IBN
Închide
Mereniuc Tatiana Pavel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 1

Problematica gestionării durabile a lanțului de aprovizionare
Trofimov A., Mereniuc Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-83-4.
Disponibil online 19 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Training quality in the context of european values:Problems and solutions
Trofimov Victoria1, Mereniuc Tatiana1, Trofimov A.2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 S.R.L. „Constr-PRI“
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние разных технологий культивирования сахарной свеклы на микробиологическую активность в почве
Корчмару Сергей1, Mereniuc Tatiana1, Боинчан Борис2, Бугачук Михаил2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3