IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Tirajul revistei   
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-22 14:04
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (3 din 2)
imagine

pISSN: 1857-1239
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole422148365496
Volume7450640
Total429152871536
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   447Descărcări   3

Conţinutul numărului de revistă

Studierea valorii nutritive a strugurilor de masă de import în funcţie de conţinutul unor macroelemente 3-6
Fedorciucova Svetlana
Influenţa mediului asupra compoziţiei chimice a legumelor şi fructelor 7-11
Purici Ion
Ecologia alimentelor– un imperative al educaţiei contemporane 12-16
Artiomov Laurenţia
Studierea sortimentului şi calităţii laptelui importat şi comercializat în municipiul Chişinău 17-20
Guţu Tamara
Analiza calităţii şi inofensivităţii conservelor de peşte în sos de tomate comercializate pe piaţa de consum din municipiul Chişinău 21-24
Coşpormac Nina
Proprietăţile consumiste ale cosmeticilor pentru copii produse de S.A. „Viorica Cosmetic”ca factor decisiv al marketingului mărfurilor 25-33
Cobirman Galina
Оценка качества и конкурентоспособности печенья отечественного и импортного производства 34-37
Ржеусская Мария, Анихимовская Людмила
Caracteristica proprietăţilor consumiste ale mobilei de bucătărie 38-44
Şargu Lilia
Studierea calităţii prin metodele fizico-mecanice a încălţămintei din cauciuc, confecţionate de producătorii autohtoni 45-50
Cecan Ecaterina
Evaluarea comportării voltametrice a unor sisteme electrochimice mixte formate din soluţii biocide şi suspensii fungice 51-58
Stoica Maricica, Cârâc Geta, Cercel Floricel, Alexe Petru
Актуальные задачи продовольственной безопасности товароведения и экспертизы продовольственных товаров в Республике Беларусь 59-65
Sergheev Serghei
Evaluarea patrimonială în bilanţul contabil 66-69
Tuhari Tudor
Tratamentul contabil al evenimentelor ulterioare datei raportării financiare 70-75
Maleca Ina
Tehnologii educaţionale de predare a contabilităţii 76-81
Căpăţînă Sofia
Finanţările asociaţiilor obşteşti 82-85
Prodan Djulieta
Analiza eficienţei utilizării resurselor umane în cadrul entităţii comerciale 86-90
Popa Alina
Unele problem privind contabilitatea TVA în cooperaţia de consum 91-98
Guţan Viorica
Necesitatea şi actualitatea trecerii la standardele international de raportare financiară 103-106
Curagău Natalia
Influenţa proceselor de armonizare contabilă asupra comunicării economico-financiare 107-111
Lazari Liliana
Informaţia contabilă – O treaptă spre un viitor de succes 112-117
Mihalciuc Camelia-Cătălina, Goţonoaga Valeria
Влияние кризиса на отчетность по МСФО 118-126
Moroz Svetlana
Автоматизированное рабочее место, обеспечивающее нормальную работу бухгалтера 127-131
Метелкина Жана
The analysis of the financial indicators and of the Romanian banking system’s risks, two years after the EU integration 132-138
Apetri Anisoara-Niculina, Cibotariu Irina-Stefana
Situaţia critică a întreprinderii: depistarea cauzelor şi a modalităţilor de depăşire 139-143
Cuşnir Corina
Relevări privind mecanismul financiar de evaluare a capitalului întreprinderii in contextual evoluţiilor contemporane 144-153
Fuior Elena
Noile coordonate în domeniul politicii concurenţiale în condiţiile crizei financiare mondiale 154-158
Maxim Victoria
Paradigme ale activităţii întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum în contextul crizei financiare 159-163
Zugrav Inga
Unele abordări metodologice ale stabilităţii financiare a întreprinderii 164-170
Labliuc Sveatoslav
Impozite indirecte: Evoluţia şi rolul acestora în ţările cu economia de piaţă 171-175
Dracenco Irina
Analiza metodelor de determinare a preţurilor în baza costului 176-180
Cornescu Zinaida, Fiştic Maria, Doga Valeriu
Unele precizări privind aspectele teoretico-practice ale clauzei penale 181-185
Dandara Liliana
Evoluţia instituţiei juridice a arbitrajului comercial internaţional 186-189
Ciubuc Liliana
Norme şi valori etico-morale în activitatea economico-comercială 190-193
Samoteeva Raisa
Particularităţile regimului juridic al contractului matrimonial în viziunea legislaţiei naţionale 197-204
Dandara Liliana, Cecan Lilia
Valenţe conceptual-legale privind particularităţile obligaţiilor vamale 205-209
Dandara Liliana, Cunicica Eduard
Natura juridică a răspunderii materiale a salariatului pentru dauna cauzată angajatorului 210-215
Secrieru Oxana
Egalitatea în drepturi a femeilor şi a bărbaţilor în cadrul raporturilor juridice de muncă 216-224
Macovei Tatiana
Abuz de poziţia dominantă: Refuzul de a contracta (Studiu comparat) 225-230
Bulmaga Olga
Controlul obştesc asupra respectării legislaţiei muncii în Republica Moldova 231-235
Păscăluţă Felicia
Funcţia de apărare a sindicatelor şi formele de realizare a ei 236-244
Ciobu Georgeta
Un concept al selectării metodelor şi procedeelor organizării resurselor informaţionale informative economice (R.IL.Iv.E.) pe mediul fizic informatic 245-250
Leahu Tudor
Concepte de elaborare a tehnologiilor informaţionale şi informatice bancare 251-253
Iachim Elena
Tehnologii hardware moderne de securitate în cadrul sistemelor informatice economice 254-256
Oprea Sergiu
Информационные технологии моделирования и управления качеством на рынке образовательных услуг 257-264
Клименко Ирина
Dimensiunile de bază ale resurselor informaţionale ale unităţilor de învăţământ universitar în societatea informaţională 265-269
Tutunaru Carolina
Algoritmul metodei spline - cuadraturilor şi iterative la rezolvarea ecuaţiilor integrale regulare de speţa doi 270-276
Seiciuc Vladislav, Seiciuc Eleonora, Doga Alina
Interfeţe logice ale circuitelor electronice reconfigurabile 277-283
Sandu Alexandru
Inversarea operatorilor definiţi de S PaPS şi SQaQS sumele parţiale S ale seriilor faber-laurent pentru funcţii date pe contururi arbitrare netede închise 284-288
Tabără Lilia
Asupra algoritmilor matematici ai metodelor spline-colocaţiilor şi spline-cuadraturilor la rezolvarea ecuaţiilor integrale slab-singulare Fredholm 289-293
Racu Vladimir
Aspecte teoretice privind cultura organizaţiei 294-307
Urban Violeta
Importanţa comunicării de afaceri 308-322
Lupaşcu Lilia
Aspecte ale traducerii cuvintelor împrumutate. Problema împrumuturilor 323-326
Martin Liliana
Competenţa de comunicare a studenţilor economişti ca bază a culturii profesionale 327-336
Guţu Svetlana
”Matrioshca Balanel” ca metoda de reprezentare a cunoaşterii 337-344
Bălănel Dumitru
Importanţa procesului de învăţământ în dezvoltarea şi formarea personalităţi 345-353
Purici Ion