IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(356)
2013
1. MĂRGINEANU, D. Abordări conceptuale referitor la securitatea financiară a băncilor comerciale. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 239-236. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
2. MOSINȚOVA, A. Analiza concordanţei dintre fondul de rulment net şi volumul vinzărilor la întreprinderea de comerţ Angro „ Angrocoop” din mun. Chişinău. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 318-316. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
3. TĂZLĂVAN, D. Analiza criteriilor eficiente de segmentare a consumatorilor serviciilor de alimentaţie publică. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 99-96. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
4. FURTUNA, D., LAZUR, M. Analiza reglementărilor privind natura juridică a cooperativelor de consum. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 363-359. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
5. PETROVICI, S., DUMBRAVA, D. Analiza situaţiei pieţei pâinii şi produselor de panificaţie în republică şi cooperaţia de consum. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 90-86. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
6. TUTUNARU, C. Aplicarea experienţei internaţionale privind gestiunea resurselor informaţionale în domeniul educaţional al cooperaţiei de consum din Republica Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 206-204. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
7. MORARU, S. Aplicarea modelelor economice anglosaxon şi economiei de piaţă social orientată şi efectele ei asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 196-182. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
8. MORARU, S. Aportul neoliberalismul german în crearea principalei puteri economice europene. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 203-197. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
9. PETROV, E. Asigurarea calităţii – dimensiune a procesului Bologna. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 175-172. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
10. MORARU, S., TROFIMOV, V., LIVIȚCHI, O. Asigurarea securităţii alimentare în Republica Moldova în contextul economiei mondiale: evaluare, riscuri, probleme de gestiune. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 117-106. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
11. IACHIMOVSCHI, A. Auditul controlului intern al operaţiunilor comerciale. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 281-271. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
12. ŞARGU, L. Avantajele ambalajelor confecţionate din sticlă pentru menţinerea calităţii produselor. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 417-414. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
13. COLESNICOVA, T. Безработица на рынке труда республики Молдова и пути ее урегулирования в условиях рыночной экономики. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 163-157. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
14. TUHARI, T. Componenţa şi metodologia formării preţurilor în comerţ şi alimentaţia publică. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 259-251. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
15. JEREBNII, A., IVANOV, A. Conducere eficientă prin stabilirea şi controlul punerii în aplicare obiectivelor organizaţiei. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 46-44. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
16. SANDUȚA, T. Conotaţii privind controlul performanţelor întreprinderilor cooperaţiei de consum autohtone la etapa actuală. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 85-79. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
17. ZAVTONI, O. Contribuţia tehnologiilor informaţionale la sporirea competitivităţii unitaţilor economice cooperatiste. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 166-164. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
18. BULGAC, V. Creşterea eficienţei finanţării unităţilor economice din agricultură prin proiectarea şi dezvoltarea finanţării lanţurilor valorice agricole. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 235-231. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
19. GANGAN, S., MÎRZA, S. Delimitări conceptuale şi clasificări privind produsele agroalimentare. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 399-395. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
20. ILIEV, C. Derogări şi excepţii permise statelor de către convenţia europeană a drepturilor omului referitor la limitarea exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2013, nr. 11(2), 367-364. ISSN 1857-1239. (Cat. C)
 
 

1-20 of 356