IBN
Închide
Oprea Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 2

Considerente critice asupra gestionării datelor operative despre infectarea cu virusul SARS-COV-2 În Republica Moldova
Oprea Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The concept of the information system for monitoring the epidemiological situation in the Republic of Moldova
Oprea Sergiu
Academy of Economic Studies of Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Interconnection of public health information systems for the operative monitoring of the pandemic situation in the Republic of Moldova
Oprea Sergiu
Academy of Economic Studies of Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Automatic amperometric titration method for quantitative determination of zinc oxide in ointments
Oprea Vasile1 , Valica Vladimir1 , Cheptănaru Constantin1 , Nistorica Mihai12 , Oprea Sergiu3 , Movilă Liviu12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Medicines and Medical Devices Agency,
3 Academy of Economic Studies of Moldova
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea rețelelor cu concentratoare (Hub tree network optimization)
Voitovetchi Iurii , Oprea Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 10 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of the audiovisual services market and the social impact of the implementation of digital television in the Republic of Moldova
Oprea Sergiu
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a rezumate. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-986-1.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Trends in the development of the market for internet access services in the Republic of Moldova
Oprea Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Determinarea cantitativă a Ferului (III) în forme farmaceutice solide şi lichide prin metoda iodometrică de dozare a oxidanţilor
Oprea Vasile1 , Valica Vladimir1 , Cheptănaru Constantin1 , Oprea Sergiu2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2018 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Piaţa serviciilor de acces la internet în Republica Moldova: realizări, probleme şi perspective
Oprea Sergiu
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Analiza mecanismelor de securitate utilizate în cadrul reţelelor informatice corporative
Oprea Sergiu
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Despre structura planurilor de studii la masterat la specializarea tehnologii informaţionale în economie
Oprea Sergiu
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii hardware moderne de securitate în cadrul sistemelor informatice economice
Oprea Sergiu
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12