Training quality in the context of european values:Problems and solutions
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
324 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-10 15:11
SM ISO690:2012
TROFIMOV, Victoria; MERENIUC, Tatiana; TROFIMOV, A.. Training quality in the context of european values:Problems and solutions . In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2011, nr. 8, pp. 145-150. ISSN 1857-1239.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Numărul 8 / 2011 / ISSN 1857-1239

Training quality in the context of european values:Problems and solutions

Pag. 145-150

Trofimov Victoria1, Mereniuc Tatiana1, Trofimov A.2
 
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 S.R.L. „Constr-PRI“
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Knowing economy is imposing impetuously, raising new demands for countries that wish to match modern trends. In its characteristics, the qualitative professional training obtains new meanings in terms of a prosperous future for citizens and country. Higher education occupies an increasingly important place in this process. However, for the country economy is very important to obtain not only a flock of people with university education but highly qualified specialists. Research goal is to elucidate which are the rigors imposed by the edification of new economy and what challenges must face the Republic of Moldova in order to harmonize with European values in human resources.

Economia cunoaşterii se impune tot mai impetuos, ridicând noi exigenţe ţărilor care doresc să se alinieze tendinţelor moderne. În caracteristicile ei, formarea profesională calitativă obţine noi valenţe din perspectiva unui viitor prosper pentru cetăţeni şi ţară. Iar şcoala superioară ocupă un loc cu importanţă în creştere în acest proces. Totodată, pentru economia ţării este foarte important să obţină nu doar un efectiv de persoane cu studii universitare, dar aceştia să reprezinte specialişti de înaltă calificare. Scopul cercetării este de a elucida care sunt rigorile pe care le impune edificarea noii economii şi la ce provocări trebuie să facă faţă Republica Moldova, pentru a se armoniza cu valorile europene în domeniul resursei umane.