pentru determinarea indicatorilor de eficienţă a entităţilor comerciale 145-152
Popa Alina
Aspecte aplicative ale analizei reducerii capitalului social al societăţii pe acţiuni 153-156
Chirilov Nelea
Учёт доходов на предприятиях ресторанного бизнеса Украины и перспективы его развития 157-160
Carpenco D.
Probleme conceptuale privind determinarea eficacităţii şi eficienţei în procesul de adoptare a deciziilor 161-168
Zetia Vasile
Impactul întreprinderilor mici şi mijlocii asupra creşterii economice: experienţă internaţională 169-174
Oglindă Lilia
Российский контекст качества жизни населения 175-181
Кривошей В.
Legităţile şi formele dezvoltării sortimentului de mărfuri 182-184
Maleca Tudor
Controlul bilologic al fungilor fitopatogeni în contextul asigurării inocuităţii produselor horticole 185-189
Artiomov Laurenţia
Siguranţa alimentară – necesitate în comercializarea produselor alimentare 190-192
Purici Ion
Gradul de modificare a unor indici biochimici în funcţie de temperatura de păstrare aplicată 193-197
Maleca Tudor, Chihai Marcela
Аналитическое исследование тепломассообменных процессов при двустороннем жареньи в функционально замкнутых ёмкостях 198-202
Scripnic V., Герман Н., Молчанова Н.
Consideraţii teoretice şi practice privind sporirea calităţii serviciilor de alimentaţie publică 203-208
Tăzlăvan Doina
Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova 209-217
Condrea Elena
Identificarea nivelului optim al presiunii fiscale pentru deţinătorii patentei de întreprinzător 218-229
Fuior Elena, Maxim Ion
Mecanismul economic al activităţii de inovare 230-235
Ganea Victoria, Demideţchi Diana
Contribuţia lui Mihai Eminescu la filosofia dreptului 236-243
Munteanu Ştefan
Fiscalitatea României în contextul european 244-247
Padurean Elena, Pădurean Alexandru
Echivalenţa ricardiană şi „Urma” fiscalităţii în comportamentul economic 248-258
Dinga Emil
Kонцепции прибыли и их содержательная характеристика 259-269
Анисян Г.
Implications of tax regulations on success of the proces of gouverning personal finances 270-279
Buljan Barbaca Domagoja
Aspecte privind combaterea comportamentului de neconformare fiscală prin modalităţi de eficientizare a interacţiunii dintre autorităţile fiscale şi contribuabili 280-284
Leonida Ionel
Creating the system for public oversight and regulation of audit 285-287
RashkovMavrudiev Hristo
Глобализационные процессы и ответственность современных лидеров 288-293
Нестуля С.
Dezvoltarea instrumentarului inovaţional de gestiune ca suport al creşterii competitivităţii băncilor comerciale 294-300
Croitoru Aliona
Particularităţile cercetărilor de marketing în agricultură 301-308
Mîrza Sergiu
Contribuţia ţărilor cu economii emergente la evoluţia PIB mondial 309-314
Anton L
Sinteza conceptuală a pădurii ca obiect al evaluării economice 315-319
Platon Ion
Функции правосознания детей и молодежи 320-327
Певцова Елена
Finalitatea formării profesionale a studenţilor – abordare prin competenţe 328-333
Musteaţă Simion
Responsabilitatea socială – noua paradigmă a unor instituţii publice moderne 334-339
Niţă Nelu
Abordări locale ale educaţiei financiare 340-344
Ciumara Tudor
Probleme de lexicografie aplicată 345-350
Scutelniciuc Valentina
Reflecţii privitor la dicţionarele bilingve de afaceri 351-353
Maţcan Rodica
Principii de eficientizare a comunicării studenţilor economişti 354-357
Guţu Svetlana, Guţu Alexandrin
Evaluarea pregătirii tehnice în jocurile sportive: studiu comparativ al studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor fără profil sportiv 358-360
Crăciun Grigore
Sistemele de polispast ca mijloc eficient în turism 361-367
Crăciun Grigore, Berlinschii Iurii, Palamarciuc Lilia
Semnificaţia strategiei în învăţământul formativ 368-371
Căpăţînă Sofia
Stil de viaţă şi eco-eficienţă în era informaţională 372-377
Bălăceanu Cristina, Apostol DianaMihaela, Penu Daniela
Oбразование как институт этнокультурной aдаптации в условиях становления новой европейской общности 378-381
Алексеев К.
Система стратегического управления предприятиями аграрного сектора экономики Республики Молдова 382-390
Баранова Елена
Гендерное лидерство в органах студенческого самоуправления: теоретические аспекты 391-394
Бабенко Е.