IBN
Închide
Purici Ion
Cuvinte-cheie (48): educational process (3), motivation (3), students (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Calitatea detergenţilor biodegradabili comercializaţi în Republica Moldova
Ţîmpău Mihaela, Rusnac Nicoleta, Calmâş Valentina, Purici Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind obţinerea unor produse de panificaţie cu adaos de făină din topinambur
Purici Ion, Graur Livia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia de a învăţa la studenţi – prerogativă a procesului educațional
Purici Ion12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Dinamica proceselor de oxidare în boabele de grîu în perioada depozitării
Purici Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea capacității de a învăța la persoanele de vîrsta a doua
Purici Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика окислительных процессов в пищевой пшенице при хранении
Purici Ion, Calmâş Valentina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Conţinutul substanţelor biologic active în ceai
Purici Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea studentului în cercetarea științifică-necesitate actuală a procesului educațional
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substanțele cu structură polifenolică ca indice de calitate a unor categorii de ceai comercializate în Republica Moldova
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Determinarea unor substanțe biologic active în diferite categorii de ceai comercializate în Republica Moldova
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea motivaţiei de a învăţa la studenţi din instituțiile non-bugetare
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Impactul metalelor grele asupra sănătăţii omului
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-36. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranţa alimentară – necesitate în comercializarea produselor alimentare
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Aspecte de formare a motivaţiei de a învăţa la studenţii din UCCM
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Importanţa procesului de învăţământ în dezvoltarea şi formarea personalităţi
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa mediului asupra compoziţiei chimice a legumelor şi fructelor
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-29. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16